Revelation of John 22

minkákémbá kwíyómpaken-kwayoꞋnako moórá-nomba agaráásinkowana mindómbá ságayan-domba úwasa kwaási nésa maíꞋmaiꞋa ónááon-domba Áánútuwe kentáásí sáwí-meyamba mairáiwaintei avarákémbá kwégumumba mindáókona aampimbá kwégumuwana évarevar-awampaꞋa taaimá kwéna arambá irówana kwaási nésa maíꞋmaiꞋa ónááon-taeramba moórá-kwiyontavai moórá-kwiyontavai arambá imaé kwéiyena úwana mintáyánama amápa-kwaasi kwénewana íma tíꞋa éna ánásainana Áánútumo sáwíꞋa kwéovo túwáaro sínda-yantaaꞋa íma kwáyainana Áánútuwe kentáásí sáwí-meyamba mairáiwaintei avamá kwáyainasa kwená kwayó-kwáásí kwená imáyáa mósá marésa kwenóiꞋa awánésa kwenáwíꞋa túwayaankaꞋa agaimaráíyana noꞋwáámba íma ínana aaꞋá íma káínana Ísóigo Áánútu sáma kwégamatinkainasa pósa oómbá íma kúraꞋmare maésa kawáá-máyáí maimaésa kwéiyesa ménaaowe.

minkákémbá kwíyómpaken-kwayoꞋnako simásimena séna mináímbá árair-aimba póna paáriniye. Ísóigo Áánútu kwenáái simátíméwai kwenamankómbá tímíwai kwená kwayóꞋnákómbá kwíyómpakemba aiꞋmaréna séna sáwíyankaꞋo paárinin-tantaaꞋa kesí mayáí-kwáásí agaráátinkaao siráiye súwana Ísu séna isaaó. sáwíyankaꞋa kumónaumne. mináúváívímbó kwáyáin-aimbo sáwíyankaꞋo paárinin-aimbo isésamo taagwiyavónááowai tirunkó aamoí íníye Ísu siráiye.

súwaꞋa kemá Yóni mináímbá iséꞋa awánéꞋa kwíyómpakewai agaráásínkaraiwai aísamaivimba kívaireꞋa kwená imáyáa mósá maránáe séꞋa ówánana simásimena séna íma mirán-uwo. emó ená kwaásimo Áánútun-aaimo simátímakaandawaiyemo maanáúváívínkén-áímbó taagwiyávón-kwaasiyemo Áánútuna kwayóꞋnárawaꞋo ontembá kegwáráꞋá Áánútuna kwayóꞋnáꞋá úmpo kesí imáyáa íma mósá maré Áánútuna imáyáawe suꞋmai mósá maraaó siráiye.

10 simásímatuwena séna maanáúváívínkén-áímbá paárinin-tantaaꞋa sáwíyankaꞋa paárinivo íma aúpáꞋá maré avoraꞋá maraaó. 11 minkánáámó tínímba sáwíꞋo kwéiyawai sáwíꞋa íyasa sáwíꞋo umái máyaiyawai sáwíꞋa umái maíyasa kaweꞋó kwéiyawai kaweꞋá íyasa kaweꞋá umái máyaiyawai kaweꞋá umái ménaaowe siráiye.

12 súwana Ísu séna ísáaro. sáwíyankaꞋa kumónaumne. kemó kwémayaam-bayaigona meéyámbá maimaéꞋa kumónaumne. 13 aivaré naaéna miwáná ááimba kemá úne. aivaꞋá méꞋa ívékwaraꞋa méꞋa maíꞋmaiꞋa ónaumne Ísu siráiye.

14 súwasa mindáókona ontaráꞋá iyésa taaéramba nésa maíꞋmaiꞋa ónááontavesa unáánkwátóimo sese owanamó kaweꞋó kwéintemba miwímá kaweꞋá umái máyáawana tirunkó aamoí kwéiye. 15 sáwíꞋo umáímo máyáawaiye pukaaꞋó agáyáawaiye uwaaꞋá kwéowaiye aarai-úmóyáné kwaai-úmóyáné kwéowaiye kwaási tínkamowasa púwóniꞋa owáíyé kampar-ísóígóné kwaántá-kwaasiyeti imáyáa mósá máráawaiye kampar-áíntávésa aamoí owáíyé mirámó úmae kwénaaowai mindáópaꞋa íma iyónááowe.

16 Ísu séna kemá Ísu kwíyómpakemba kesí kwayóꞋnákómbá aiꞋmaráúnana kentópaꞋa kuména mináímbá Ísóigona kwaási isáígwáe séna kusimátímakaiye. kemá Tévíti aísaavutantamba uráundawai éꞋa aaváúmó usaráisanamo kwáyáin-oꞋa kemá úne Ísu siráiye.

17 súwasa Áánútun-amankoe kentáásí sáwí-meyamba mairáiwaina aúná-ininkaaniꞋo on-kwáásíyé sésa ÁánútunopaꞋa teró kwésiyasa mináímbá kwéisaawai ÁánútunopaꞋa teró sénááowe. nontáváí táái kwétinkaindawai ÁánútunopaꞋa teró. ÁánútunopaꞋa kónáe síyawai tíyana Áánútu maíꞋmaiꞋa ónááon-domba úwoi timínasa nésa maíꞋmaiꞋa ónááowe.

18 kemá Yóni paárinin-tantaaꞋa maanáúváívímbá agaimaréꞋa maanáúváívínkén-áímbá isánááon-kwaasiyaveꞋa asiramái séꞋa maanáímpímbó évakarawaimo kentí imáyáavinken-ainkwaraꞋo síyanamo éna Áánútu sáwí-meyamba timínímba agaimaréꞋo simátimunda-sawi-meyamba timíníye. 19 évakarawaimo maanáíntómpínkémbó paárinin-tantaaꞋo tínaaembo umámiyanamo éna Áánútu minkwáásíyávéna séna minkáwéꞋ-náópar-uramba íma iyéꞋa maíꞋmaiꞋa ónááon-taeramba íma nánááowe. maanáúváívímbó simátimunda-aintavena síníye kemá Yóni kwésune.

20 mináímbá árair-aimban-iye kwésiwai sáwíyankaꞋa kumónaumne sisaꞋá árair-aimban-ivo Ísóigo Ísu áraiꞋa úwoi kumuwó kwésune.

Ísóigo Ísu Áánútuna kwaási úwoi kwétuwaꞋnaa-inaꞋa máéro. mináímbá árair-aimban-iye.

mináímbá ánásaiye.

21 

Copyright information for `KZE