Matthew 28

Ísu pukáimpinkemba usásinkain-kwasai.

Mááka 16:1-10, Árúku 24:1-10, Yóni 20:1-18

Yútaa-kwaasimo agándon-kanaa ánásowasarai sontaaráꞋá usá aaváyaavimba aaváúmá usónkaꞋa Máríyaa Mágátáraa-naopaken-ininko úwana araámáó úwasarai Ísumbo utamánkáapaꞋa koawánanae sésarai kuyambá anóm-barima tówana Ísóigona kwayóꞋnákó kwíyómpakemba kuména kwenóikakemba aaváúmó usénamo intembá kwéuwana kwená unáánkwátóirakemba ainánkómó intembá kwayáníꞋa kwégowana kuména murí-áigón-óikaꞋa makón-ontamba kunakwátuwena minóntánkáꞋá maraꞋá máyowana mimbúrí-áíráꞋó kárákwiyuwai ávááraumai tááꞋa kówasa tiyántámbá kwétowana tímáávomba kavúkuraiye.

kárákwiyuwai mirá kwéuwasarai minkáér-ínímbá kuyaná kwíyómpakewai minínínkáí simátimena séna íma tááꞋa kaíno Ísumba taairaꞋá tuvúwówana púwíwaimba taawánayae sékaimo téyamba ísaraumne. kwemó siráintemba pukáimpinkemba usásinena kówéna íma maankáꞋá máyáivo utamánkaraampimba uawánékai isaaisékai kwená kwayó-kwáásí kosimátimekai sékai Ísu pukáimpinkemba usásinena kentí aivaꞋá Káríri-ayampaꞋa kwínaꞋa koawánanaaowe. mináímbá kosimátímékaiyo siráiye.

súwasarai minínínkáí avekáámbá utamánkópaꞋa tuwésarai táátavesarai uyaná tirunkó aamoí úwasarai kwená kwayó-kwáásí kosimátimiyantavairai aampaꞋá kuyambá Ísu minínínkáí tuwánéna séna náávara máyaayano súwasarai anóndakoma iyé-ímáyáá ésarai kwenaísamaivimba tamésarai aísamairaꞋa tátoresarai kwená imáyáa mósá máróyana 10 Ísu simátimena séna kesíváꞋawaawi kosimátimiyasa Káríri-ayampaꞋa komésa suwánaaro Ísu siráiye.

utámárópaꞋa kárákwiraawaiti kwaasái.

11 Ísu mináímbá súwasarai kwemó súntemba minínínkáí aampaꞋá kuyambá utámárópaꞋo kárákwiyun-i-kwaasi évakarawai Yérúsaremu-naopaꞋa kwésa mono-káwáá-kwáásí paárún-tantaaꞋa kosimátímúwasa 12 mono-káwáá-kwáásíyé Yútaa-anon-kwaasiye torupamái mésa aaí simái mimbórá-áímbá símaresa utámárópaꞋo kárákwiyun-i-kwaasi anón-ontamba timésa 13 simátimesa sésa maarán-áímbá simátíméro. noꞋwáámba suún-kwaiguráunasaya Ísuna kwayó-kwáásí tésa kwenáúma umóyámbá maimaésa kóuraawe kosimátímaꞋmaeꞋa nááóro. 14 Páírátimo mináímbó isáínataamo éta moórá-ainkwaraꞋa simáménanaya keinárawaꞋa íma aaivimbá maitinkáníye suwasá 15 miní-kwáásí isésa óntamba maimaésa kurésa sunten-áíné suꞋmai kosimátímaꞋmae nááúwana mináínkó kóyáwé úwasa ísaraamba ívékwaraꞋa Yútaa-kwaasi kwéisaawe.

Ísuna kwaási kwembá awánaraan-kwasai.

Mááka 16:14-18, Árúku 24:36-49, Yóni 20:19-23

16 Ísuna kwayó-kwáásí sísamaivakemba moórá kumbaimái-kwaasi Káríri-ayampaꞋa Ísumo minómákáꞋá komáéromo sirón-omakaꞋa komáyówana 17 miwí túrankaꞋa paárúwasa awánésa kwená imáyáa mósá márówasa évakarawai kaer-ímáyáá ésa sésa Ísu pukáimpinkemba usásinkaiyo. óꞋowawa iyó suwaná 18 Ísu miwítí egwaaꞋá taména séna Áánútu asirayámbá siména séna kwíyómpare marapáré kárákwiyuwo simbá 19 póꞋa mindáyaveꞋa amápaꞋ-maravaꞋa kesáái simátímaꞋmae nááíyasa kesí kwaási-iꞋa ésa kesivowé kemá kwenááninkowe kwenamankóé tarúmai máyaiyaꞋa kentáásúwíkaꞋa nombá pétinkeꞋa 20 simátímakaunda-aimba kwarésa asiramái tátoraigwae séꞋa simátímaꞋmae íyóro. maramá kwáyaindaraꞋa keinárawate méꞋa ívéꞋo kwáyáin-tantaaꞋo ánásaindaraꞋa keinárawate ménaundayaveꞋa imáyáa úmae íyóro Ísu siráiye.

kemá Mátíyu súnda-aimba ánásaiye.

Copyright information for `KZE