James 3

tói-kawaan-oro-kwasai.

kesí kwaásiyono. Áánútuna mayáí agaráátinkaiyam-bayai íma sáwívarawai mayánááovo moórá-morawai mayánááowe. agaráátinkai-mayaiya kwémayaundawaiya Áánútu asiramáíya kwésisaa índarakemba úwoi-kwaasi miwítí mayáíyávéna úwoisamba tísaa íníye. mindáyaveꞋa íma sáwívarawai séꞋa agaráátinkai-mayai mayánáe sénááowe. amáparawaiya évaka-tantaaꞋa sáwíta kwéundayaawe. tói-kawaan-esa kawer-áíné suꞋmai kwésewai áraiꞋa kawe-kwáásí mésa túraꞋa amápa-tantaakaꞋa kanaán-umai kwégarakwiyowe.

moórá-aimba imáyáa oro. anóm-poi áwíꞋa ósimba kwaási kentí imáyáaomo kwin-ámpáꞋó kónáesamo ombá óipimba ákí-asirayan-tamayoꞋa áárankesa évarevar-ayaairaꞋa ándáma aríkwímai tiyáámpimba tokésa kentí imáyáaomo kwin-ámpáꞋá moórá-ayampar-anda tavisewaná minánóm-póímá kwégwiye. nompí-sípígwáráꞋá imáyáa oro. mindá anón-tantaaꞋa isaná úndágoma améntámai ópaꞋa tuwánáe kwéisananivo avúsúmaenamo nááín-tamayoꞋa íma anón-tamayoꞋan-ivo sáwíyan-tamayoꞋa kwemó kónáe sipaꞋá mintámáyóꞋá kwántáísana minánó-sípígó kwégwiye. maarágwáráꞋá imáyáa oro. kwaásiya anón-tantaaꞋa únanaya sóikoma sáwíyan-tantaako sáwívar-aimba kwésena súyaama maimaéna kwéiyimba imáyáa oro.

aivaꞋá sáwíyan-irama karéna kámaena anón-umiꞋa kwégautaapaiye.
iramó kámae kwéna anón-umiꞋo sáwíꞋo intembá sáwí-ainko miráumai kwégwena amápa súwawaata sáwíꞋa úmaena kwégwiye. sáwí-ainkona mayáígó amápar-ayampaꞋa amápa-sawi-mayaigomba kwéusayaaitaiye. misáwí-yántáákóná ááimba Sáátáánigompimba kwéena kentáásí mayáí tasáwíꞋa kwéena amápar-ayampaꞋa kóyáwé kwéiye.

aváá-kwáí-kwaamba numamá iraankavayaambá noyááꞋa amíꞋmír-umai kárákwiraambanivo sáwí-ainko usáyaaitarain-tantaaꞋa pósa kwaási íma kanaán-umai kwégarakwiyowe. kwaaivainkómó kwaásimo vaisanamó sáwíꞋo intembá sáwí-ainko mirá kwéiye.

kentáá sóiꞋnei kentáásivowa Ísóigo áwíꞋa mósá maréta Áánútu kweirááníꞋa úmakain-kwaasi simái sáwíta kwéune. 10 mimbórá-sóípínkéntá kawer-áímbá kwéseta sáwí-aimba kwéseta kwéune. kesí kwaásiyono. mirán-ááínkó sáwíꞋa kwéiye. 11 nonayumpinkémbá íma kaweꞋ-nónkwárá sáwí-nonkwaraꞋa kwégumiye. 12 inaómá íma terarambá íyáísana túsigoma kondóí-aramba íma kwéiyaiye. uwí-nónkó íma kaweꞋ-nómbá auvínasa kwaási nánááowe. mindáyavena mimbórá-kwáásígómpínkémbá kawer-áínkwárá sáwí-ainkwaraꞋa sisaná mirán-ááínkó sáwíꞋa kwéiye.

kawer-ímáyáá Áánútumpakemba kwégumin-kwasai.

13 keinárawapimba évakarawai kawer-ímáyáá torésa kawer-ísáí-yántááꞋá toráawai mésa kawer-ímáyáágwárá-kwáásí pósa íma túma maésa iyésa kaweꞋ-máyáí maésa kaweꞋá umái méwaꞋa tuwánéꞋa séꞋa kawer-ímáyáágwárá-kwáásímán-owe sénááovo 14 keinárawapinkembo évakarawaimo miwítí kwaásima tirumbá sáwíꞋa umátinkesa sésamo anón-kwaasi-iꞋa ovó sésamo keyáá anón-kwaasi-iꞋa umái ménaumnemo sénááombo ésa miwí túma maimaésa iyésa kesáváí kampaꞋá sésa kawer-ímáyáágwárá-kwáásí úne seváínivo. 15 mirán-ímáyáá íma Áánútumpakemban-ivo marapákémbá kwaásiti imáyáa Sáátáánigona imáyáavinkemba kwésewe. 16 évakarawaimo miwítí kwaásimo tirumbó sáwíꞋo umátinkesamo sésamo anón-kwaasi-iꞋa ovó sésamo keyáá anón-kwaasi-iꞋa umái ménaumnemo sénááombo ésa íma moórávaꞋa tágárotamai maésa óꞋon-oꞋon-tantaaꞋa sáwíꞋa úmae iyónááomba mindá marapákémbá kwaásiti imáyáa Sáátáánigona imáyáavinkemba kwéovo 17 Áánútumpakemba kawer-ímáyáá tokáawai kaweré suꞋmai ésa íma sáwíkwaraꞋa ombá paru kwéesa íma aaisampínkémbá kwésesa óꞋon-kwaasi táái kaweꞋá umái kwéisesa tirumbá kwéumatinkesa umbai-íꞋo on-kwáásí kwétuwaꞋnaa-esa íma kaumbo-káér-aimba sésa íma taaínkaar-umai kaweꞋá umátinkaa sáwíꞋa umátinkaa kwéovo amápaꞋa kaweré suꞋmai kwéumatinkaawe. 18 paru umái maénáe síyawai paru umátinkaiyasa tuwánésa miráumai paru umái ménaaowe.

Copyright information for `KZE