Revelation of John 7

Ísareri-kwaasi 144,000 kwaasi méraan-kwasai.

iséꞋa minkákémbá awánaawanda kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaꞋa éíyaimba mésa amápaꞋ-maragona éíyain-ayampaꞋa mésa mararáré taairaré uwí-nónkáré úndáma toráívo sésa tátokowaꞋa awánaawanda kwíyómpakemba moórá-kwayoꞋnaꞋa aaváúmó usópakemba téna agayáí-yántááꞋá Áánútu asirayánkwáráwáíndéí toréna minéíyáíndárau tááyena Áánútumo marawé uwí-nóné sáwíꞋa ónááon-asirayamba tímakon-eiyaindarau tááyena anónkaꞋa séna marawé taaiyé uwí-nóné íma sáwíꞋa éꞋa amuꞋmakéwata Áánútuna mayáí-kwáásí túwayaankaꞋa aúvái agaimáráanata keinárawaꞋa naaémba marawé taaiyé uwí-nóné sáwíꞋa oró súwaꞋa isááwánana séna Ísareri áánimbaaꞋa tísaavutantambo uráawai túwayaankaꞋa Áánútuna aúvái agaimakáawai táámpamai séna 144,000 kwaasin-owe. minkwáásí Yútaan-andaraken-kwaasi 12,000 kwaasi uwasá Árúpenin-andarakemba 12,000 kwaasi uwasá Kátaan-andarakemba 12,000 kwaasi uwasá Ásan-andarakemba 12,000 kwaasi uwasá Návatarain-andarakemba 12,000 kwaasi uwasá Mánásaan-andarakemba 12,000 kwaasi uwasá Símíyonin-andarakemba 12,000 kwaasi uwasá Áríváin-andarakemba 12,000 kwaasi uwasá Isakáán-andarakemba 12,000 kwaasi uwasá Sépiyuraanin-andarakemba 12,000 kwaasi uwasá Yósépin-andarakemba 12,000 kwaasi uwasá Pénisaminin-andarakemba 12,000 uwasá miráumai-kwaasi Áánútuna aúvái túwayaankaꞋa agaimakáawe súwaꞋa ísaraumne.

Ísu Káráísitina kwaásiti kwaasái.

iséꞋa minkákémbá awánaawanda sáwíva-kwaasi íma kanaán-umai táámpaawanda-kwaasi mésa amápaꞋ-maravaken-kwaasi amápar-akun-andaraken-kwaasi óꞋon-oꞋon-kuwara-kwaasi óꞋon-oꞋon-aimbo kwésun-kwaasi mésa kawááin-avaona aúrampaꞋa mésa kentáásí sáwí-meyambo mairáiwai aúrankaꞋa mésa kwayán-únánkwátói urésa aamoí kwéuntavaiye sésa kwáátaan-anama tokésa 10 anónkaꞋa sésa Áánútu kentáásí Ísóigo kawááin-avaraꞋa máyáiwaiye kentáásí sáwí-meyambo mairáiwaiye sáwíꞋo umáímo máyaundavinkemba kawer-ámpátá mégwésinkaaiye suwasá 11 kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaꞋa amápaꞋa kawááiwai máín-ayampare anón-kwaasiye éíyaimbo túvamaimo máyówaiye úkúmaresa mésa kívairesa Áánútuna imáyáa ésa áwíꞋa mósá marésa 12 sésa árair-aimban-iye séta Áánútu áwíꞋa mósá kwémaraunanaya kwená óꞋoran-aaimba kwaíkwaiꞋa isaná kwená kawer-ímáyáágó kwaíkwaiꞋa isatá kwentávéta súwiya kwésunanaya kwenáwíꞋa anómba isaná kwená asirayánkó kwaíkwaiꞋa isaná kwaásiraꞋa kawáá úmae kwéiyisata árair-aimba iyéyá kwésune siráawe.

13 minkákémbá anón-kwaasivinkemba moóráwai sísaa ena séna kwayán-únánkwátói uráan-kwaasi náávakena nááwaꞋiyo súwaꞋa 14 kemá séꞋa anóndakoo kemá íma ísaraumpo emá ísaraane séwánana kwemá séna miwímá anón-umbaima tíméwasa Áánútumba íma auwésa asiramái méraawe. unáánkwátóimo sese owanamó kaweꞋó kwéintemba miwímá kentáásí sáwí-meyambo mairáiwai puwúwana naaemá kunkáimba pósa kwayán-únánkwátóiraamba úmaresa kaweꞋá umái máyáawe. 15 mindáyavesa Áánútu kawááin-avaona aúrampaꞋa mésa aaváyaavimba eénáinkaꞋa noꞋwáámba kwenópaꞋa kwená mayáí mayáíꞋ-mayaiꞋa kwéowe. kawááin-avaraꞋa máyáiwai miwí tapáínana 16 íma ókwaraꞋa táái tinkéna nontáváígwáráꞋá íma tinkáinana miwí tineꞋá íma aaꞋá kéna íma kokoꞋá ínasa kaweꞋá umái ménaaowe. 17 kentáásí sáwí-meyambo mairáiwai kawááin-avaona avumpimbá máyáimba póna miwíráꞋá kárákwiyena tíꞋmaena kaweꞋ-nómpáꞋá mótinkainasa minkáwéꞋ-nómbá nésa maíꞋmaiꞋa ónááowe. Áánútu miwí tiꞋnumá uwátiyuwainasa íma iviꞋá táiyana moórá-yantaaꞋa íma aáváán-tuwáíyamba kaweꞋá umái ménaaowe anón-kwaasivinkemba moóráwai simásímakaiye.

Copyright information for `KZE