Luke 3

Yóni simátímakain-kwasai.

Mátíyu 3:1-12, Mááka 1:2-8, Yóni 1:19-28

Árómáani-kwaasiti anóndako áwíꞋa Táípíriyasi ména kawáá-máyáí mairéna sísamaivakemba évaꞋaasei kumbaimái-ima maisuwónkaꞋa Yútiyaa-marara-kawaanako áwíꞋa Póntíyasi Páíráti máyowana Káríri-marara-kawaanako áwíꞋa Éróti máyowana áváko áwíꞋa Vírípi kwemá Ítúréa-maravare Tárékónaitisi-maravare kárákwirowana Áráíseni Ápíríni-maravaꞋa kárákwirowasa miráumai-kwaasi kárákwironkaꞋa Ánásiye Káyavaasiye aivaꞋ-mónó-káwáánákáí máyóyana Sékáraya ááninko áwíꞋa Yóni kavóná-maravaꞋa máyowana Áánútu aaimá simámuwana Yóni Yótáni-nonkona arúváꞋá kwénaaena simátimena séna sáwí-imayaa tuwéꞋa ÁánútunopaꞋa tíyaꞋa nombá pétinkaanana Áánútu kentí sáwí-imayaa maitiyuwáníye Yóni siráiye. mirá súntavena naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai áwíꞋa Áísáya agaimaréna séna

 • moóráwai kavóná-maravaꞋa ména aayamáírakemba séna Ísóigona aambá kwirankánááomba kwená aambá arupí íyana minámpáꞋá kwíno.
omáꞋa kárámai ukwítuꞋmae koró. kaeꞋnáér-amba arupí oró. kuváúsaavau-amba maimái kaweꞋá oró. Áánútu sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba kawer-ámpáꞋá métinkaniwaimba aiꞋmaráínana kumínímba amáparawaima awánanaaowe Áísáya agaimaréna sirónkaꞋa póna Yónintavena mináímbá siráiye. súwasa Yóni nombá pésinkainkwae sésa sáwíva-kwaasi kwenópaꞋa tóyo uwaná Yóni simátimena séna iyánkó póígon-araaꞋan-owe. Áánútu kentí sáwí-meyamba timínívo nááwa simátímísara iséra inkaiséra kwéteo. kentí sáwí-mayai tuwéꞋo ÁánútumpaꞋo téꞋo éꞋa kaweꞋ-máyáí máyéwaꞋa tuwánanaumne. Ááváramu kentáá síkwáꞋná imbá póta Áánútuna kawe-kwáásíyá úne séꞋa mirán-ímáyáá íma oró. Áánútu Ááváramu aísaavutantamba ónááowe sénaraankasi maanóntámpínkémbá kanaám-poꞋa kwaási aúráaro sisaꞋá aúráasino. Ááváramu aísaavutantamba uráundawai póta kawe-kwáásíyá úne séꞋa mirán-ímáyáá íma oró. íma kawer-árámbá íyain-taima ááimpimba kwéayaisuwesa iravímbó agaisúwáántemba Áánútu miráumai kentí sáwí-meyamba timíníye Yóni siráiye.

10 súwasa isésa sésa simásimenda-ainta nóraya ónaumno suwaná 11 Yóni séna kaer-únánkwátói makáawai ímo makáawaima moórá-mora-umai tímatuwaaro. toómbá makáawai ímo makáawaima moórá-mora-umai tímatuwaaro Yóni súwasa 12 táákísi-ontamba kwémayon-umoyan-kwaasi Yóni nombá pésinkainkwae sésa kwenópaꞋa tésa sésa anóndako ómpo nóraya ónaumno suwaná 13 Yóni séna íma kampaꞋá simái anón-ontamba maéꞋa táákísi-ontane suꞋmai máyáaro súwasa 14 i-kwáásí sésa kesáá nóraya ónaumno suwaná Yóni séna tínkantukeꞋa miwítí óísamba mayánáe íma seró. kampar-áímbá kwésimatimeꞋa miwítí óísamba mayánáe íma seró. kentí mayáígóná meéyántávéꞋa íma kayoréꞋa tirunkó kaweꞋá kwéinaꞋa máéro Yóni siráiye.

15 Yútaa-kwaasi Áánútumo usásinankaiwaimba amuꞋmarésa mésa Yónin-aai isésa anón-imayaa ésa sésa Áánútumo usásinankaiwai kwemá YóniyaꞋi. áꞋowaawaꞋiyo kwésuwana 16 Yóni séna kesínaaemba tíníwai kwemá anóndakoma kembá usáyaaitaraimba póꞋa kwemó aaimó síndavimba kemá aaimá sendamá uwóvíꞋa ónaumne. kemá nombá pétinkaundanivo kwemá Áánútun-amankomba aiꞋmaráínana kuména keinárawapimba anómba umátinkaniye. iramó agáyáantemba íníye. 17 aawinkwínaumo sípétivimbo mósá makésamo iyaavumásúwááwanamo anómbo marapáꞋó kúmísanamo ásima úndáomo tútúwaisasamo kaíkaiꞋo ínín-iravimbo kwiyúmaimo agaisuwésamo anómbo naaúmpaꞋo mósá máráantemba kwaási miráráámbá íníye Yóni séna 18 Áánútuna áséi-kwasai ísámai kawer-ígwáe séna mirán-áímbá simátímaꞋmaena iráiye.

Ísumba nombá pérankarain-kwasai.

Mátíyu 3:13-17, Mááka 1:9-11

19 Yóni simátímaꞋmaena kwéiyena sáwíva-kwaasi nombá kwévetinkena naaémba Ísumba pérankowana námúnaa kwésuwana sokón-tawaai taaínkaar-úwana Áánútun-amanko mááiraamba úmaena aneꞋá kumbáyowana aaigówé suꞋmai kwíyómpakemba séna emá kesááninko ónaꞋa ená imáyáa kwéeꞋa ávááraumai aamoí umánkaumne siráiye.

Yóni Áánútuna áséi-kwasai kwésimatimumbanivo Káríri-marara-kawaanako áwíꞋa Érótima áváko awainínkó áwíꞋa Erotíyasimba mairówana mindáyavena óꞋon-oꞋon-tantaaꞋa sáwíꞋa uráintavena Yóni séna sáwísawaa kwéone súwana Éróti Yónimba áíꞋmai ándávaꞋa ankéna mindáyavena sáwí-mayai maimaéna iráiye.

Ísu aíkwáꞋnái túwíkona kwaasái.

Mátíyu 1:1-17

23 Ísu marapáꞋá kumbéna kaumbo-síyáánkáí-ímá maisuwéna kwénaaena Áánútun-aai simátiminimba ááimba asówasa kwaási imáyáa ésa sésa Yósépi ááninkoman-iye kwésewe.

 • Yósépi avowá áwíꞋa Írai úwana
24 
 • Írai avowá áwíꞋa Mátáta úwana
 • Mátáta avowá áwíꞋa Árívái úwana
 • Árívái avowá áwíꞋa Méokai úwana
 • Méokai avowá áwíꞋa Yánai úwana
 • Yánai avowá áwíꞋa Yósépi úwana
 • 25 
 • Yósépi avowá áwíꞋa Mátátayasi úwana
 • Mátátayasi avowá áwíꞋa Émósi úwana
 • Émósi avowá áwíꞋa Néamu úwana
 • Néamu avowá áwíꞋa Ésérai úwana
 • Ésérai avowá áwíꞋa Nágai úwana
 • 26 
 • Nágai avowá áwíꞋa Méata úwana
 • Méata avowá áwíꞋa Mátátayasi úwana
 • Mátátayasi avowá áwíꞋa Sémeni úwana
 • Sémeni avowá áwíꞋa Yóséke úwana
 • Yóséke avowá áwíꞋa Yóta úwana
 • 27 
 • Yóta avowá áwíꞋa Yóánana úwana
 • Yóánana avowá áwíꞋa Árésa úwana
 • Árésa avowá áwíꞋa Sérápápeo úwana
 • Sérápápeo avowá áwíꞋa Síátio úwana
 • Síátio avowá áwíꞋa Nérai úwana
 • 28 
 • Nérai avowá áwíꞋa Méokai úwana
 • Méokai avowá áwíꞋa Étai úwana
 • Étai avowá áwíꞋa Kósamu úwana
 • Kósamu avowá áwíꞋa Éómetamu úwana
 • Éómetamu avowá áwíꞋa Eyá úwana
 • 29 
 • Eyá avowá áwíꞋa Yósúwa úwana
 • Yósúwa avowá áwíꞋa Éríyesa úwana
 • Éríyesa avowá áwíꞋa Yórimu úwana
 • Yórimu avowá áwíꞋa Mátáta úwana
 • Mátáta avowá áwíꞋa Árívái úwana
 • 30 
 • Árívái avowá áwíꞋa Símiyoni úwana
 • Símíyoni ávowá áwíꞋa Yútaa úwana
 • Yútaa avowá áwíꞋa Yósépi úwana
 • Yósépi avowá áwíꞋa Yónamu úwana
 • Yónamu avowá áwíꞋa Éráyakimu úwana
 • 31 
 • Éráyakimu avowá áwíꞋa Méríya úwana
 • Méríya avowá áwíꞋa Ména úwana
 • Ména avowá áwíꞋa Mátáta úwana
 • Mátáta avowá áwíꞋa Nétáani úwana
 • Nétáani avowá áwíꞋa Tévíti úwana
 • 32 
 • Tévíti avowá áwíꞋa Yési úwana
 • Yési avowá áwíꞋa Ópéti úwana
 • Ópéti avowá áwíꞋa Póási úwana
 • Póási avowá áwíꞋa Sára úwana
 • Sára avowá áwíꞋa Násoni úwana
 • 33 
 • Násoni avowá áwíꞋa Ámínátapa úwana
 • Ámínátapa avowá áwíꞋa ÁꞋmini úwana
 • ÁꞋmini avowá áwíꞋa Ánái úwana
 • Ánái avowá áwíꞋa Éséroni úwana
 • Éséroni avowá áwíꞋa Pérési úwana
 • Pérési avowá áwíꞋa Yútaa úwana
 • 34 
 • Yútaa avowá áwíꞋa Yákópo úwana
 • Yákópo avowá áwíꞋa Áísákaa úwana
 • Áísákaa avowá áwíꞋa Ááváramu úwana
 • Ááváramu avowá áwíꞋa Téra úwana
 • Téra avowá áwíꞋa NéꞋo úwana
 • 35 
 • NéꞋo avowá áwíꞋa Séráka úwana
 • Séráka avowá áwíꞋa Áríyu úwana
 • Áríyu avowá áwíꞋa Péréki úwana
 • Péréki avowá áwíꞋa Ípa úwana
 • Ípa avowá áwíꞋa Síra úwana
 • 36 
 • Síra avowá áwíꞋa Kénááni úwana
 • Kénááni avowá áwíꞋa Avakatí úwana
 • Avakatí avowá áwíꞋa Sému úwana
 • Sému avowá áwíꞋa Nówaa úwana
 • Nówaa avowá áwíꞋa Árémeki úwana
 • 37 
 • Árémeki avowá áwíꞋa Métúsara úwana
 • Métúsara avowá áwíꞋa Ínóki úwana
 • Ínóki avowá áwíꞋa Yéréti úwana
 • Yéréti avowá áwíꞋa MáꞋárario úwana
 • MáꞋárario avowá áwíꞋa Kénááni úwana
 • 38  Kénááni avowá áwíꞋa Ínosi úwana Ínosi avowá áwíꞋa Séti úwana Séti avowá áwíꞋa Áándamu éna kwemá Áánútu áánimban-iye. miwí Ísu aíkwáꞋná owé-ímáyáá uráawe.
  Copyright information for `KZE