Matthew 7

íma sáwí-aimba simátíméro-kwasai.

Árúku 6:37-38, 41-42

Ísu mináímbá simásuwena séna tuwánéꞋo éꞋa sáwí-kwaasiye siyanamó éna Áánútu kentáváígwáráꞋá mirá sínívo tuwánéꞋo éꞋa sáwí-kwaasiye sevó. kawer-áímbá kwésimatimeꞋa sáwí-aimba kwésimatimeꞋa íyantavena Áánútu kembá mirá íníye. tíménteniꞋa umái Áánútu miráumai timíníye. kentúrampimba irarumbá kwáyáísaꞋo ombá íma awánaamba kentí kwaási tuwánéꞋa enaúrampimba ayaantambá kwáyáiye kwésevo íma mirá seró. kentúrampimbo irarumbó ímo awánaamba nóra sera kentí kwaási túrampinkemba tiyaantambá maitiyuwánáe kwéseo. kaumbo-káér-ainkwara-kwaasin-ovo kentúrampinkemba irarumbá maisukéꞋa tuwánéꞋa kentí kwaási túrampinkemba tiyaantambá kanaán-umai maitiyuwánááowe Ísu siráiye.

kawe-tántááꞋó iyánkómbó ímo áméntemba Áánútun-aai arááiraawaima íma simátíméro. simátimiyasamo ésa akáꞋáámba simátinkanaaowe. kawe-tántááꞋó póígombo ímo áméntemba Áánútun-aai íma sínkáiye kwésewaima íma simátíméro. simátimiyanamo éna mináínkó úndáraamba tokwíníye.

ÁánútumpaꞋa námúnaa kwésen-kwasai.

Árúku 11:9-13

Ísu séna ÁánútumpaꞋo námúnaamo kwésemba áísaa úmae kwéiyiyana timíníye. ááyamae kwéiyiyana kentáái isáníye. kwéavakaa úmae iyíyana Áánútu agaráátinkaniye. áísaa íyanamo éna Áánútu timíníye. kwéaayewanamo éna Áánútu kentáái isáníye. avakáá íyanamo éna Áánútu agaráátinkaniye. keinárawaꞋa iyámpóígwara-kwaasi kentáánimbaaꞋo kisaamá simiyómó síyaꞋo éꞋa íma óntan-amuꞋa timéꞋa kisaamá timénááowe. 10 noyááꞋa simiyómó síyaꞋo éꞋa íma iraankavayaambá timénááowe. 11 ánivo sáwí-kwaasi ombánivo kentáánimbaaꞋa kawe-tántááꞋá kwétimevo kwíyómpakemba kentáásivowa kaweré suꞋmai iwáí póna áísaa íyawaimo éna kawe-tántááꞋá timíníye.

12 kembó tirááímo táínda-iꞋo umáímo kwétuwaꞋnaa-iyaꞋa miwí miráumai túwaꞋnaa oro. mináímbó simátimunda Mósesi siráin-aine Áánútun-aai simátímakaawai siráan-aine minkáér-áínkóná ááimba kwésimatimune Ísu siráiye.

sáwíyan-ontaona kwaasái.

Árúku 13:24

13 Ísu séna kaer-óntámá kwáyáísaꞋa sáwíyan-ontavimba usáveraaro. anón-ontama anón-ankona ontamán-iye. Áánútuna némpaꞋo maíꞋmaiꞋo ónááon-ayampaꞋa minánón-ámpáꞋá kwégwesa sáwíva-kwaasi minóntávímbá kwégowe. 14 sáwíyan-ontama umbai-ánkóná ontamán-iye. aúnáiꞋo umáímo maíꞋmaiꞋo ónááon-ayampaꞋa minúmbáí-ámpáꞋá kwégwesa esimáí-kwaasiye suꞋmai minóntámá avakáá-umai awánésa kwéusaveraawe Ísu siráiye.

kampar-áímbá siráan-kwaasiti kwaasái.

Árúku 6:43-44, Árúku 13:25-27

15 Ísu mináímbá simásuwena séna évakarawai kampaꞋá simátimesa sésa Áánútun-aai simátimunda-kwaasi úne kwésewai miwí kárákwimai máéro. sipisípi-poigomo paru umáímo máíntemba miwí kampa-párú umái kwénaaombanivo kawer-ímáyáá sáwíꞋa kwéumatinkaan-kwaasin-owe. 16 miwítí ááimbo awánanaeꞋo éꞋa miwítí mayáí awánéꞋa miwímó máyáawaina ááimba awánaaro. tekómó éna íma áwí-yantaaꞋa iyánívo teꞋá iyáníye. ampaantarígoma avoꞋárén-aramba íma iyánívo ampaantarí-aramba iyáníye. 17 miráumai kawe-táígó kawer-árámbá íyáísana sáwí-taigo sáwí-aramba kwéiyaiye. 18 kawe-táígó íma sáwí-aramba íyáísana sáwí-taigo íma kawer-árámbá íyáísasa 19 kawer-árámbó ímo íyain-taima ayáímai iravimbá kwéagaisuwaawe. 20 miráumai minkámpá-kwáásítí mayáí awánéꞋa miwítí ááimba miráráán-umai awánanaaowe.

21 kentávésa kesí Ísóigoman-iye kwésewaigwaraꞋa Áánútu íma mútúꞋa kárákwinimba póna kesivo kwíyómpakewaimbo arááímo tainíꞋo kwéowairare suꞋmai kárákwiyiniye. 22 Áánútu amáparawai máyáawaina ááintavena tísaa ínín-kanaa tíndaraꞋa kentávésa sáwívarawai sésa Ísóigoo ená asirayándéí Áánútun-aai simátímakaumne. ená asirayándéí kwaási tirumpinkémbá taraváá-kwámbá maitíyukaumne. ená asirayándéí óꞋon-oꞋon-kaweꞋ-mayai ímo awánaraam-bayai mairáumne sénááombanivo 23 simátimeꞋa séꞋa íma kesí kwaási éꞋa sáwí-mayai kwémayaan-kwaasin-ovo kóro kemá sénaumne Ísu siráiye.

naambá kwéoyawairaiti kwaasái.

Árúku 6:47-49

24 Ísu mináímbá simásuwena séna kesáái isésa kwégwaraiyawaima mirán-kwáásímó simátíméndaraꞋa ísáaro. kawer-ímáyáágwárá-kwáásí asirayán-dámbá ónáe sésa maiꞋá uꞋmaésa kumémesa óntankaꞋa naamayáámba móru aimái naambá úmaraiyana 25 aaꞋá téna anón-kavirayan-domba kumínana mindámbá íma tawisínda asiramái kwéena óntankaꞋ-namba póna úwoi kwéniye. 26 ánivo kesááimo isésamo ímo kaweꞋó umáímo kwéisaiyawaima mirán-kwáásímó simátíméndaraꞋa ísáaro. naambá ónáe sésa íma maiꞋá ukésa íyamba nonáámááíraꞋa paákáꞋá úmakaiyana 27 anón-aꞋa téna kavirayán-dómbá kuména mindámbá tawísíyuwainana sáwíꞋa íníye Ísu siráiye.

28 Ísu mináímbá simátímatuwowasa torupamáímo máyón-kwaasi isésa 29 ámáámba sen-kwáásímó sentembá íma sivó anón-kwaasigoraamba siyé sésa táátavesa uráawe.

Copyright information for `KZE