Revelation of John 9

isááwánana minéíyáíndárau tínaaemba moóráwai uwíremba tuvuwúwaꞋa awánaawanda kwíyómpakemba moórá-oꞋa kásímaena marapáꞋá kunkón-okomba moóráwai kíma aména maipímbá avéúmba íma kwáyom-baikaken-kima amúwana maimaéna mimbáíkóná ontá tisuwówana kígaumo ésamo agáyáawanamo anón-umumbo intembá mimbáípínkémbá iyéna aaváúgwárá kwíyónkwaraꞋa mói úyatuwowana minúmúmpínkémbá aꞋnórímbá marapáꞋá kuména taairaaúꞋó kavúwówanamo títemo intembá mináꞋnóríntónkó mirán-ásíráyámbá torówana mináꞋnóríntóntávéna moóráwai simátimena séna taaigwará owáígwárá karaan-tantáákwáráꞋá íma néꞋa Áánútuna aúvái túwayaankaꞋa agaimakáan-kwaasi íma tiyéꞋa Áánútuna aúvái túwayaankaꞋa íma agaimakáan-kwaasi tíyáaro. íma puwígwáivo íma anónkaꞋa tiyéꞋa évaꞋaasei-kwiyonkaꞋa tiyáíyana tíꞋa íno. taairaaúꞋó kavúwówanamo títemo intembá mirá tíꞋa íno. minkánáávímbá títe ínasa puwónaumne síyambanivo puwónááon-amba avakáá uwááesa túvamai ménaaowe siráiye.

súwaꞋa awánaawanda mináꞋnóríntónkó moórá-poigo áwíꞋa ósinkaan-aꞋnorintomba mésa ááiꞋo tiyáíyanesa toꞋmayaa ésa kwaásiraan-toiꞋa kwáyowasa tiꞋnómpímpáꞋá óntanko áwíꞋa kórinei úmakon-kanumoꞋa kwirówana miwí tiꞋnóntáu ayáátááꞋa aarai tiꞋnóntáuraamba úwana miwí túwááyaamba asirayámbá anón-iyanti túwááyaankaamba úwasa tíntaaraꞋa asirayán-kwéúꞋá kausokésa ááiꞋo tiyánáesamo tiyáántámbo taantembá mináꞋnóríntónkó tiyóísántámbá kwétesa 10 miwí timéraampaꞋa kwaivain-áwááyaankaamba ésa kwaásimo vaawanamó títemo intembá évaꞋaasei-kwiyonkaꞋa mirán-ásíráyámbá tokáawe. 11 miwítí anóndako avéúníyaai-maikaꞋa kárákwirowai áwíꞋa Yútaa-kwaasi tááivinkemba Ípíru-aimpinkemba Ápátono suwasá Kíríki-kwaasi tááivinkemba Ápóriyono suwaná mináwíkóná ááimba sáwíꞋa umásúwáiwaiman-iye siráawe.

12 kemá Yóni awánéꞋa séꞋa aiva-sáwí-méyámbá ánásaimba póna kae-sáwí-méyámbá kwáyáimba póna paáriniye kemá Yóni súne.

13 kwíyómpakendarawaꞋa évaꞋaaseinarawaꞋa uwíremba tuvúkáawana miwí tínaaemba moóráwai uwíremba tuvuwúwana Áánútu aúrankaꞋa kóri-ontandei úmakon-taareiraꞋa évarevar-ayaairakemba aaigówé suꞋmai súwaꞋa isááwánana 14 minkwíyómpákén-kwáyóꞋnáꞋá uwíremba tokówaintavena séna anón-donko áwíꞋa Yúvérétísi-nompaꞋa kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaꞋa éíyaimba ándávakemba ayútinkaao súwasa 15 amuꞋmaꞋmáésa kwéiyuwana minkánáá túwana ayútinkowasa kaer-áyámpáꞋó máyón-kwaasi tiyuwésa moórá-ayampaꞋo máyón-kwaasi tínkamonasaya puwígwáe sésa kuwasá 16 ááiꞋo tiyánááon-kwaasi ósin-arósáanumpimba kun-kwáásímó táámpomba sáwívaꞋa 200,000,000 kwaasiman-owe iséꞋa 17 kaainkááníꞋa umái awánaawanda sáwívar-osin-arosaanumpimba máyón-kwaasi tíntaava-kweuꞋa naaeyayáné sokóne terávuwe mirán-kwéútómbá araaꞋnaanurówaꞋa awánaawanasa ósin-tiꞋnóntómbá anón-iyan-aꞋnonkaamba asirayán-tíꞋnóntómbá kwáyowana tóipinkemba iramá kéna úmúmba éna sáwí-kwiyumba kwéena mirá kwéuwasa 18 kaer-áyámpáꞋó máyón-kwaasi tiyuwésa moórá-ayampaꞋo máyón-kwaasi tóipinken-tantaaꞋnei tínkamuwasa pukáawe. 19 minósíntómbá íma tóipine suꞋmai asirayámbá torésa timéraampakwaraꞋa iraankavayaan-áꞋnónkáámbá asirayámbá tokésa kwaási vowasá pukáawe.

20 vowasá púwúmbanivo túvamaimo máyón-kwaasi miwítí sáwí-mayaima íma tuwésa kwaántá-kwaasiyonti imáyáa mósá marésa óꞋon-oꞋon-ontandei taaineí úmakon-tantaatavesa kesí ísóigowe sésa íma aúramba awánéna íma aaí iséna íma kwénaain-tantaakontavesa kesí ísóigowe sésa imáyáa mósá maꞋmaé kwéiyesa 21 miwítí sáwí-mayai íma tuwésa tínkamuwasamo púwóniꞋa uwasá pukaaꞋá kwéagayesa uwaaꞋá kwévesa aarai-úmóyáné kwaai-úmóyáné óꞋon-oꞋon-tantaakwarar-umoyane kwéesa mirá úmae iráawe.

Copyright information for `KZE