John 17

Ísu kwená kwaásiyavena ísámai ÁánútumpaꞋa námúnaa siráin-kwasai.

Ísu simásuwena kwíyómpaꞋa awánéna séna kesivoó minkánáámá kwétiye. kesúwíꞋa anómba inaꞋá enáwíꞋa anómba umánkáano. amápa-kwaasi tavíkáundayavai asirayámbá símakaanda póꞋa símakaanda-kwaasi aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa umátinkaunda mindáyavai kesúwíꞋa anómba inaꞋá enáwíꞋa anómba umánkáano. eyááma árair-Isoigoma óne. kembá siꞋmákaandanaꞋa úne. empáré kempáré tésa kenkáísááima ísááwai aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa kwéowe. marapáꞋá enáwíꞋa anómba umái símakaanda-mayaima ánásaumne. kesivoó maramá íma taróruraandaraꞋa esé máyauyana kesúwíꞋa anómba kwáyáinkaꞋa po ókwaraꞋa mirán-ínkwáeꞋa kwésune. marapá-kwáásívínkémbá ená kwaási-iꞋa umátinke símakaandawaima entáváí mirándáꞋá máyáiye simái paárumatinkaunasa enáái kwéisaawe. símakaandayavesa sésa mintántááꞋá Áánútu ámakain-tantaare kwésewe. símakaanda-aimba simátimunda kwéisaawe. enópakemba kunkáunda-aimba isésa sésa Áánútu aiꞋmákaisana kunkáiye kwésewe. miwíyávéꞋa ísámai kwéaisaa-une. marapá-kwáásí úwoi-kwaasiyaveꞋa íma áísaa úmpo símakaanda-kwaasi ená kwaásiyaveꞋa ísámai kwéaisaa-une. 10 ená kwaási kesí kwaásiman-owe. kesí kwaási ená kwaásima ésa kesúwíꞋa anómba kwéowe. 11 marapáꞋá íma máénda enópaꞋa íyóndanivo miwímá marapáꞋá ménaaowe. kawe-késívóo miwíráꞋá emá taviyénda pósa Áánútumbo ááyaan-kwaasi-iꞋa umái ménaaowe. esé kesémo tarúmaimo maúyantemba miwímá tarúmai ménaaowe. 12 miwísé méꞋa tavíkáunda Áánútumbo ááyaan-kwaasi-iꞋa umái mésa íma sáwí-amba kwakáawe. ánivo moóráwai sáwí-amba kwaránímba póna mináímbá Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna siráin-aimba paáriniye. 13 enópaꞋa íma iyúnda marapáꞋá méꞋa miwí tirumpimbá kesí aamoi-yántáákó anómba kwégwaintavai mináímbá kwésimatimune. 14 enáái simátímakaumne. kemó ímo áraiꞋo marapá-kwáásímó úndantemba miwímá íma áraiꞋa marapá-kwáásímá ombá pósa marapá-kwáásí úwoi-kwaasima tíyámba kwéumatinkaawe. 15 íma séꞋa miwímá marapákémbá kuntiraaó súmpo Sáátáánigo sáwíꞋa umátínkáivo se taviyiyó kwésune. 16 kemó ímo áraiꞋo marapá-kwáásímó úndanten-umai miwímá íma áraiꞋa marapá-kwáásímán-owe. 17 enááima árair-aimba póna tirumpimbá kwáyainasa ená kwaási-iꞋa umái ménaaowe. 18 kembó siꞋmaráánaꞋo marapáꞋó kunkáundantemba miwímá tiꞋmáráanasa marapá-kwáásívímbá ménaaowe. 19 miwíyáváíyé séꞋa enarááíye suꞋmai kwaráúnda pósa enarááíye suꞋmai kwaránááowe.

20 íma maankwáásíyé suꞋmaiyaveꞋa áísaa eꞋa súmpo miwí táái isésa kentávésa sésa áraiꞋa Áánútunopakemba kunkáiye síyawaiyavaigwaraꞋa kwéaisaa-une. 21 kesivoó áísaa eꞋa séꞋa esé kesémo tarúmaimo maúyantemba miwímá enté kentévaꞋa tarúmai ménaaowe. miwímá tarúmai máyáamba pósa marapá-kwáásí tuwánésa sésa áraiꞋa Áánútuma Ísumba aiꞋmákaisana kunkáiye sénááowe. mindáyaveꞋa námúnaavinkemba kwésimamune. 22 esé kesémo mimbóráíꞋo umáímo maúyantemba símakaanda-asirayamba tímakaunda pósa mimbóráíꞋa umái ménaaowe. 23 emá kesé tarúmai máénaꞋa kemá miwísé tarúmai máyaunda pósa miwímá tarúmai ménaaowe. marapá-kwáásí mindá tuwánésa sésa Áánútuma Ísumba aiꞋmákaisana kunkáiye sénááowe. enarumbá símakaandanten-umai miwígwáráꞋá tímakaanda pósa marapá-kwáásí tuwánésa sésa áraire sénááowe. 24 kesivoó maramá íma taróruronkaꞋa enarumbá siméma asirayámbá símakaane. símakaanda-kwaasi kesé maígwáe séꞋa súnda pósa kesí asirayámbá awánanaaowe. 25 kesivoó arupínako óne. marapá-kwáásí embá íma kwéawanaambanivo kemá awánáúnda símakaanda-kwaasi kentávésa sésa Áánútuma aiꞋmákaisana kunkáiwaiye kwésewe. 26 entáváí mirándáꞋá máyáiye simái paárumatimunasa enarumbó símakaandantemba miwí tirumbá simíyaꞋa miwísé ménaumne. entáváí mirándáꞋá máyáiye simái paárumatinkareꞋa paárunte kónaumne Ísu námúnaavinkemba mirá siráiye.

Copyright information for `KZE