Revelation of John 8

naaé-sanomba tátukain-kwasai.

simásímatuwowana sipisípi-araakaawai kentáásí sáwí-meyambo mairáiwai naaé-sanomba tátuwowana kwíyómpaꞋa sáwíyankaꞋa íma aaí sésa íma túwaai kwésuwaꞋa awánaawanda Áánútu aúrankaꞋa kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaꞋa avakaeté máyówana moóráwai avakaeté-uwiremba timúwasa maisorésa máyówana moóráwai kwíyómpaken-kwayoꞋnaꞋa kawááin-avaona egwaaꞋá taména áséi-kwiyumba ún-kanama agáyón-taareiraꞋa taména óntanko áwíꞋa kóri-ontandei úmakon-taaveꞋa torówana áséi-kwiyumba ún-kanama agayáínkwáe séna sáwíva-kanama aména séna Áánútuna kwaási kwempáꞋó námúnaamo kwésen-ainkwaraꞋa kwéisaiye súwana tátokon-taavepimba agaimarówana úmúmba iyúwana Áánútu iséna kwená kwaási námúnaamo sun-áínkwáráꞋá isówana minkákémbá mintáávéꞋá mairéna taareirákémbá iráámba maimái mintáávépímbá marówana iramá kówana marapáꞋá tuwówana kwíyónaai kwésuwana awairái kwésuwana tawáomba kwéuwana anóm-barima taráiye.

avakaeté-uwirenkona kwaasái.

maríma tówasa minkákémbá minávákáété-kwayoꞋnarawaꞋa kwíyómpakewai uwíremba tuvuwíyanesa toꞋmayaa uwaná aivakéwai uwíremba tuvuwúwana kaaígwara iragwárá naaegwáráꞋá tuwówana marapáꞋá kuména moórá-ayampaꞋa maragwárá taaigwará amápaꞋa owáígwáráꞋá iramá kagúwana kaer-áyámpáꞋá taaigwará maragwáráꞋá kaweꞋá uráiye.

úwana miwá ánaaemba moóráwai uwíremba tuvuwúwana anón-tantaaꞋa omákaan-tantaaꞋa iramá kamái karáꞋmaena uwí-nómpímbá kumúwana kaer-áyámpáꞋá kaweꞋá úwana moórá-ayampaꞋ-nomba naaeráámbá úwana mináyámpáꞋá máyówai amápaꞋa púwúwana nompí-sípí amápaꞋa tawísímai ánásasukaiye.

10 ánásasuwowana minkáéꞋnárai tínaaemba moóráwai uwíremba tuvuwúwana oómbó kúráráantemba anón-oko áwíꞋa ikaaꞋá vain-óꞋán-iye suwaná kwíyómpakemba kásímaena nompákwárá nonayumpinkwáráꞋá kumúwana mindómbá ikaaꞋá vówana kaer-áyámpáꞋá nombá kaweꞋá úwana moórá-ayampaꞋa nombá ikaaꞋá vówasa sáwíva-kwaasi nésa pukáawe.

12 púwúwana minkáúmbónárau tínaaemba moóráwai uwíremba tuvuwúwana aaváúmá kwíyómba oꞋá kaer-áyámpáꞋá kaweꞋá úwana moórá-ayampaꞋa túnkuwana aaváyaavinkemba sán-karéna aaváúmá toráétáápaꞋa marówana túnkena noꞋwáán-avuntamba sán-karéna eénáínkaꞋa túnkena mirá úwaꞋa 13 awánaawanda anón-evontaanko sanaan-úramba araravámaena kwénaaena anónkaꞋa séna kaumbo-sáwí-méyámbá marapá-kwáásítópaꞋa kuména kwíyómpakemba kaumbonárau úwoi máyáamba pósa mindáraumo uwírembo tuvuwíyana marapá-kwáásítópaꞋa sáwí-meyamba kumíníye súwaꞋa ísaraumne.

Copyright information for `KZE