Revelation of John 10

sáwíyan-kwandaaigona kwaasái.

mirá úmae iyúwaꞋa minkákémbá awánaawanda kwíyómpaken-kwayoꞋnaꞋa asirayáwáí kwíyómpakemba kuména ainánkó káátarowana aꞋnónkáꞋá osámbá tawenówana aaváúmó kumperénamo aúgáyáagayaamo intembá óikakemba mirá kwéuwana naamayáánkakembo iramó kwégaintemba mirán-áísámáímá kwáyowana sáwíyan-kwandaai arírámai ayáámpimba tokéna ayáánúrapar-aisamaima uwí-nómpímbá támarena ayáánépar-aisamaima mararáꞋá támarena kwaási inkáíséraan-kwaꞋa túwana kwíyónaai avakaetéraꞋa súwaꞋa avakaetéraꞋo kwíyónaaimo sún-aimba aúváívimba agayánáe kwéowanana moóráwai kwíyómpakemba simásimena séna mináímbá aúpáꞋá kwáyáivo íma aúváívimba agayaaó súwaꞋa minkákémbá awánaawanda kwíyómpaken-kwayoꞋnaꞋa moórá-aisamai marará téna moórá-aisamai tááꞋmai uwí-nómpímbá ténamo úwai ayáámba mósá tuwéna Áánútuma aasiyaasí maíꞋmaiꞋa íníwai aúrankaꞋa kwíyóne miváꞋá kwáyáin-tantaare marawé miváꞋá kwáyáin-tantaare uwí-nóné miwán-arumpimba kwáyáin-tantaare úmakowai aúrankaꞋa asiramái séna íma ókwarata amuꞋmaránaunanaya paárinin-kanaama kwétiye. naaóváꞋá Áánútu kwená kwayó-kwáásí kwenáái simátímakowaiyavena séna aúpáꞋá tukáunda-aimba paáriniye siráimba avaꞋmoraénarawaꞋa kwíyómpakendarawaꞋa uwíremba áꞋa tuvúwómba póna tínaaemba moóráwai uwíremba tuvuwínana mináímbá paáriniye siráiye.

minkákémbá kwíyómpakewai simásímakowai simásimena séna moórá-aisamai marará téna moórá-aisamai tááꞋmai uwí-nómímbá ténamo iwáí ayáámpinkemba sáwíyan-kwandaai aríráyokaimba komayaaó súwaꞋa kwenópaꞋa kwéꞋa séꞋa sáwíyan-kwandaai simiyó séwánana séna maimái naaó. enóipimba taakáámbá ínana enarumpimbá ikaaꞋá váníye súwaꞋa 10 minkwándááí maimái násuwaawanana sóipinkemba taakáámbá úwana sirumpinkémbá ikaaꞋá vówana 11 minkákémbá simásimena séna moórágwaraꞋa Áánútun-aai simátiminiyone. óꞋon-oꞋon-kuwara-kwaasiye amápaꞋ-maravaken-kwaasiye óꞋon-oꞋon-aimba kwésen-kwaasiye kawáá-kwáásígwáráré Áánútumo ínín-aimba simátiminiyone simásímakaiye.

Copyright information for `KZE