John 21

avakaeté-kwaasima Ísumba awánaraan-kwasai.

naaémba Táípíriyasi-kwaaunkon-awampaꞋa Ísu miráumai paárúwasa kwená kwayó-kwáásí awánaraawe. kwená kwayó-kwáásí torupésa miwí túwíꞋa Sáímoni Pítaawe Tómáasi kwááyu-awiꞋa ávárawaawe moóráwai Káríri-ayampakemba Kéna-naopaken-kwaasi áwíꞋa Nátáníyowe Sépéti ááninkaiye óꞋon-kae-kwaasiye miráumai-kwaasi torupówana Sáímoni Pítaa simátimena séna noyááꞋa kotoránáeꞋa kúne súwasa kesáágwaraꞋa montá kónáeta kwéune sésa nompí-sípívímbá usámaaisesa kumbá noꞋwáámba noyááramai kwima-kwimar-umbá íma noyááꞋa torówana irataróꞋa Ísu nonawámpáꞋá máyowasa íma aúyowana Ísu séna iyámpóíyono. noyááꞋa tokááo súwasa ímaniye suwaná Ísu séna kwase-únámbá tiyáánúrapar-ayampaꞋa nompímbá túwéwana kumínaꞋa noyááꞋa asínáaro súwasa kwemó súnten-umai sáwívaꞋ-noyaaꞋa asínówana mindómpí-sípívímbá íma kanaán-umai márááraꞋnaraa éna ógwitowaꞋa kemá PítaantaveꞋa séꞋa epínda Ísóigoman-iye séwánana Pítaa mináímbá iséna mayáímó mayáíndayavena paákákén-únánkwátói ayúꞋmaromba minúnánkwátói maimái úmaena nompí-sípí tuwéna nompímbá ásávena nonáámááívaꞋa kúwana nonáámááí egwaaꞋá kwáyowata óꞋon-kwaasiya mindómpí-sípí maimaéta kwase-únámbá tavisímaeta kówándaya nonáámááívaꞋa ásávaawandaya iramá kwégowana noyáákwara toónkwáráꞋá kwéagayowata awánaawananaya 10 Ísu séna tóráan-doyaaꞋa évakaꞋa maimaéꞋa teró súwana 11 Sáímoni Pítaa nompí-sípívímbá usámaaisena kwase-únámbá tavisímaena nonáámááívaꞋa mámarowana anón-doyaaꞋa 153 noyááꞋa kwéna sáwívaꞋ-noyaaꞋa kwáyombanivo kwase-únámbá íma tararówana tavisímaena nonáámááívaꞋa mámarowana 12 Ísu simásimenaya séna tamandaaró súwata nááwaꞋono séta áísaa ónáe séta ówándaya íma áísaa eta Ísóigoma iyé-ímáyáámá ówánanaya 13 Ísu noyáákwara toónkwáráꞋá maimái símakaintaawe. 14 Ísu pukómpinkemba usásinomba kaekáꞋá paárúmba ívékwarakaamba paárúwata awánaraundayaawe.

Ísu Pítaantavena kesí kwaásiraꞋa taviyiyó siráin-kwasai.

15 toómbá násuwowana Ísuma Sáímoni Pítaantavena séna Yóni ááninko Sáímoniyo. miwímá usáyaaitewa enarumbá kwésimeno súwana owé Ísóigoo ená imáyáamo umánkaunda áꞋa suwánaraane súwana Ísu séna kesí sipisípi-araakaꞋa taviyiyó séna 16 ókwaraꞋa Ísu áísaa ena séna Yóni ááninko Sáímoniyo. kesí imáyáama kwéono súwana owé Ísóigoo ená imáyáamo umánkaunda áꞋa suwánaraane súwana Ísu séna kesí sipisípiraꞋa taviyiyó séna 17 kaumboráꞋá Ísu áísaa ena séna Yóni ááninko Sáímoniyo. kesí imáyáama kwéono súwana kaumboráꞋá áísaa ena súntavena Pítaa arumbá umbaí tówana séna Ísóigoo amápa-tantaaꞋa áꞋa awánaraandayavai ená imáyáamo umánkaundagwaraꞋa áꞋa suwánaraane súwana Ísu séna kesí sipisípiraꞋa taviyiyó. 18 áraiꞋa simámeꞋa séꞋa emá aú-kwaasima máyaanda po ená unáánkwátói aneꞋmaké ená imáyáavinkemba úwoi kwénaaempo anónuꞋmai kéma enayáámba árútuwenasa ímo embó arááímo táíndavaꞋa máankanaaowe Ísu séna 19 mináímbó súmba Pítaamo miráumai taairaꞋá puwéna mindá Áánútu áwíꞋa mósá maráníye séna Pítaantavena séna kesirááíma kwaraaó siráiye.

Ísunte Yóninte mindáraiti kwaásai.

20 Ísu Pítaantavena simásuwowana Pítaa kogwanténa moóráwaimba awánarai. ááéma toómbá narópaꞋa Ísun-aókáꞋá ména séna Ísóigoo nááwa ená kuntaru-kwáásí íníyo siráiwaimba 21 Pítaa kogwanténa awánéna Ísuntavena áísaa ena séna Ísóigoo minkwáásíndó súwana 22 Ísu séna kemó súndamo éꞋo éꞋa kwemó éna úwoi maambárárá máyainaꞋa kemá kumónaumnemo súndamo énamo éna íma endéín-ivo kendéímán-iye. emá kesirááíma kwaraaó Ísu súwasa 23 kwená kwayó-kwáásí íma kaweꞋá umái ísónkakemba sésa kwemá íma puwíníye sésa simátímaꞋmae kuwaná kwemá íma puwíníye Ísu íma mirá siráimbanivo kwemó éna úwoi máyainaꞋa kemó kumónaumnemo súndamo énamo éna íma endéín-iye Ísu siráiye.

24 íma puwíníyemo siráan-kwaasi kemá Yóni úne. mináímbá kwésimatimatuweꞋa aúváívimba kwéagaisuwaunda mináímbá árair-aimban-iye. 25 Ísumo mairáim-bayaima évakaꞋa agaéꞋa évakaꞋa íma agairáunda póꞋa amápaꞋo agaisuwéꞋo éꞋa maranéí káátamaranaumpo náávara maránaumno séꞋa súne.

kemá Yóni súnda-aimba ánásaiye.

Copyright information for `KZE