Revelation of John 5

tavú úmakaan-kwandaaigona kwaasái.

mirá suwaꞋá awánaawanda kawááin-avaraꞋa máyowai ayáánúrapaꞋa tavú úmakaan-kwandaaima évarevar-ayampaꞋa aúvái kwáyon-kwandaaima tokéna íma awánaigwae séna avakaeté-sanomba minkwándááíráꞋá tásuwena tokówaꞋa kwíyómpaken-kwayoꞋnaꞋa asirayáwáímbá awánaawanana anónkaꞋa séna nááwa kawenár-úramba kanaán-umaiya máyaindawaiya misánómbá tátuwena arírámai awánaniyo súwana kwíyómpakewai marapákéwáí kwaántái marupákéwáí amáparawai misánómbó tátuwesamo awánáíyamba uwóvíꞋa ónááowe. kaweꞋá umái mésa misánómbá íma tátuwai-kwaasi máyóntavai póꞋa iviꞋá táma-tamaꞋa ówána minánón-kwáásívínkémbá moóráwai simásimena séna iviꞋá táánavo awánaao. moóráwai Yútaa-andarakewai usáyaaitaraiwai Tévíti aísaavutantambo uráiwai sáwí-yantaakomba usáyaaitaraimba póna kanaán-umai misánómbá tátuwena minkwándááímá ariráníye siráiye.

súwaꞋa awánaawanda minéíyáímbó túvamaimo máyówaiye minánón-kwáásíyé kawááin-avaraꞋa úkúmaresa máyówana moóráwai sipisípi-araakaawai kawááin-avaraꞋa ména tuvúwúwana puwéna usásinkaiwairaamba ména aꞋnómpínkémbá avakaeté-awaayaamba kwáyowana avakaeté-auramba kwáyowana mináúránkóná ááimba Áánútun-amanko avakaeté-asirayan-amamba uráisana Áánútu kwembá aiꞋmáráísana amápaꞋ-maravaꞋa kunkwénaaiye. misípísípí-áráákaawai kentáásí sáwí-meyamba mairáiwai téna kawááin-avaraꞋa máyowai ayáánúrapakemba tavú úmakaan-kwandaaima mairéna minéíyáímbó túvamaimo máyówaiye moórá-kwaai aíyayaan-umai éíyain-anon-kwaasiye sipisípi-araakaawai aísamaivimba kívairesa uwíremba tátokesa óntanko áwíꞋa kóri-ontandei úmakaan-taaveꞋa tátorowana mimpímbá áséi-kwiyumba ún-kanama kwáyowana minkánáóná ááimba Áánútuna kwaási kwempáꞋó námúnaamo kwésemba mináséí-kwíyúmbá kwéisaintemba námúnaamo sembá kwéisaiye. aúná-ima maarán-ímá sésa

  • embá tuvúwówa puwéma usásinkaanda mindáyavai sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba tíꞋmai Áánútundei-iꞋa umátínkaraane. amápar-akun-andavinkemba évakarawai kwétire óꞋon-oꞋon-aimbo kwésen-kwaasivinkemba évakarawai kwétire óꞋon-oꞋon-kuwara-kwaasivinkemba évakarawai kwétire amápaꞋ-maravakemba évakarawai kwétire mirá kwéondayavai kawenár-úramba po kanaán-umai misánómbá tátuwe kwandaaimá ariráníyone.
10 kawááiꞋa umátínkaraanasa Áánútu kentáásí Ísóigona mayáímá maésa marapáꞋá mésa kwaásiraꞋa kawáá ónááowe. mindáyavai misánómbá tátuwe kwandaaimá ariráníyone sésa minímá siráawe. 11 suwaꞋá awánaawanda kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaꞋa ávááraumai sáwívaꞋa uwaꞋá íma kanaán-umai táámpaawanda-kwaasi mésa kawááin-avaraꞋa minéíyáímbó túvamaimo máyówaiye úkúmaresa mésa 12 maarán-ímá anónkaꞋa sésa

  • sipisípi-araakaawaimba tuvúwówana puwéna usásinkaiwai kawenár-úramban-iye. mindáyavena póna kwená asirayánkó kwaíkwaiꞋa isaná kawe-tántááꞋá máráísana kwená kawer-ímáyáágó kwaíkwaiꞋa isaná kwaásiraꞋa kawáá úmae kwéiyisana kwenáwíꞋa anómba isaná kwená óꞋoran-aaimba kwaíkwaiꞋa isatá kwenáwíta mósá kwémaraumne
kwésesa mirán-ímá suwaꞋá ísaraumne.

13 minkákémbá kwíyómpakewaiye marapákéwáíyé kwaántái marupákéwáíyé uwí-nómpínkéwáíyé maarán-ímá sésa

  • kawááin-avaraꞋa máyáiwaine sipisípi-araakaawai kentáásí sáwí-meyambo mairáiwaine túwíꞋa mósá maréta túwíꞋa anómban-iye kwésunanaya kentí
  • óꞋoran-aaimba kwaíkwaiꞋa ínana kentí
  • asirayámbá kwaíkwaiꞋa íníye
kwésesa mirán-ímá suwaꞋá isááwánasa
14 minéíyáímbó túvamaimo máyówai sésa árair-aimban-iye suwasá minánón-kwáásíyómbá aísamaivimba kívairesa kwená imáyáa ésa áwíꞋa mósá makáawe.

Copyright information for `KZE