Matthew 2

Yútiyaa-maravaken-kawaanako áwíꞋa Éróti máyon-kanaavimba Pétáremu-naopaꞋa Máríyaa Ísumba maránkarowasa némpakemba aaváúmó usópaken-kwaasi kawer-ímáyáágwárá-kwáásí teémesa Yérúsaremu-naopaꞋa tésa sésa Yútaa-kwaasiraꞋa kárákwiyinine sénamo maránkáín-iyampoi náávara ánkaraao. aaváúmó usaipáꞋá méta awánáúndaya moórá-oꞋa paárisata awánéta séta iyámpói maránkaraimba póta awánéta kwenáwíꞋa mósá maránáe séta teémeta túne siráawe.

suwaná marará-káwáánákó Éróti mináímbá isówana arunkó sáwíꞋa úwasa Yérúsaremu-naopakewaigwaraꞋa ísówana tirunkó sáwíꞋa úwana Éróti mono-káwáá-kwáásíyé ámáámba sun-kwáásíyé tááyowasa torupamái máyówana séna Áánútu aiꞋmaráníwaimba Káráísitimba marankánímba náávara ankáníyo súwasa sésa Yútiyaa-maravaꞋa Pétáremu-naopaꞋa ankáníye. Áánútun-aai simátímakowai agaimaréna séna

  • Yútiyaa-maravaꞋa Pétáremu-naopaken-kwaasiyono. Yútiyaa-maravaꞋa kárákwiraawaivimba kentí naaópaꞋo kárákwiraawai íma tínaaempaꞋa máyáawe. kentí naaópakemba moóráwai paárurena kesí kwaási Ísareri-kwaasiraꞋa kaweꞋá umái kárákwiyiniye
agaimaréna siráiye suwaná
Éróti iséna aaváúmó usópaken-kwaasi aúpáꞋá tááyowasa tuwaná tísaa ena séna nósa-tawai minóꞋá paárisara awánaraao súwasa simámúwana Éróti séna PétáremuvaꞋa miníyámpóí koavakáá-umai awánéꞋa tasimásimiyaꞋa kesé kuréꞋa kwenáwíꞋa mósá máráano súwasa isésa kumbá aaváúmó usópaꞋo mésamo awánaraan-oꞋa awánowana minókómá aivaꞋá kwégwena miníyámpóímó máyonkaꞋa kogwaúwasa 10 ávááraumai aamoí ésa 11 mindáúmpáꞋá iyésa anówante miníyámpóíyé tuwánésa kívairesa miníyámpóígó áwíꞋa mósá marésa unáámbá óin-tokésa kawe-tántááꞋá kóri-ontamba óimai amésa kawer-úmúmbó ií-yántááꞋá óimai amésa áséi-kwiyum-basawenkwaraꞋa óimai ámakaawe.

12 ámatuwesa tuún-kwáúwana Áánútu kaainampáꞋá simátimena séna Érótimba íma kosimáméro súwasa óꞋon-ampakemba kentí naaópaꞋa kóuraawe.

Ísumba áíꞋmaesarai ÍsípivaꞋa kurááyan-kwasai.

13 kóúwana kwíyómpakemba Ísóigona kwayóꞋnákómbá Yósépi kaainampáꞋá awánówana séna Éróti miníyámpóí tuvuwíndayavena kwéavakaa-ivo usásine anówante miníyámpóíyé tíꞋmae Ísípi-maravaꞋa koménaꞋa aáno simáméꞋa áíꞋmae tiyó sénaumne súwana 14 mindóꞋwáámbá usásinena anówante miníyámpóíyé tíꞋmaena Ísípi-maravaꞋa kwémena 15 miváꞋá komáyowana Éróti pukáiye. naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai sirónkaꞋa póna mirá uráiye. kwemá agaimaréna séna Ísóigo séna

  • Ísípi-maravakemba kesáánimba máyainaꞋa
  • ááyaanana koyauweráníye
siráiye agaimaréna sirónkaꞋa póna mirá uráiye.

iyámpói tínkankaan-kwasai.

16 Éróti awánómba aaváúmó usópaken-kwaasi kampaꞋá simáuwesa kóúwana Éróti arunkó áyámba úwana aaváúmó usópaken-kwaasi simámakon-aintavaiye oꞋá paáruraiyemo sirón-aintavaiye imáyáa éna évakarawai tiꞋmaréna séna Pétáremu-naor-ayampaꞋ-naopimpaꞋa kaer-ímó ten-íyámpóíyé ímo kaer-ímó tarén-iyampoiye tivakáá-umai tínkantuwaaro súwasa mirá uráawe.

17 naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai áwíꞋa Yérémaya sirónkaꞋa póna mirá uráiye. kwemá agaimaréna séna

18 
  • Áráma-kwaasi ávááraumaimo iviꞋó taráamba ísaraawe. Áréseo aísaavutantamba uráan-kwaasi miwítí iyámpóíyavesa iviꞋá taawasá iyámpóímo pukáantavesa timambá aráápamai tínkaraawasa úwoi iviꞋá támae iráawe
agaimaréna siráiye.

Ísípivakemba tiráin-kwasai.

19 Éróti puwúmba Yósépi Ísípi-maravaꞋa ména kwíyómpakemba Ísóigona kwayóꞋnákómbá kaainampáꞋá awánówana séna 20 miníyámpóígómbá tuvuwónáe sen-kwáásí áꞋa púwóvo usásine anówante miníyámpóíyé tíꞋmae Ísareri-maravaꞋa kwaaó súwana 21 usásinena awainínkónte ááninkonte tíꞋmaena Ísareri-maravaꞋa kúmba 22 Éróti ááninko áwíꞋa Ákéreasi kwemá avowáná anondá Yútiyaa-ayampaꞋa kawáá-máyáí kwémayowana Yósépi iséna mináyámpáꞋó koménintavena inkaisúwana kaainampáꞋá Áánútu simámuwana Káríri-ayampaꞋa 23 Násáreti-naopaꞋa tíꞋmaena koméraiye. naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai sirónkaꞋa póna mirá uráiye. kwemá Ísuntavena séna

  • Násáretivaken-kwaasiye sénááowe
agaimaréna sirónkaꞋa póna mirá uráiye.

Copyright information for `KZE