Revelation of John 13

anón-avaa-kwankona kwaasái.

máyowana awánaawanda moórá anón-avaa-kwamba uwí-nómpínkémbá iyéna avakaeté-aꞋnomba kwáyowana áwááyaamba aꞋnómpínkémbá siyáánkai irówana usáyaaitaraiwaina kánumoꞋa siyáánkai mináwááyáámpímbá kwáyowana Áánútuntavai simái sáwíꞋa umánkaron-aimba aꞋnómpínkáꞋá agaimái kwimakówana kwemá anón-avaar-iyankaamba ména aísamaima anón-iyanko aísamairaamba kwáyowana óiꞋa aváár-íyán-óikaamba kwáyowaꞋa awánaawanana ááéma moóráwai puwínkwáe séna tuvuwúwana urón-karevuꞋa kawáúgun-avima kwáyowana tuvuwúwana íma puwéna úwoi máyowana arááínkó kwená asirayámbá aména simámena séna mararáꞋá kawáá úndavaꞋa kawáá uwo súwasa amápaꞋ-maravaken-kwaasi awánésa táátavai ésa kentáásí anóndakoman-iye sésa kwenarááíma kwarésa arááínkó anón-avaa-kwankomba asirayámbá ámakontavesa arááínkóná imáyáagwaraꞋa mósá marésa anón-avaa-kwankona imáyáa mósá marésa sésa anón-avaa-kwanko usáyaaitaraimba pósa íma kanaán-umai ááiꞋa tiyamánkanaaowe siráawe.

suwaná Áánútu mináváá-kwámbá érankowana ména kwenáúma maimaé kwéiyena Áánútumba simái sáwíꞋa kwéumankowana kaumbo-ímá umái avaꞋmoraé-kwiyomba Áánútu érankowana ména Áánútumba simái sáwíꞋa umánkena kwenáwíꞋa simái sáwíꞋa kwéena Áánútumo máyáipaꞋa simái sáwíꞋa kwéena kwíyómpaꞋo máyáawai simái sáwíꞋa umátinkomba isááwánana Áánútu érankowana ména Áánútuna kwaásiye ááiꞋa tiyámái kwéusayaaitena amápar-akun-andaraken-kwaasiye óꞋon-oꞋon-kuwara-kwaasiye óꞋon-oꞋon-aimba kwésun-kwaasiye amápaꞋ-maravaken-kwaasirare kwégawaa úwasa amápaꞋ-maravaꞋa máyón-kwaasi anón-avaa-kwankona imáyáa mósá makáawe. Áánútu maramá íma taróruronkaꞋa sipisípi-araakaawai kentáásí sáwí-meyamba mairáiwai pukáiwai kwená aúváívimba maíꞋmaiꞋa ónááon-kwaasi túwíꞋa agaimakáivo mináúváívímbá túwíꞋa íma agairáin-kwaasi anón-avaa-kwankona imáyáa mósá makáawe.

kemá Yóni súnda ísáawai póꞋa mináímbá ísámai kaweꞋá oró. 10 ándávaꞋa mótinkanae sésamo ésa mirá ónááowe. tínkamonasa puwígwáe sésamo ésa mirá ónááowe. mindáyavesa Áánútuna kwaási íma Áánútumba auwéꞋa kwenkáꞋá aráápamai asiramái máéro kemá Yóni kwésune.

11 minkákémbá awánaawanda moórá-avaa-kwamba maravínkémbá iréna sipisípi-araakaamba umái ména aꞋnómpínkémbá kaer-áwááyáámbá kwáyowana amósámba arááínkó amósánkaamba éna 12 kéꞋnaan-avaa-kwanko aúrankaꞋa ména asirayámbá kwenkákémbá kwémaena mayáímá kwémaena amápaꞋ-maravaken-kwaasiyavena séna anón-avaa-kwankona imáyáa mósá máráaro séna ááémo moóráwaimo puwínkwáe séna tuvúwúwana úwoi máyowaintavena kéꞋnaan-avaa-kwankontavena mináímbá séna 13 óꞋon-oꞋom-bayai ímo awánarom-bayai kwémaena séna kwíyómpakemba iramá kumuwó súwana kwaási túrankaꞋa kwégumuwana 14 Áánútu érankowana ména kéꞋnaan-avaa-kwanko aúrankaꞋa óꞋon-oꞋom-bayai ímo awánarom-bayai kwémaena marapá-kwáásí sáwí-ampaꞋa tavisimái mégwétiyuwena simátimena séna anón-avaa-kwanko áúwawakaaniꞋa úmaraiyana kwenáwíꞋa anómba íno séna ááémo moóráwaimo puwínkwáe séna tuvúwúwana úwoi máyowaintavena mináímbá súwasa isésa mirá uwaná 15 Áánútu érankowana ména kéꞋnaan-avaa-kwanko áúwawakaaniꞋo úmárówaimba ááma amúwana aaí séna kesí imáyáama íma mósá makáawai tínkamiyasa púwóro súwasa mirá kwéuwana 16 maravínkémbá usaráiwai asiramái súwasa anón-kwaasiyeúwoi-kwaasiye óísankwara-kwaasiye óísaniyaain-kwaasiye úwoi kwénaaun-kwaasiye óꞋowiti mayáímá kwémaesa meéyámbá ímo kwémayon-kwaasiye miráumai-kwaasi anón-avaa-kwankona aúvái agayésa évakaꞋa túwayaankaꞋa agáyówasa évakaꞋa tiyáánkaꞋa agáyówasa 17 évakarawai mináváá-kwánkó áwíꞋa agáyówasa évakarawai náámpaamba agayésa mindáámpáánkóná ááimba kwenáwíꞋa agaimárón-kwaasi toómbá meéyán-uwasá ímo mirán-áúváí agaimárón-kwaasi íma toómbá meéyán-uráawe.

18 kemá Yóni súmpo mináímbá kaweꞋá umái imáyáa oró. kawer-ímáyáágwárá-kwáásí mindáámpáánkóná ááimba isánááowe. mindáámpáámbá kwaásigontavaiman-iye. mindáámpáámbá 666 iye kemá Yóni kwésune.

Copyright information for `KZE