Matthew 3

Yóni simátímakarain-kwasai.

Mááka 1:2-8, Árúku 3:1-18, Yóni 1:19-28

minkánáávímbá moóráwai áwíꞋa Yóni ména nombá pétinkowai póna Yútiyaa-maravaꞋa kúmba kavóná-maravaꞋa koména simátimena séna Áánútu kwená kwaási kawááimba ááimba kwéasaivo kentí sáwí-imayaa tuwéꞋa ÁánútumpaꞋa teró simátímaꞋmae iráiye. naaóváꞋá Yóni íma máyonkaꞋa Áánútun-aai simátímakowai áwíꞋa Áísáya Yónimo paárinintavena imáyáa éna agaimaréna séna

  • moóráwai kavóná-maravaꞋa ména aayamáírakemba séna Ísóigona aambá kwirankánááomba kwená aambá arupí íyana minámpáꞋá kwíno
Áísáya agaimaréna sirónkaꞋa póna Yóni paárúwana mináímbá paáruraiye.

Yóni póígo áwíꞋa káámeri kwená áyáú-kwatoi iréna aúwarasinei ámúranda uréna aꞋnóríné kwantáámíkóná aúwé mintóné suꞋmai kwénena aaí simátímaꞋmae iyúwasa Yérúsaremu-naopaken-kwaasiye Yútiyaa-ayampaken-kwaasiye Yóntáni-nonkona menávápákéné maanávápákén-kwáásíyé miráumai kwaási tóyo ésa sáwíꞋo uráamba paárumai avoraꞋá simámúwana Yóni Yóntáni-nompimba nombá pétinkaraiye.

Yóni nombá pétinkena awánómba ámáán-kawaa-kwaasiye Sátúsi-monor-aimbo sun-kwáásíyé sáwívaꞋa nombó pétinkanintavesa kwenópaꞋa tóyo uwaná simátimena séna iyánkó póígon-araaꞋan-owe. Áánútu kentí sáwí-meyamba timínívo nááwa simátímísara iséra inkaiséra kwéteo. kentí sáwí-mayai tuwéꞋo ÁánútumpaꞋo téꞋo éꞋa kaweꞋ-máyáí máyéwaꞋa tuwánanaumne. Ááváramu kentáá síkwáꞋná imbá póta Áánútuna kawe-kwáásíyá úne séꞋa mirán-ímáyáá íma oró. Áánútu Ááváramu aísaavutantamba ónááowe sénaraankasi maanóntámpínkémbá kanaám-poꞋa kwaási aúráaro sisaꞋá aúráasino. Ááváramu aísaavutantamba uráundawai póta kawe-kwáásíyá úne séꞋa mirán-ímáyáá íma oró. 10 íma kawer-árámbá íyain-taima ááimpimba kwéayaisuwesa iravímbó agaisúwáantemba Áánútu miráumai kentí sáwí-meyamba timíníye Yóni siráiye.

11 Yóni simásuwena séna kentí sáwí-imayaa tuwéꞋa ÁánútumpaꞋa tewáí nombá kwévetinkaundanivo kesínaaemba tíníwai Áánútun-amankomba aiꞋmaráínana kuména keinárawapimba anómba umátinkaniye. iramó agáyáantemba íníye. kwemá anóndakoma kembá usáyaaitaraimba póꞋa kwemó aaimó síndavimba kemá aaimá sendamá uwóvíꞋa ónaumne. 12 aawinkwínaumo sípétivimbo mósá makésamo iyaavumásúwááwanamo anómbo marapáꞋó kúmísanamo ásima úndáomo tútúwaisasamo kaíkaiꞋo ínín-iravimbo kwiyúmaimo agaisuwésamo anómbo naaúmpaꞋo mósá máráantemba kwaási miráráámbá íníye Yóni siráiye.

Ísumba nombá pérankarain-kwasai.

Mááka 1:9-11, Árúku 3:21-22

13 minkánáá Ísu Káríri-ayampakemba Yóntáni-nompaꞋa téna Yóni nombá pésinkainkwae séna túwana 14 Yóni séna ímanivo emó nombó pésinkaniyonda kanaán-ivo kentáváí se nombá pésinkaao kwésene súwana 15 Ísu séna ivátuke súndantemba mirá uwo. mirámó ékaimo ékai Áánútu siráiniꞋa óyauye súwana owé séna 16 nombá pérankowana nompínkémbá usásinowana sokón-tawaai taaínkaar-úwana Yóni awánómba Áánútun-amanko mááiraamba úmaena Ísu aneꞋá kumbáyowana 17 aaigówé suꞋmai kwíyómpakemba séna maawámá kesáánimba isaꞋá kwená imáyáa kwéeꞋa ávááraumai aamoí umánkaumne siráiye.

Copyright information for `KZE