Matthew 19

Ísu mináyáátáár-áímbá simátímatuwena Káríri-ayampaꞋa tuwéna Yútiyaa-ayampaꞋa Yótáni-nonkona menávápár-áyámpáꞋá komáyowasa sáwívarawai tóyo uwaná tíꞋo ún-kwaasi asóvamatinkaraiye.

asóvamatinkowasa ámáán-kawaa-kwaasi sésa Ísumo sáwí-aimbo sínda isánáe sésa ÍsunopaꞋa tésa sésa moórá-kwaasigo maanáíntáváíyáꞋi. óꞋon-oꞋon-aintavaiyaꞋi. awainínkómbá kanaarárá auwáníyo. mirámó énamo éna ámáán-aimba araaisíni. íya araaisíníyo suwaná Ísu séna naaóváꞋó Mósesimo agaimakáin-aimba awánaraawe. maarán-áímbá agaimaréna séna Áánútu kwíyómba maramá taróruronkaꞋa aaraigwárá kwaaigwáráꞋá taróruraiye. tarórurena séna aaraigwárá kwaaigwáráꞋá tatóruraundayavesa tinóvowi tiyuwésa awaikóe awainínkóe tágárotamai mimbórá-túmá maꞋmái kwémaewe Áánútu siráiye. mindáyavesa awaikóe awainínkóe íma kae-kwáásíráámbá ésa mimbóráíꞋa kwéowe. Áánútu aarai-kwaaí moóráiꞋa umátínkaraintavesa íma tasáéro Ísu súwasa miwí sésa naaóváꞋá Mósesi maará séna moóráwai awainínkómbá aiꞋmátuwaindawai aúváívimba agaimaréna séna kesuwainímbá aiꞋmátuwaumne séna agaimái amiíno siráiye. nóra séna mirán-áímbá siráiyo suwaná Ísu séna kentíkwáꞋná tirumbá makáamba pósa Áánútun-aai íma ísóntavena mindáyavena Mósesi minámáámbá siráimbanivo Áánútu kwíyómba maramá taróruronkaꞋa íma mirá siráiye. simátimeꞋa séꞋa moóráwaimo awainínkó íma moórá-kwaasigoe kwénaaisana awaikó óꞋon-aintavena aiꞋmátuwenamo óꞋon-inimbo kwémayaimba umóyámbá kwémayaiye Ísu siráiye.

10 Ísu mináímbá simásuwena máyowasa kwená kwayó-kwáásí sésa aaraimó kwémayaamba sénda-aimba kwáyáinkaꞋa pósa mirá kwéovo ímo aaraimó maésamo úwoimo kwémaemba kaweꞋá kwéowe suwaná 11 Ísu séna amáparawai sen-áímbá íma kaweꞋá umái ísáawasa aaraimó ímo mayánááontavesa Áánútu asirayámbá tímakaiwai mináímbá kwéisaawe. 12 évakarawai moórá-mora-aintavesa íma aaraí máyáawasa évakarawai tinóvowi sáwí-kwaasi tínkaraawai aaraí íma máyáawasa évakarawai túmo sáwíꞋo umátínkaraawai aaraí íma máyáawasa évakarawai Áánútu kwená kwaásimo kawááin-aimba isésa Áánútuntavesa imáyáa ésa aaraí íma kwémayaawe. kanaán-umai mirá ónaumnemo kwésewai mináímbá isánááowe Ísu siráiye.

Ísu iyámpói kaweꞋá umátínkarain-kwasai.

Mááka 10:13-16, Árúku 18:15-17

13 Ísu simátimuwasa évakarawai Ísu tátorena kaweꞋá umátinkena ÁánútumpaꞋa námúnaa sínkwáe sésa iyámpói tíꞋmaesa tuwasá kwená kwayó-kwáásí sésa tíꞋmaeꞋa kóro suwaná 14 Ísu simátimena séna íma kóro séꞋa tiyuwáíyasa kesópaꞋa iyámpói úwoi teró. miníyámpóímó kesópaꞋo tentembá Áánútu kwená kwaásimo kawááimba miráráán-umai kwégawaaimba iyámpóímo kesópaꞋo tí-amba íma ítátinkaaro séna 15 miníyámpóíráꞋá ayáámba tátorena túwaꞋnaa umai námúnaa simásuwena tíyukaiye.

óísankwara-kwaasigona kwaasái.

Mááka 10:17-31, Árúku 18:18-30

16 tiyuwówana moóráwai ívé-kwaasigo ÍsunopaꞋa téna séna anóndakoo nóran-kawera umáíya aúnáiꞋa umái kwíyómpaꞋa maíꞋmaira ónaumno súwana 17 Ísu séna nóra se kaweꞋ-máyáíyáváíyá sísaa oónó. mimbóráwáí Áánútu kweyáá kaweꞋnáꞋán-iye. aúnáiꞋa úmai maíꞋmaiꞋa ónáe sémo e Áánútuna ámáámba kaweꞋá umái kwaraaó súwana 18 mindákó áísaa ena séna nóin-amaana kwaránaumno súwana Ísu séna tínkamiyasamo puwónááoniꞋa íma uwó. íma aarai-úmóyámbá uwó. íma umóyámbá mayaaó. kampar-áímbá íma simátinkaao. 19 kentinóvowi túwíꞋa anómba uwó. esáváí-ímáyáámó óndantemba ená kwaásiti imáyáagwaraꞋa uwó. miráumai-amaamba kwaraaó Ísu súwana 20 mindákó séna minámáámbá kwaꞋmaéꞋa kwéiyumpo nóran-amaankona íma kaweꞋá kwéuno súwana 21 Ísu séna amápa-tantaaꞋo kanaamó émo e ená náaindaamba óꞋon-kwaasi kwétime óntamba mairé ímo makéwai tímatuwenana ená kaweꞋ-méyámbá Áánútu kwíyómpaꞋa ankáníye. tímatuwemo e kesínaaemba kwaráníyone súwana 22 mináímbá iséna sáwívaꞋ-naaindaamba makóntavena anón-imayaa úwana arunkó sáwíꞋa kwéuwana kuráiye.

23 kúwana Ísu kwená kwayó-kwáásíyávéna séna áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa sáwívar-oisambo makén-kwaasi Áánútumo kwená kwaásimo kawááipaꞋa kwíyamba umbaí táníye. 24 moórá-poigo áwíꞋa káámeri mimpóígó kwaigóná avaapimbá íma kanaán-umai kóveraniye. káámeri-poigomo kwaigóná avaapimbó kóverainkakai sáwívar-oisamba makén-kwaasi Áánútumo kawááipaꞋa kosinó Ísu súwasa 25 kwená kwayó-kwáásí mináímbá isésa táátavesa ésa sésa umbaí taintávésa nóran-kwaasiya Áánútumo kawááipaꞋa ménaaoo suwaná 26 Ísu tuwánéna séna kwaási miwítí mayáínéí íma meéyámbaresa kónááovo Áánútu amápa-tantaaꞋa úwoi kanaán-umai kwéiye súwana 27 Pítaa séna isaaó. kentáásí amápa-tantaaꞋa tuwéta enánaaemba kwégwaraumpo nóram-beyana mayánaumno súwana 28 Ísu séna áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa Áánútu amápa-tantaaꞋa aúnáiꞋa úmaraindaraꞋa kemá kwaási úrandako kumpaáruraundawai ságayankwarawai méꞋa kárákwiyonaꞋa keinárawaꞋa sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-kwaasi kesínaaemba kwégwaraawai Ísareri-kwaasi mayáíyávéꞋa tísaa ónááowe. Ísareri sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái tínkaraiwai-andarakewai tísaa ónááowe. 29 kentávésa imáyáa ésa Áánútun-aai kosimátimenaaontavesa naambáruꞋa tuwésa tuwaaísái tiyuwésa tíváꞋmaaꞋa tiyuwésa tímánaaꞋmaaꞋa tiyuwésa tinóvowi tiyuwésa táánimbaaꞋa tiyuwésa tiyáámúmbaaꞋa tiyuwésa miwítí maramá túwáawaina anondáma túwáan-tantaaꞋa mirán-tántááꞋá sáwívaꞋa mémaesa aúnáiꞋa umái kwíyómpaꞋa maíꞋmaiꞋa ónááowe. 30 ívéꞋa évakaꞋa aivakéwáí aáno tínaaeniꞋa íyasa ívéꞋa évakaꞋa tínaaenkewai aáno aivaríꞋa ónááowe Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE