Mark 4

moóráwai ánáyumba tuꞋmakáin-kwasai.

Mátíyu 13:1-23, Árúku 8:4-15

ókwaraꞋa Ísuma Káríri-nonkwaaunkon-awampaꞋa koména aaí kwésimatimuwasa sáwívarawai tóyo ésa kwená egwaaꞋá tamáyóntavena nompí-sípívímbá usámaaisena máyowana nompí-sípímá kwaaún-avovomayaaꞋa kwáyowasa minkwáásíyómbá nonkwaaúnkón-awampaꞋa máyówana óꞋon-oꞋon-aimba kwántámai simátimena séna maísáaro. moóráwai ánáyumba maimaéna kígauvaꞋa kwégwena máyuꞋmaraisana évakar-anayumba aampaꞋá kunkwáyáísana numaómá túkúnasukaiye. évakar-anayumba óntankwaraꞋ-maravimba kunkwéna paákáꞋ-márávímbá póna avekáán-umai anón-isana aaꞋá kaisaná ánúꞋa ayáátáákaꞋa íma kunkéna aáyánkaguraiye. évakar-anayumba karaampimbá kunkwéna kárúraisana karaan-tantáákó araꞋnásúwáísana íma arambá iráiye. évakar-anayumba kaweꞋ-márávímbá kunkwéna kárúrena anón-éna arambá imái sáwívar-aramba iyéna évakaꞋa usáyaaitayan-aramba íyáísana évakaꞋa umaimái-aramba iráiye. kwéisaawai ísámai kaweꞋá oró Ísu siráiye.

10 Ísu súwasa naaémba kwená kwayó-kwáásíyé évaka-kwaasiye mésa Ísuntavesa sésa minkwántámáí-áínkóná ááimba sinatá ísáano suwaná 11 Ísu séna Áánútu kwená kwaásimo kawááin-ainkona ááimba kwésimatimunda Áánútu keinárawaꞋa imáyáa tímísaꞋa kwéisaavo óꞋon-kwaasi kwántámai-aine suꞋmai kwésimatimumpo

12 
  • kwéisaambanivo íma ísámai kaweꞋá kwéowe.
  • kwéawanaambanivo íma awánamai kaweꞋá kwéowe.
  • isékai ÁánútunopaꞋa tewaná Áánútu miwítí
  • sáwí-imayaa maitiyúwáísino.
mindáyaveꞋa kwántámai-aimba kwésimatimune Ísu siráiye.

13 Ísu simátímatuwena séna maankwántámáí-áímbó simátimunda íma isáíyankakemba póꞋa óꞋon-oꞋon-kwantamai-aimbo sendá íma isánááowe. 14 mináínkóná ááimba súnda ísáaro. moóráwaimo ánáyumbo tuꞋmáráinten-umai Áánútun-aai simátímísana 15 évakar-anayumbo aampaꞋó kúmímba kwaási tirumpintá kúmísasa Áánútun-aai ísáawana Sáátáánigo téna tirumpinkémbá maimái úwoivaꞋa kwétiyuwaiye. 16 évakar-anayumbo óntankwaraꞋ-maravimba kúmímba kwaási tirumpintá kúmísasa avekáán-umai Áánútun-aai isésa aamoí ombánivo 17 íma tirumpimbá tátoꞋmai kaweꞋá owasá Áánútun-aaiyavai umbai-yántááríꞋa umátinkaantavai Áánútun-aai ivátukaawe. 18 évakar-anayumbo karaampimbó kúmímba kwaási tirumpintá kúmísasa Áánútun-aai ísáámbanivo 19 marapár-úmbáí-yántáátáváí imáyáa úmae naaésa óísan-imayaa úmae kwénaaesa óꞋon-oꞋon-tantaaꞋa mayánáe kwésimae naaésa mirán-ímáyááó Áánútun-aai káátasuwaisasa íma Áánútuna mayáí kwémayaawe. 20 évakar-anayumbo kaweꞋ-márávímbó kúmímba kwaási tirumpintá kúmísasa Áánútun-aai isésa tirumpimbá tátoꞋmai kaweꞋá ésa asiramái mésa Áánútuna mayáí kwémaesa kwétuwaꞋnaa-owasa évakarawai usáyaaitamai-mayai kwémaesa kwétuwaꞋnaa-owe Ísu siráiye.

oómbá kúrakain-kwasai.

Árúku 8:16-18

21 Ísu simásuwena séna oómbó kúraꞋmaraamba íma aúpáꞋá marésa íma aasípáa-amendaampaꞋa marésa avoraꞋá mósá kwémaraawe. 22 mirámó onten-umái aúpáꞋó kwáyáin-tantaaꞋa amápaꞋa avoraꞋá paárínasa awánanaaowe. túnkaipaꞋa kwáyáin-tantaaꞋa avoraꞋá paárínasa awánanaaowe. 23 kwéisaawai ísámai kaweꞋá oró. 24 tíménten-umai Áánútu miráumai tiména moórágwaraꞋa timíníye. mindáyaveꞋa ísáan-aimba imáyáa umái kaweꞋá oró. 25 Áánútun-aaimo ísámaimo kaweꞋó kwéowai Áánútu túwaaꞋnaa ínasa moórá-ainkwaraꞋa isánááowe. Áánútun-aaimo ímo ísámaimo kaweꞋó kwéowai tirumpinkémbá maimayáínana íma kwéniye. mindáyaveꞋa ísáan-aimba imáyáa umái kaweꞋá oró Ísu siráiye.

ánáyumba tukáisana arambá iyáin-kwasai.

26 Ísu simátimena séna Áánútu kwená kwaásimo kwégawaain-aimba maarán-áímbán-iye. moóráwai ánáyumba tuꞋmaréna 27 íma áwaꞋnaa ena kwaéna iraréna kwéisana ánáyumba kweyááríkaꞋa kwéanon-iye. 28 maragómá ánáyunkomba áwaꞋnaa isaná áruma kwíkéna anón-umai arambá iréna 29 ávuma kaisaná ákáꞋnanaaon-kanaa tisasá ákáꞋmai kwénaawe Ísu siráiye.

taaérankona kwaasái.

Mátíyu 13:31-35, Árúku 13:18-19

30 Ísu séna Áánútu kwená kwaásimo kwégawaaimba nóinkara kwégawaaiyompo maarán-áímbá simátíménaꞋa isánááowe. 31 Áánútu kwená kwaási kwégawaaimba maarámán-iye. sáwíyan-taeranko áwíꞋa másátati mintáígó arambá ímo aneꞋó awánaraan-taeramba maravímbá uꞋmakáawana mimpínkémbá kwíkéna 32 anón-taima anón-éna amaimá anón-amaima móivarena kóyáwé uráisana numaómá mimpímpáꞋá ánáamba úmarena kwémaiye Ísu siráiye.

33 Ísu kwaásiyomba aaí simátimenae sénamo úmba íma avoraꞋá siráivo kwántámai-aine suꞋmai simátimuwasa taaímbai súntemba móisaiyuwowana mináyáírákémbá simátimuwasa móisowana miráumai simátimena ánivo kwená kwayó-kwáásí kwesé máyonkaꞋa mináínkóná ááimba simátímaꞋmae iráiye.

anón-unda torówana Ísu maivairáin-kwasai.

Mátíyu 8:23-27, Árúku 8:22-25

35 mitáwai enónkaꞋa Ísu kwená kwaásiyavena séna nonkwaaúnkóná menávápátá kónáe súwasa 36 óꞋon-kwaasi tiyuwésa Ísumba áíꞋmaesa nompí-sípívímbá usáatesa kuwasá évakaꞋ-nompi-sipigwaraꞋa kumbá 37 Ísu misípígó ayááíváꞋá aún-kwaigurówana anón-unda torówana nonkó tuvántááva éna nompí-sípívímbá ógwitowasa kunávekunavo sésa inkaisésa Ísumba koaúsesa sésa anóndakoo kesí imáyáa íma inatá puwúnavaiya súwaꞋnaa uwo suwaná 39 usásinena asiramái séna úndáonte nonkóntéyavena maiváyáakaiyo súwasarai úndáoe nonkóe maiváyóyana nonkómá kararépaguwana 40 Ísu simátimena séna nóintavaiya kwéinkaiseo. kentávéꞋa nóra séra íma kesí imáyáa onkákémbá kwéseo súwana 41 tááꞋa kówasa keáímbá sésa nóran-kwaasiya énawa úndáoe nonkóe kwenáái kwéisaiyo sésa tiyáámba uvakésa táátavesa ésa siráawe.

Copyright information for `KZE