Matthew 4

Sáátáánigo Ísumba áísaa umai isánáe siráin-kwasai.

Mááka 1:12-13, Árúku 4:1-13

súwana Sáátáánigo Ísumba áísaa umai isáníntavena Áánútun-amanko Ísumba simámuwana kavóná-maravaꞋa koména toómbá íma néna ayáátáákaꞋa 40 noꞋwaamba kwaúwana ávááran-aai ankówana Sáátáánigo Ísu sáwíꞋo índa awánanae séna ÍsunopaꞋa téna séna emá Áánútu áánimba úne kwésempo maanóntánkóntáváí toómbá aúrénaꞋa naanó siyó súwana Ísu séna Áánútun-aai aúváí-kwandaaivinkemba séna

  • toómbó náíyawaiye suꞋmai kwaási íma tátoraivo
  • Áánútu siráiniꞋa amápaꞋa íyana tátoraniye
siráimba póꞋa emó sénda íma mirá ónaumne súwana
Sáátáánigo Ísumba áíꞋmaena Yérúsaremu-naopaꞋa kwéna anóm-bonoꞋ-nankona ávúmayaapaꞋa móankena séna Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba séna

  • Áánútu kwíyómpakemba kwená kwayóꞋnárawaꞋa tiꞋmaráínasa enkáꞋá kárákwiresa pósa óntankaꞋa aísamaima turaráanavo sésa tiyáándei aramónááowe
siráiye. mindáyavai emá Áánútu áánimba úne kwésempo maankákémbá ásávenasa kwíyómpakendarawaꞋa arámbaesa marapáꞋá móru ankánááowe Sáátáánigo súwana
Ísu séna Áánútun-aai aúváí-kwandaaivinkemba áꞋa mirá siréna moórá-ainkwaraꞋa séna

  • kentí Ísóigo Áánútumba
  • áísaa umai isánáe íma seró
siráimba emó séndantembo mirámó ékai Áánútumba áísaa umai isáúsino. mindáyavai emó sénda íma mirá ónaumne Ísu súwana
Sáátáánigo Ísumba áíꞋmaena anón-omapaꞋa iréna móankena amápaꞋ-maravaꞋa kárákwiron-kwaasiye miwítí anón-asirayane agaráárankena séna kenkáꞋó kívairemo kesí imáyáamo mósá márénaꞋo éꞋa kárákwiyi-mayai áména kárákwiyiniyone Sáátáánigo súwana 10 Ísu séna Sáátáánigo kówaao. Áánútun-aai aúváí-kwandaaivinkemba séna

  • kentí Ísóigo ÁánútumpaꞋa imáyáa éꞋa kwenáwíre
  • suꞋmai mósá maréꞋa kwená mayáíyé suꞋmai máyáaro
siráimba póꞋa emó sénda íma mirá ónaumne súwana
11 Sáátáánigo auwéna kúwasa kwíyómpakemba Áánútuna kwayóꞋnárawaꞋa kumésa Ísumba áwaꞋnaa uráawe.

Ísu kwená mayáímó ááimba ásárain-kwasai.

Mááka 1:14-15, Árúku 4:14-15

12 Yóni marará-káwáánákó áwíꞋa Érótintavena séna sáwíꞋa uráiye siróntavena ándávaꞋa máankowana máyon-aimba Ísu iséna Káríri-ayampaꞋa kwéna 13 Násáreti-naopaꞋa íma koména Kápénéamu-naopaꞋa koméraiye. mindáópaꞋa Káríri-nonkwaaunkon-awampaꞋ-naopaꞋa Sépiyuraaniye Návataraiye tísaavutantamba uráawaiti maraváꞋá kwáyon-daopaꞋani. 14 Ísu Kápénéamu-naopaꞋa komáyomba naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai áwíꞋa Áísáya agaimaréna sirónkaꞋa póna mirá uráiye. kwemá agaimaréna séna

15 
  • Sépiyuraaninte Návatarainte mindárai tísaavutantamba uráawaiti maraváꞋá nonkwaaúnkón-awampaꞋa Yóntáni-nonkona menávápáꞋ-máráó áwíꞋa Káríri-maravaꞋa máyáawai óꞋon-oꞋon-kwaasiyaveꞋa súnda
16 minkwáásí túnkwi-ayampaꞋa mésa sámo kaípaꞋa awánanaaowe. Áánútuna némpaꞋo túnkwi-ayampaꞋo máyáawai sán-kamátinkaniye agaimaréna sirónkaꞋa póna Ísu paáréna mirá uráiye. 17 minkánáá Ísu simátimindayavena ááimba ásámai simátimena séna Áánútu kwená kwaási kawááimba ááimba kwéasaivo kentí sáwí-imayaa tuwéꞋa ÁánútunopaꞋa teró siráiye.

Ísu éíyain-kwaasi tááyarain-kwasai.

Mááka 1:16-20

18 Ísu Káríri-kwaaunkon-awampakavamba kúmba kae-kwáásíráí mésarai awaaó áwíꞋa Sáímoni moórá-awiꞋa Pítaa úwana áváko áwíꞋa Éndaru umái mésarai miwítí mayáímá pósarai noyááꞋa toꞋmái tímapaꞋa kwénaaesarai kwase-únámbá nompí tukóyana 19 Ísu simátimena séna kesé tekaiyó. noyááꞋo toꞋmáímo tímapaꞋo kwénaaoyantemba aúná-mayai tíménakai kwénaaekai kesáái simátímapaꞋa kwénaaiyasa kesópaꞋa teró súwasarai 20 minkwásé-únámbá tuwésarai kwesé kurááiye.

21 kwesé kuyaná Ísu kómarena kúmba kae-kwáásíráí mésarai Sépéti ááninkai awaaó áwíꞋa Yémési úwana áváko áwíꞋa Yóniye tivowámpi kwimái nompí-sípívímbá mésaya kwase-únámbá toꞋmayaa kwéuwana Ísu minkáéꞋnárai tááyowasarai 22 avekáámbá tivowámbá mindómpí-sípívímbá auwésarai Ísuwe kurááiye.

Ísu sáwíva-kwaasivimba mayáí mairáin-kwasai.

Árúku 6:17-19

23 Ísu Káríri-ayampaꞋa naaóꞋ-naoꞋa kwénaaena monoꞋ-náúmpímpáꞋá Áánútu kwená kwaási kawááin-aimba mináséí-kwásáí kosimátímapaꞋa kwénaaena óꞋon-oꞋon-tiꞋo ún-kwaasi asóvamatinkavaꞋa kúwana 24 kwenááigo Síriyaa-maravaꞋa naaóꞋ-naoꞋa kóyáwé úwasa óꞋon-oꞋon-tiꞋo ún-kwaasiye taraváá-kwámbó tirumpimbó máyon-kwaasiye tíyayaambo árúkun-kwaasiye tíyayaambo pukón-kwaasiye mirámó un-kwáásí taagwiyaꞋmaésa ÍsunopaꞋa mátínkówana asóvamatinkena 25 aambó kwénaaumba sáwívarawai Káríri-ayampakene Tékáporisi-ayampakene Yérúsaremu-naopakene Yútiyaa-ayampakene Yóntáni-nonkona menávápákén-kwáásíyé miráumai-naoken-kwaasi kwenópaꞋa tóyo uráawe.

Copyright information for `KZE