Mark 16

Ísu pukáimpinkemba usásinkain-kwasai.

Mátíyu 28:1-8, Árúku 24:1-12, Yóni 20:1-10

Yútaa-kwaasimo agándon-kanaa ánásowasa kaumbo-ínímbá Máríyaa Mágátáraa-naopaken-ininko úwana araámáó Yémésimba anówama úwana Sárómi úwasa miráumai-inimba Ísun-auraꞋa áséi-kwiyu-masawemba mápérankanae sésa ááéma aaváúmá usónkaꞋa mimbásáwémbá maimaésa Ísumbo utamánkaropaꞋa kumbá aampaꞋá kwégwesa iséise ésa sésa murí-áígó óikaꞋa awááumasukaan-ontamba anón-ontamba póna nááwa akwásinkanintaaꞋiyo sésa awánomba minóntámbá áꞋa akwátukowasa awánésa mimbúrí-áíráꞋá íyúmba moóráwai ívé-kwaasi kwayán-únánkwátóigwara-kwaasi minkáꞋá máyowasa awánomba tááꞋa kówana simátimena séna íma tááꞋa kaíno. Ísumba Násáretivakewaimba taairaꞋá tuvúwówana púwíwaimba taawánanae séꞋo kwétemba pukáimpinkemba usásinena kówéna íma maankáꞋá máyáivo utamánkaraampimba uawánéꞋa kwená kwayó-kwáásíyé Pítaa iyai kosimátimeꞋa séꞋa Ísumo siráintemba pukáimpinkemba usásinena kentí aivaꞋá Káríri-ayampaꞋa kwínaꞋa koawánanaaowe. mináímbá kosimátíméro súwasa mimbúrí-áímá tuwésa tááꞋa kéna tiyántámbá tówasa isaaisésa kwésa tááꞋa kóntavai mináímbá íma kosimátímakaawe.

Mááka kemó súnda-aimba ánásaiye.

[ Ísu paárúwana Máríyaa awánarain-kwasai.

Yóni 20:11-18

sontaaráꞋá ááéma Ísu pukáimpinkemba usásinena aivaꞋá Máríyaa Mágátáraa-naopaken-ininko aúrankaꞋa paárúwana ááéma Ísu minínínkó arumpinkémbá avakaeté-taravaa-kwamba mayáúkain-ininko aúrankaꞋa paárúwana 10 awánéna kwená kwaási iviꞋó kwétopaꞋa kosimátimuwasa 11 Ísumo aúvówanamo minínínkómó awánón-aimba simátimumba isésa íma ísámai kaweꞋá uráawe.

Éméyási-naor-ampaꞋa Ísumba awánaraayan-kwasai.

Árúku 24:13-35

12 minkákémbá kae-kwáásí aampaꞋá nén-ampaꞋa kwéguyana Ísu óꞋon-kwaasi túwawaakaamba makéna minkáéꞋnárai túrankaꞋa paárúwasarai awánésarai 13 koyauwerésarai Ísuna kwaási tasimátímúyasa ísómba íma ísámai kaweꞋá uráawe.

Ísuna kwaási kwembá awánaraan-kwasai.

Mátíyu 28:16-20, Árúku 24:36-49, Yóni 20:19-23

14 minkákémbá Ísuna kwayó-kwáásí sísamaivakemba moórá kumbaimái-kwaasi toómbá kwénowana Ísu paárúwasa awánowana Ísu áwááꞋa tiyéna séna kemá pukáundavinkemba usásinkaunda suwánaresa simátíméwaꞋa ísámai sirumbá kwéairaraawe séꞋa ísámai tuwarónaawaro kwéowe. simátímén-aintavai áraire seráámbá íma áraire siráawe simásuwena 15 séna kesí áséi-kwasai amápaꞋ-maravaꞋa simátímapaꞋa koró. 16 kesááiyavesa áraire sésa kenkáꞋá agevamái mésa nombá peráíyana Áánútu miwímá sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba iyátinkanivo kesááiyavesa íma áraire síyawaima Áánútu aaivimbá maitinkáníye. 17 kesááiyavesa áraire sésa kenkáꞋá agevamái máyáawai ímo awánaam-bayaima maésa kesí asirayándéí kwaási tirumpinkémbá taraváá-kwámbá maitiyuwésa óꞋon-aimpinkemba sésa 18 áwááviꞋo índa-iraankavayaambo tátoraiyanamo váíndamo ésa íma puwésa puwí-nómbó náíyambo ésa íma puwésa tíꞋo ín-kwaasiraꞋa tiyáándei tátoꞋmai asóvamatinkanaaowe Ísu siráiye.

Áánútu Ísumba airówana iráin-kwasai.

Árúku 24:50-53, aantá-kwaasi 1:9-11

19 Ísóigo Ísu mináímbá simásuwowana Áánútu Ísumba áíꞋmaena kwíyómpaꞋa móankowana Áánútu ayáánúrapaꞋa asirayán-áyámpáꞋá máyowasa 20 Ísuna kwayó-kwáásí amápaꞋ-maravaꞋa áséi-kwasai simátímapaꞋa kuwaná Ísóigo kwétuwaꞋnaa-uwasa kwaási ímo awánaraam-bayaima mayówasa awánésa sésa maanáímbó simásíménta árair-aimban-iye siráawe.

mináímbá ánásaiye.]

Copyright information for `KZE