Revelation of John 16

Áánútu áwááꞋa tíkain-kwasai.

minkákémbá isááwánda monoꞋ-náúmpákémbá moóráwai minávákáéténárawatavena anónkaꞋa séna avakaeté-taavepinkemba Áánútu áwááꞋo tíyín-tantaaꞋa marapáꞋá ayáúsuwaaro súwana minávákáéténárawapinkemba aivakéwáí kwená táávepinkemba marapáꞋá ayáúsuwowasa anón-avaa-kwankona aúvái tineꞋá agaimakésa kwenáúwawakaaniꞋo úmárówaina imáyáa mósá makáawaitopaꞋa anón-karevutomba túwawaapimpaꞋa kówana títe uráiye.

úwana kwenánaaembo máyowai kwená táávepinkemba uwí-nómpáꞋá ayáúsuwowana uwí-nónkó púwín-kwaasigona naaeráámbá úwana uwí-nómpínkén-kwámbá putásaraiye.

putásowana minkáéꞋnárai tínaaembo máyowai kwená táávepinkemba nonayumpinkáꞋá ayáúsuwowana naae-nómbá aúkúwaꞋa minkákémbá isááwánda kwíyómpaken-kwayoꞋnaꞋa nonkáꞋá kárákwirowai séna

  • emá kawer-úramba umái máyaandawai aivaꞋá mé ívékwaraꞋa máyaandawai misáwí-méyámbó tímakaanda kaweꞋá umái arupí uráane.
ená kwaásiye enáái simátímakaawaiye tínkamuwasa pukáantavai naae-nómbá aútínkaraane. mindáyavai kaweꞋá kwée miwítí sáwí-mayaigona anondá tímakaane nonkáꞋá kárákwirowai súwaꞋa isááwánda moóráwai póímo tuvúꞋmáímo agáyáan-ontan-taareirakemba séna Áánútu Ísóigo amápar-asirayamba tokáandawai misáwí-méyámbó tímakaanda kaweꞋá umái arupí uráane siráiye. súwana minkáúmbónárau tínaaembo máyowai kwená táávepinkemba aaváúráꞋá ayáúsuwowana Áánútu érankowana kwaási tineꞋó iramó kaintembá aaꞋá kéna tinepáí óꞋoraumai kówana títe úwasa Áánútumba simái sáwíꞋa umánkesa Áánútunopakemba misáwí-méyámbá kwétiye sumbánivo miwítí sáwí-mayai íma tuwésa ÁánútunopaꞋa tésa kwená ááimba óꞋoran-aaimban-iye íma siráawe.

10 íma suwaná minéíyáíndárau tínaaembo máyowai kwená táávepinkemba anón-avaa-kwanko kwaásiraꞋa kawáá urópaꞋa ayáúsuwowana túnkuwasa kwemá kawáá urówai tuní-áyámpáꞋá mésa títe kwéuwasa kwááꞋa kwétesa timááví túwááyaandei kwéunkaresa 11 títe kwéuwana karevúꞋa kwégontavai Áánútumba kwíyómpakewaimba simái sáwíꞋa umánkómbanivo íma sáwí-mayai tuwésa kwenópaꞋa tiráawe.

12 íma tuwaná minéváꞋááséínárawa tínaaembo máyowai kwená táávepinkemba anón-donko áwíꞋa Yúvérétísi-nonkaꞋa ayáúsuwowana mindómbá káꞋnáguwasa aaváúmó usón-ayampaꞋ-marapimpaꞋa kawáá urówaiti aambá kwíyúntavena mindómbá kaꞋnáguraiye.

13 mindómbá káꞋnáguwaꞋa awánaawanda arááínkó óipinkemba awáímá túwana anón-avaa-kwanko óipinkemba awáímá túwana kampar-áímbó simátímakowai óipinkemba awáímá túwasa minkáúmbó-áwáígó tirumpimbá kaumbo-táráváá-kwámbá mésa óꞋon-oꞋom-bayai ímo awánarom-bayai kwémaesa Áánútuwemo ááiꞋo tíyénesa amápaꞋ-maravaꞋa kwénaaesa kawáá-kwáásí tíꞋmaesa Áánútu amápar-asirayamba tokáiwaina anón-kanaama ááiꞋo tíyénesa tiráawe. 15 kemá Yóni simátimeꞋa séꞋa Ísu séna umóyán-kwáásímó timbó ímo ísaraawanamo tintembá íma ísarenkaꞋa kúmónda simuꞋmarésa unáánkwátói úmaresa máyaiyawai íma unáánkwátói-iyaaintavesa tigaemá ónááowe Ísu siráiye kemá Yóni súne. awánaawaanda 16 minkákémbá kawáá-kwáásí tíꞋmaesa moórá-ayampaꞋa máúpaꞋa Yútaa-kwaasi tááivinkemba Ípíru-aimpinkemba Áámágétoni-maravare kwésesa torupamái méraawe.

17 máyówana mináváꞋmóráénárawa tínaaembo máyowai kwená táávepinkemba úndámo torópaꞋa ayáúsuwowana moóráwai monoꞋ-náúmpáꞋá kawááin-avarakemba anónkaꞋa séna amápaꞋ-mayai ánásagwiye súwana 18 kwíyónaai kwésuwana awairái kwésuwana tawáomba kwéuwana anóm-barima téna marapáꞋá kwaási máyónkakene ívékwaraꞋo máyáankare mirám-bárímá íma kwétena 19 anón-daopaꞋa kaumboráꞋá maramá kítíraaꞋa uréna tawákaaꞋa úwana amápaꞋ-maravaꞋa anón-daopimpaꞋa tawisínaawisi úwana Áánútu Pépíróni-anon-daopaken-kwaasi sáwíꞋa umbá Áánútu imáyáa éna áwááꞋa tiyéna miwítí sáwí-meyamba anómba timúwana 20 nonavuvumpaꞋ-márámá amápaꞋa nawíkasuwowana omátomba arúwáásé umágúwana 21 kwíyómpakemba anón-umbai tain-óntánkáámbá kaaíyaramba kuména kwaási tínkamuwasa Áánútumba simái sáwíꞋa umánkaraawe. anón-kaaiyaramba anómba sáwí-meyamba timúntavesa Áánútumba simái sáwíꞋa umánkaraawe.

Copyright information for `KZE