Revelation of John 20

ayáátáákaꞋa 1,000 ima kwémaen-kwasai.

ááinasuwowaꞋa awánaawanda kwíyómpakemba moórá-kwayoꞋnako kuména avéúníyaaim-baipinken-kima tokéna asirayán-ándá umbaí tón-andama tokéna arááínkómbá kuntátokena naaóváꞋá marapáꞋá iraankavayaambá aúkéna marapá-kwáásí kampar-áímbá simátímaꞋmaena iráiwai áwíꞋa Sáátáánigomba kuntátoꞋmai 1,000 ima úwoi ménintavena asááúmarena avéúníyaaim-baipimba awéntayuwena óikaꞋa awááumai sanómbá támakaimba 1,000 ima mimpímbá ména amápaꞋ-maravaken-kwaasi kampar-áímbá simátiminasa áraiꞋa siyé seváímpóna mimpímbá ména 1,000 ima ánásainana ayúrankainana sáwíyankaꞋa naaíníye.

minkákémbá awánaawanda kawááuwaiti avamá kwáyowasa minkávámbá kwaási máyówana Áánútu imáyáa timúwasa kwaásiti ááimba tísaa umai isánááomba awánaawanda kwaási timambá kwáyowai Áánútun-aai Ísumo siráimba simátímúwasa tinumarambá arátúwówasa pukáawai miwímá anón-avaa-kwankona imáyáawe kwenáúwawakaaniꞋo úmárówaina imáyáawe ímo mósá makówai anón-avaa-kwankona aúvái túwayaankaare tiyáánkare ímo agaimakówai miwímá pukáampinkemba usásinesa Ísu Káráísitiye kawáá ésa 1,000 ima ménaaowe. minkánáá kwaási pukémpinkemba usásinanaaon-kanaa aiva-kánáá ínasa 1,000 ima maisuwésa óꞋon-kwaasi pukémpinkemba usásinanaaowe. pukémpinkembo aivaꞋó usásinanaaowai tirunkó kaweꞋá ínasa aamoí ésa sáwí-marupaꞋo iramó kwégaim-barupatavesa íma táátavai ésa Áánútuna mayáí Ísu Káráísitina mayáí kwémaesa Káráísitiye kawáá-máyáí kwémaesa 1,000 ivimba mirá ónááowe.

Sáátáánigomba usáyaaitain-kwasai.

1,000 ima maisuwéna Sáátáánigomba ayúrankainana amápaꞋ-maravaꞋa kwénaaena amápa-kwaasi kampar-áímbá simátímaꞋmaena kwénaaena Kóko-kwaasiye Mékoko-kwaasiye ááiꞋo tiyáíndayavena tíꞋmaena sáwíva-kwaasi íma kanaán-umai táámpawanda-kwaasi mésa amápar-ayampaꞋa kwaási-marimba kwimakésa tésa Áánútuna kwaási máyópaꞋa Áánútu mindáópaꞋa imáyáa kwéin-daopaꞋa taúkúmaresa máyówana kwíyómpakemba iramá kuména minkwáásí kunkavútuwowana 10 Áánútuma kampar-áímbó simátímakowaimba Sáátáánigomba tátoꞋmai sáwí-marupaꞋa iramá káma-kama kwéena sáwí-kwiyumba kwéum-barupaꞋa améntayuwena anón-avaa-kwante kampar-áímbó simátímakowainte timéntayukaim-baipimba améntayuwowana tíꞋa úmae kwéiyena íma ánásaniye.

pukáan-kwaasiti ááintavai tísaa ínín-kwasai.

11 minkákémbá awánaawanda kawááin-avama anómba kwayá-ávámá kwáyowana moóráwai minkáꞋá máyowana kwenópakemba maramá kwíyóm-baruꞋa taaínkaar-uréna aúyokuwaꞋa 12 awánaawanda pukáan-kwaasi anón-kwaasiye úwoi-kwaasiye kawááin-avaona aúrampaꞋa máyówana Áánútu aúváí-kwandaaiyomba awaséna moórá-kwandaaivimba kwaási aúnáiꞋo umáímo maíꞋmaiꞋa ónááowai túwíꞋa kwáyowana évaka-kwandaaivimba kwaási marapáꞋó uráan-aimba kwáyowana Áánútu mináúváí awánéna miwítí ááimba tísaa umai kwéisena aaivimbá maitínkaraiye. 13 uwí-nómpímbó pukáan-kwaasi usásinowasa mara-úrapaꞋo pukáan-kwaasi usásinowasa pukáan-kwaasi timambá kwáyowai usásinowana Áánútu moórá-mora-kwaasi miwítí ááimba tuwánéna aaivimbá maitinkéna 14 kwaási aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa ónááowai túwíꞋa agaimakón-kwandaaivimba ímo túwíꞋo agaimakówai Áánútu sáwí-marupaꞋa iramá káma-kama kwéum-barupaꞋa timéntayuwowasa kwaántái maruꞋá ánásowasa kwaási íma ókwaraꞋa púwúwaꞋa awánaraumne.

Copyright information for `KZE