John 2

Ísu ándá-aran-domba kasúkáin-kwasai.

ayúnkáraamba Káríri-ayampaꞋa Kéna-naopaꞋa torupamái mésa aaraí kwétokwaa-esa Ísumba anówama komáyowasa Ísunte kwená kwayó-kwáásíyé tááyowasa komáyówana ándá-aran-domba namái ánásowana Ísumba anówama Ísuntavena séna ándá-aran-domba ánásaiye súwana Ísu séna kesí mayáíyáváí íma simásimiyo. amáparawaimo kesí ááimbo suwánanaaon-kanaama íma tiráiye súwana Ísumba anówama mayáí máyón-kwaasiyavena séna simátimindantemba oró siráiye. Yútaa-kwaasi tiyáánkaꞋa nombá pékon-amaamba sáwívaꞋa kwáyomba mindáyavai avaꞋmoraéma anó-sawei-anama kwáyowana Ísu mayáímó máyón-kwaasiyavena séna misáwéí-ánávímbá nombá atímai ógwitaaro súwasa atímai ógwitamarowana Ísu séna évakaꞋ-nomba umaéꞋa toónkáꞋó kárákwiraiwaimba mááméro súwasa mirá uwaná mindómbá ándá-aran-domba kasuvúwana toónkáꞋó kárákwirowai néna séna náávaken-donaꞋiyomo súmba mayáímó máyón-kwaasi Ísun-aai kwéisesa awánaraawe. náávaken-donaꞋiyo séna aaraimó mayón-kwaasigomba ááyowana túwana séna 10 amápa-kwaasi aivaꞋá kawer-ándá-árán-dómbá tíméwasa násúwáawasa úwoi-anda-aran-domba kwétimewe. emá íma mirá óndarakemba naaémba kawer-ándá-árán-dómbá kwésimene siráiye. 11 Káríri-ayampaꞋa Kéna-naopaꞋa Ísu mimbáyáí-áwááméꞋá úmba kwená ságayamba agaráátinkowasa kwená kwayó-kwáásí awánésa sésa áraire Áánútunopakemba kunkáiye siráawe. 12 minkákémbá Ísuwe anówawe mináváráwáínondawe kwená kwayó-kwáásíyé miráumai-kwaasi Kápénéamu-naopaꞋa sáwíyankaꞋa kumbéraawe.

Ísu anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa iráin-kwasai.

Mátíyu 21:12-13, Mááka 11:15-19, Árúku 19:45-46

13 naaóváꞋó Áánútu Yútaa-kwaasi tíyótaasa í-tánón-kánáá tóyo ún-kanaama ákíse kwéunkaꞋa Ísu Yérúsaremu-naopaꞋa kwéna 14 anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa iyúmba miváꞋá kwaásiyomba mésa monotávésa purumakambá sipisípima máái-numama kwémeyambaresa monoꞋ-nánkóná óntamba kwémeyanesa máyówana Ísu tuwánéna 15 ándánankakemba taámbá tarórumaena mindánei purumakambá sipisípima tusú úmaena monoꞋ-nánkóná óntambo meéyámbárón-kwaasiti taareimá tawísíyuwena 16 máái-numamo meéyámbáron-kwaasiyavena séna maimaéꞋa kóro. kesivoná naaúmpaꞋa íma máákéti maréꞋa maimaéꞋa kóro Ísu súwasa 17 kwená kwayó-kwáásí awánésa sésa naaóváꞋá Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna Áánútuwo ená naambá sáwíꞋa ovó séꞋa ávááraumai imáyáa kwéune agaimaréna sirónkaꞋa pósa mináímbá kwená kwayó-kwáásí táákaꞋa makáawe.

18 Yútaa-kawaa-kwaasi Ísuntavesa sésa nóin-awaamera inatá awánéta séta Áánútu asirayámbá ámakaintavenayawa anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa mirá kwéoneya sénaumno suwaná 19 Ísu séna maambónóꞋ-námbá tawísíyuwewaꞋa kaumbo-táwai umásuwanaumne súwasa 20 sésa maambónóꞋ-námbá ayáátáákaꞋa 46 iraꞋa mayáímá kwémayaan-damba isamá emá se kaumbo-táwai umásuwanaumne kwésene sumbánivo 21 monoꞋ-nántávéna siráimba kwenáúyavena siráiye. 22 naaémba pukáimpinkemba Áánútu Ísumba usásinankainkaꞋa kwená kwayó-kwáásí mináímbá táákaꞋa makésa sésa Ísu siráin-aimba árair-aimba siráiye sésa Áánútun-aai aúváívinken-aimba árair-aimban-iye siráawe.

23 naaóváꞋó Áánútumo Yútaa-kwaasi tíyótaasa í-tánón-kánááráꞋá YérúsaremuvaꞋa Ísu óꞋon-oꞋom-bayai kaweꞋ-máyáímá mayówasa kwaásiyomba awánésa Ísuntavesa sésa áraire Áánútunopakemba kunkáiye sumbánivo 24 Ísu kwaási tirumbá tuwánéna séna mináímbá kentávésa íma tirunkakémbá kwésevo tívókariꞋa kembá umásinkanaaowe séna 25 kwaási íma simámun-aimpinkenban-ivo kwemá kwaási tirumbá tuwánarontavena Ísu mináímbá siráiye.

Copyright information for `KZE