Luke 15

sipisípi-poimo áúyokain-kwasai.

Mátíyu 18:12-14

táákísi-ontamba kwémayon-umoyan-kwaasiye sáwíꞋa kwéun-kwaasiye ÍsunopaꞋa kwenáái isánáe sésa tuwasá ámáán-kawaa-kwaasiye ámáámba sun-kwáásíyé tuwánésa tirunkó sáwíꞋa úwasa keáímbá sésa sáwí-kwaasiye toómbá kwénena aaí kwésimba sáwíꞋa kwéiye suwaná Ísu mináímbá iséna kwántámai-aimba séna sipisípiraꞋa kárákwiyowai kwéon-aimba ísáaro. moóráwai sáwíva-sipisipi 100 sipisipiraꞋa kárákwiraisana moórá-sipisipi áúyokwisasa misáwívá-sípísípí uváꞋá máyáawana moóráma áúyokwimba koavakáá-émena awánéna aamoí kwéena áúgwaataꞋmaena naaópaꞋa téna kwenamááraawe kwená naaópaken-kwaasiye tááyaisasa torupamái máyáawana séna kesí sipisípi áúyokwisaꞋa koavakáá-émeꞋa áíꞋmaeꞋa túmpo aamoiyá ónáe sisasá aamoí uráawe. simátimeꞋa séꞋa miráumai kwíyómpaꞋa máyáawai marapáꞋá tuwánaamba arupí umái máyáan-kwaasi kaweꞋá umái máyáamba tuwánésa aamoí kwéowasa sáwíꞋa umái máyáampinkemba sáwí-imayaa tuwésa ÁánútunopaꞋa tíyasa Áánútuna kwayóꞋnárawaꞋa kwíyómpaꞋa máyáawai anón-aamoi kwéowe Ísu siráiye.

óntamba áúyokain-kwasai.

Ísu séna moórá-aimba imáyáa oró. moórá-ininko siyáánkai-ontan-arumba makáisana moórá áúyokwisana oómbá kúraꞋmakena kwená naaúmpaꞋa kankambá kwégwiyuvena kaweꞋá umái avakáá-éna awánéna kwenamááraawe kwená naaópaken-kwaasiye tááyaisasa torupamái máyáawana simátimena séna kesí óntamba áúyokwisaꞋa avakáá-émeꞋa mayáúmpo aamoí íyataao sisasá aamoí uráawe. 10 simátimeꞋa séꞋa miráumai sáwíꞋa umái máyáampinkemba sáwí-imayaa tuwésa ÁánútunopaꞋa tíyasa Áánútuna kwayóꞋnárawaꞋa kwíyómpaꞋa máyáawai anón-aamoi kwéowe Ísu siráiye.

ívé-kwaasigo avowámbá auwéna kóurain-kwasai.

11 Ísu séna moórá-aimba imáyáa oró. moóráwai kaer-íyámpóí tínkaraiwai máyáísana 12 naaénkewai avowántávéna séna ená amápa-tantaaꞋa ímo pukéndaraꞋa ívéꞋa taaímbai simiyó sisaná taaínkaar-umai ááninkai tímísana 13 naaénkewai sáwíyankaꞋa ména kwembó ámakain-daaindaamba kwétimena óntane suꞋmai maimaéna némpaꞋ-maravaꞋa koména sáwíꞋa úmaena kwéiyena kwená óntamba tuꞋmái 14 ánásasuwaisana anón-ayawaima taisaná toóntávéna avakáá uwááena 15 mimbárávákén-kwáásígónópaꞋa kwéna mayáí mayánáe kosímae íyísana kesí maraváꞋá komé kesí póíraꞋa kárákwiyuwo sisaná 16 koména póíraꞋa kárákwirena ááesantavai úmae kwéiyena póíti toómpínkémbá nánáe séna sisasá íma áméwana 17 ména naaémba kawer-ímáyáá éna séna kesivoná mayáí-kwáásí sáwíva-tomba nawááesa tímúꞋa vaisasá aráávaraꞋa kwéomba póꞋa maankáꞋá méꞋa sáái sinkáínaꞋa puwúnavaimpoꞋa 18 maankáꞋá tuwéꞋa kesivonópaꞋa kwéꞋa séꞋa kesivoó Áánútu aúrankare enaúrankare sáwíꞋa únda póꞋa 19 kentáváí kesáánine sénda uwóvíꞋa ómpo kesí mayáí-kwáásíyé siyó kosénaumne séna 20 miváꞋá tuwéna teémena aampaꞋá kwétisana némpakemba avowámá awánéna aruntavéna umánkena isaaiséna koyaparéna iviꞋá kwétaisana 21 ááninko séna kesivoó Áánútu aúrankare enaúrankare sáwíꞋa uráumpo kentáváí kesáánine sénda uwóvíꞋa óne sisaná 22 avowámá mináímbá ivá kwéyuwena kwená mayáí-kwáásí tááyaisasa tewaná séna avekáámbá kawer-únánkwátói maimaé mágwéumankeꞋa kesáánimba intávéꞋa kwairambá kwéumankeꞋa aísamai ánáamba kwéumankeꞋa 23 ánóígwara-purumakan-araaꞋa maimaéꞋa máyuvuꞋmai aamoi-tánómbá kauvíyata kwéneta aamoiyá umánkáano. 24 kesááninko áúyokurai. pukurái. kwésunana úwoi ména timbá póta aamoiyá ónaumne sisasá aamoí uráawe.

25 aamoí owaná aivakéwáí kígauvakemba timbá naankóná egwaaꞋá téna aamoí on-áímbá taiséna 26 mayáí-kwáásígómbá ááyena séna nóinkara aamoí kwéoo sisaná 27 enáváꞋa kaweꞋá umái tiráisana enavo séna ánóígwara-purumakan-araaꞋa tuvúꞋmái kaúvóro sisasá mirá kwéesa máyáawe sisaná 28 mináímbá ísáísana arunkó sáwíꞋa isaná kayoréna íma naaúmpaꞋa íyísana avowámá máápaꞋa kuména aivakéwai arumbá kusimái íyáísana 29 avowántávéna séna ayáátáákaꞋa esé méꞋa sáwívar-ima kwémaisuweꞋa enáái íma ankaiséꞋa emó séndantemba mirá kwéuna anóm-poiye sáwíyam-poi méme-araare íma tuvú-simenaꞋa kesí kwaásiye naráumne. 30 enááninko ená anón-ontamba maimaéna koména aarai tineꞋá minóntámbá máyuꞋmai ánásasuwena tisa ánóígwara-purumakan-araaꞋa tuvúꞋmái kwégaumai améne sisaná 31 avowámá séna ayáátáákaꞋa kesé máyaanda kesí amápa-tantaaꞋa endéín-iye. 32 enáváko áúyokurai. pukurái. kwésunana úwoi ména tintávéta aamoiyá kwéumankaumne siráiye Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE