Matthew 1

Árúku 3:23-28

Ísu Káráísitina akúniꞋa uráan-kwasai. Ísu aíkwáꞋnáma Tévítimani. Tévíti aíkwáꞋnáma Ááváramumani.

 • Ááváramu Áísákaamba marankówana
 • Áísáka Yákópomba marankówana
 • Yákópo Yúta-iyai áváráwáínónda matinkówana
 • Yúta Pérésinte Sáraante matínkaraimba
 • tinówa Témamani.
 • Pérési Éséronimba marankówana
 • Éséroni Árámumba marankówana
 • Árámu Ámínátapamba marankówana
 • Ámínátapa Násonimba marankówana
 • Násoni Sáómonimba marankówana
 • Sáómoni Póásimba maránkaraimba
 • anówa ÁréꞋapimani.
 • Póási Ópétimba maránkaraimba
 • anówa Árútimani.
 • Ópéti Yésimba marankówana
 • Yési Tévítimba marankówana
 • Tévíti kárákwiyi-iꞋa uráiwai Sórómonimba
 • maránkaraimba anówana aiva-kwánkó áwíꞋa
 • Yúráya úwana naaén-kwamba Tévítimani.
 • Sórómoni Áríyapoamumba marankówana
 • Áríyapoamu Ápáísaamba marankówana
 • Ápáísaa Ésaamba marankówana
 • Ésaa Yíósavatimba marankówana
 • Yíósavati Yórámumba marankówana
 • Yórámu Ásáyaamba marankówana
 • Ásáyaa Yótámumba marankówana
 • Yótámu ÉꞋásaamba marankówana
 • ÉꞋásaa Ésékayaamba marankówana
 • 10 
 • Ésékayaa Mánásaamba marankówana
 • Mánásaa Émósimba marankówana
 • Émósi Yósáyaamba marankówana
 • 11  Yósáyaa Yékónaya-iyai áváráwáínónda matinkówasa minkánáávímbá Pépíróni-naopakewai Ísareri-kwaasi tayíꞋmaesa PépírónivaꞋa ándávaꞋa mátínkaraawe. 12 PépírónivaꞋa mátínkó-kanaavimba

  • Yékónaya Síátiomba marankówana
  • Síátio Sérápápeomba marankówana
  13 
 • Sérápápeo Ápáyatimba marankówana
 • Ápáyati Éráyakimumba marankówana
 • Éráyakimu Ésomba marankówana
 • 14 
 • Éso Sétókomba marankówana
 • Sétóko Ékímumba marankówana
 • Ékímu Éráyatimba marankówana
 • 15 
 • Éráyati Éríesaamba marankówana
 • Éríesaa Mátánaamba marankówana
 • Mátánaa Yákópomba marankówana
 • 16 
 • Yákópo Yósépimba marankówana
 • Yósépi Máríyaamba awaikó úwana Máríyaa Ísumba anówamani. Ísuntavesa Áánútu usásinankaiwaiye sésa Káráísitiye kwésewe.
 • 17 Ááváramumo máyonkaꞋa sísamaivakemba éíyaimba kumbaimái-kwaasi 14 kwaasi agáyówasa Tévítimo paárurenamo máyonkaꞋa sísamaivakemba éíyaimba kumbaimái-kwaasi 14 kwaasi agáyówasa Pépírónivakewai tayíꞋmaesa PépírónivaꞋa ándávaꞋa mátínkarowasa máyón-kanaavimba sísamaivakemba éíyaimba kumbaimái-kwaasi 14 kwaasi agáyówana minkáꞋá Máríyaa Ísu Káráísitimba maránkaraiye.

  Ísumba maránkarain-kwasai.

  Árúku 2:1-7

  18 Ísu Káráísitimba marankómba maará uráiye. Ísu anówamba YósépinkaꞋa siváúmaresa ítámakowana Yósépi íma kwesé kurónkaꞋa ámúꞋa paáruraiye. Áánútun-amanko ámúꞋa paárumankarowana 19 awaikó kaweꞋá kwéuwai séna kwaási túrankaꞋa aiꞋmáráanana Máríyaa aigaeyávéna iváímpoꞋa aúpáꞋá aiꞋmátuwanaumne-imayaa uráiye.

  20 mirá imáyáama kwéena aún-kwáyowana Ísóigona kwayóꞋnákó kwíyómpakewai kaainampáꞋá simámena séna Yósépiyo Tévítin-andaraken-kwaasi óne. Máríyaamo ámúꞋo káúvímba Áánútun-amankowe suꞋmai ámúꞋa kauwánkáímba po kwembá úwoi mayáníyompo íma ááꞋa kaíno. 21 iyámpóímo marankánímba áwíꞋa Ísuwe simámiyo siráiye. mináwíkóná ááimba kwená kwaási sáwí-imayaaomo tátokaimpinkemba iyátinkaniye siráiye.

  22 naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai sirónkaꞋa póna mirán-tántááꞋá paáruraiye. 23 kwemá agaimaréna séna

  • moórá-inaamarugo kwaaí íma mairéna ámúꞋa
  • kaumái iyámpói marankáínasa miníyámpóígó
  • áwíꞋa Émániyueriye sénááowe
  agaimaréna siráimba mináwíkóná ááimba Áánútu keséya máyáiye siráiye.

  24 Yósépi aúvínké usásinena Ísóigona kwayóꞋnákó kwíyómpakewai siróntemba awainínkómbá mairéna íma kwesé kúmba úwoi ména kárákwirowana iyámpói marankówana Ísuwe séna áwíꞋa tamánkaraiye.

  25 

  aaváúmó usópaken-kwaasi taawánaraan-kwasai.

  Copyright information for `KZE