Revelation of John 15

avakaeté-sawi-meyankona kwaasái.

kumúwaꞋa awánaawanda kwíyómpaꞋa umásítaiꞋa éna kwaási agaráátinkai-iꞋa úwana sááꞋa kówana avakaeté-sawi-yantaaꞋa kwáyowasa kwíyómpakemba avakaeté-kwayoꞋnarawaꞋa mésa misáwí-yántááꞋá timíyanesa kwéesa minávákáété-sáwí-méyámbá tímatuwaiyanamo misáwí-méyámbó ánásagwinanamo éna Áánútuna áwááꞋa ánásanimba awánaraumne.

awánaawanda nonkwaaúnkáámbá ságayamba kwáyowana évakaꞋa iraráámbá kwégowasa mindón-awampaꞋa kwaási mésa íma anón-avaa-kwankona imáyáawe kwenáúwawakaaniꞋo úmárówaina imáyáawe íma mósá kwémaraawai kwená náámpaamba tineꞋá íma agaimakáawai anón-avaa-kwankomba usáyaaitarowai máyówana Áánútu uwíremba tímakowasa tokésa mésa imá sésa Áánútuna mayáí-kwáásígó áwíꞋa Mósesinte kentáásí sáwí-meyamba mairáiwainte imá simátinkesa maará sésa

  • emá Ísóigo Áánútu amápar-asirayamba tokáandawai ená mayáí óꞋoram-bayai kwémayaanda awánéta sáátavai kwéunaya emá amápaꞋ-maravaken-kwaasiraꞋa kawáá uráandawai ená mayáí arupí umái kaweꞋá umái kwémayaane.
Ísóigoo ewé suꞋmai óꞋoran-kaweꞋa umái aokaꞋá máyaandawaimba pósa amáparawai enáároi inkaisésa ená ááimba óꞋoran-aaimban-iye sénááowe. ená kaweꞋ-máyáíyé suꞋmaimo kwémayaanda paáruraisasa kwéawanesa amápaꞋ-maravaken-kwaasi enópaꞋa tésa ená imáyáa enáwíꞋa mósá maránááowe non-awámpáꞋá máyówai minímá siráawe. suwaꞋá minkákémbá awánaawanda kwíyómpaꞋa monoꞋ-náúmpáꞋá Áánútuna aokaꞋ-náúmpáꞋá ontán-tigurówasa kwíyómpakemba avakaeté-kwayoꞋnarawaꞋa avakaeté-sawi-meyambo timénááowai mináókáꞋ-náúmpákémbá kunákárúwesa kwayán-únánkwátói súgáyáagaya ún-unankwatoi urésa tíntaaraꞋa terávu-timur-anda urésa máyówasa éíyaimbo túvamaimo máyówaivinkemba moóráwai avakaeté-taaveꞋa timúwasa mintáávépímbá Áánútu aasiyaasimó maíꞋmaiꞋo íníwaimo áwááꞋo tíyín-tantaaꞋa kwáyowana naaúmpaꞋo úmúntemo intembá Áánútuna monoꞋ-náúmpáꞋá kwená asirayánkówé kwená óꞋoran-aainkona ságayankowe anómba úwasa kwaási íma kanaán-umai mindáúmpáꞋá kwéiyesa avakaeté-kwayoꞋnarawaꞋa avakaeté-sawi-meyamba tímatuwere sésa mindáúmpáꞋá íma iráawe.

Copyright information for `KZE