Romans 1

kemá Póro Ísu Káráísitina mayáí-kwáásígó éꞋa maanáímbá agaimaráúmpo ísáaro. Áánútu kembá aantá-kwaasi ítámarena séna kesáái áséi-kwasai kosimátímaꞋmae naauwó séna siꞋmákaiye. naaóváꞋá Áánútu kwenáái simátímakowaiyavena mináséí-kwásáí simái asirámakain-aimba súwasa aúváí-kwandaaivimba agaimakáawe. mináséí-kwásáí Áánútu ááninko kentáásí Ísóigo Ísu Káráísitintavesa simái agaimakáawe. kwemá kwaásimo kunaúkáimba anóndako áwíꞋa Tévíti aísaavutantamba uráiwaiman-iye. kwenamankó Áánútunopakemba póna Áánútu kwembá pukáimpinkemba usásinankaraintaveta minánón-ásíráyámbá awánéta séta Áánútu ááninkoman-iye kwésune. óꞋon-oꞋom-baravaken-kwaasi kwenááiyavesa áraire sésa taagwiyavónááontavena Áánútu Káráísitimba imáyáa amúwana kentávéna séna kesáái kosimátímaꞋmae naauwó séna kaweꞋ-máyáí símakaiye. Ísu Káráísitina kwaási-iꞋa ónááontavena Áánútu tááyena keinárawaꞋa Árómáa-naopaꞋa máyáawaigwaraꞋa tááyaraiye. mináíntávéꞋa imáyáa kwéeꞋa maanáúváí agaimaráúmpo ísáaro. keinárawaꞋa Árómáa-naopaꞋa máyáawai Áánútu arumbá kwétimena kwená kwaási-iꞋa ónááontavena tááyaraiwai ísáaro. Áánútu kentáásivowe Ísóigo Ísu Káráísitiye úwoi túwaꞋnaa ésarai paru kwéumatinkaayantaveꞋa námúnaa kwésune.

Árómáa-naopaꞋa kónáe siráin-kwasai.

keinárawaꞋa Ísu Káráísitiye aráápamai máyáan-ainko amápar-ayampa-kwaasivaꞋa kóyáwé isasá ísááwaꞋa Ísu Káráísitina mayáíyávéꞋa imáyáa éꞋa ÁánútumpaꞋa súwi kwésune. Áánútuna mayáí karuwaaꞋá umái kwémaeꞋa ááninkon-aai áséi-kwasai kwésimatimeꞋa keinárawataveꞋa námúnaa símae kwéiyunda Áánútu kwéisaiye. 10 kentópaꞋo ímo kúndayaveꞋa séꞋa ÁánútumpaꞋa áísaa úmae iyéꞋa arááímo táínamo e aambá kwisínkénaꞋa Árómáa-naopa-kwaasiye komáéno kwésune. 11 Áánútun-amanko kwésuwaꞋnaa-isaꞋa kotúwaꞋnaa onaꞋá kwenááiyaveꞋa asiramái imáyáa ónááontaveꞋa kentópaꞋa kónáe séꞋa kwéune. 12 mirámó ínaꞋo éꞋa keinárawaꞋa túwaꞋnaa onaꞋá kembá súwaꞋnaa ónááowe. Ísu KáráísitintaveꞋa imáyáa kwéeꞋa túwaꞋnaa onaꞋá kembá mirá ónááowe.

13 kesí kwaásiyono. kentópaꞋo ímo kúndayaveꞋa sáwí-imayaa ováínivo maanáímbá ísáaro. sáwíva-kanaa kónáe séꞋa únda moórá-yantaako tátoraisaꞋa máyaumne. óꞋonkaa-kwaasivimbo Áánútuna aambó agaráátinkaawanasamo kwakáantemba keinárawaꞋa óꞋonkaa-kwaasi owaꞋá mirá ónáe séꞋa kwéune. 14 Áánútu súwaꞋnaa uráintaveꞋa sáwíva-kwaasi anón-daopare sáwíyan-daopare amápar-aimbo ísaraawaiye ímo ísaraawaiye túwaꞋnaa onó. 15 mirámó únda Árómáa-naopaꞋo máyáan-kwaasi áséi-kwasai kosimátimenae séꞋa kwéune.

áséi-kwasaigona asirayán-kwásáí.

16 áséi-kwasaiyaveꞋo ímo sigaeyávéꞋo kwéunda maarán-áímbán-iye. áséi-kwasaiyavesa árairemo kwésewai Áánútu kwená asirayándéí miwítí sáwí-imayaagomo tátokaimpinkemba kwéiyatinkaiye. aivaꞋá Yútaa-kwaasi ísaraawasa naaémba óꞋonkaa-kwaasi kwéisaawe. 17 Ísu Káráísitin-aaiyavetaamo áraire kwésundayavenaya mindáyavenawe suꞋmai Áánútu séna arupí umái máyáawe kwésisata kwenaúrankaꞋa arupí umáíya máyaumne. áséi-aimpinkemba mirán-áíntá ísaraumne. mindáyavena naaóváꞋá Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

Áánútun-aaiyavesa áraire kwésentavena
Áánútu séna arupí umái máyáawe kwésimba
pósa aúnáiꞋa umái kwémaewe
agaimaréna siráiye.

Áánútumba tínaaemba umámakaan-kwasai.

18 Áánútu maanáímbá agaráásínkaraiye. marapá-kwáásí sáwí-imayaa ésa sáwíꞋa ésa mirámó kwéomba Áánútuna árair-ainkona aambá áúmbakaamba póna Áánútu áwááꞋa séna kwíyómpakemba sáwí-meyamba timíníye. 19 Áánútu kwená ááimba íma aúpáꞋá maréna avoraꞋá agaráátínkaraimba marapá-kwáásí awánésa íma imáyáa uráamba póna sáwí-meyamba timíníye. 20 Áánútu maramó tarórurainkakene minavumpinkéné Áánútuna ááimba awánésa kwená asirayámbó kwaíkwaiꞋo kwéin-asirayamba kaweꞋá umái awánésa Áánútun-aneꞋa túrandei íma kwéawanaambanivo kwená ááimba áꞋa kwéisaawe. Áánútu tarórurain-tantaaꞋa awánésa pósa kwemó máyáin-aimba kanaán-umai kwéisaawe. mindáyavesa sáwíꞋo kwéomba miwítí ááinko isasá sáwíꞋa kwéowe. 21 Áánútu máyáin-aimba ísaraambanivo ivátuwesa kwenáwíꞋo mósá marésamo áraiꞋa máyáiye seráámbá íma mósá marésa súwi íma sésa ivátuwesa kaéꞋnáer-imayaa kwéesa túnkain-ayampar-imayaa kwéesa 22 kampaꞋá sésa kawer-ímáyáágwárá-kwáásíyá úne sembánivo sáwí-imayaagwara-kwaasi ésa 23 Áánútu maíꞋmaiꞋa kwéiwaina imáyáa íma mósá marésa kwaási áúwawaakaamba numamá kwaí-kwaamba iraankavayaambá tarórumakesa mintántáákóná imáyáa mósá kwémaraawe.

24 kwaási mirá-sáwíꞋá kwéontavena Áánútu ánaaemba umátimena séna sáwí-imayaayaveꞋo tirááíyaveꞋo ónááomba úwoi mirán-oro siráisasa miwívímbá miwí túma sáwíꞋa kwéowe. 25 Áánútun-aai árair-aimba araaisésa kampar-áímbá kwégwaresa Áánútu amápa-tantaaꞋa taróruraiwaina imáyáa íma mósá marésa kwená mayáí íma kwémaesa kwemó uráin-tantaakona imáyáa mósá marésa mintántáákóná mayáí kwémayaawe. Áánútu áwíre suꞋmai mósá márááraamba áraiꞋa mindá íma mósá kwémaraawe.

26 kwaási mirá-sáwíꞋá kwéontavena Áánútu ánaaemba umátimena séna sáwí-imayaayaveꞋo tirááíyaveꞋo ónááomba úwoi mirán-oro siráisasa aaraí tuwaiꞋmááꞋa tiyuwésa keíyái kesuwainíné sisaná kesuwairé sésa sáwíꞋa úmae nááówasa 27 kwaaí miráumai tuwainímbááꞋa tiyuwésa keíyái kesuwainí kesuwai símae kwénaaesa mirá-sáwíꞋá úmae kwénaaontavena Áánútu miwí túraꞋa sáwí-meyamba arupí umái kwétimiye.

28 Áánútu kwenáái árair-aimba arááíséntavenawe séna ánaaemba umátímísana miwítí sáwí-imayaago táái tinkéna isasá kentí imáyáavinkeniꞋo kwéomba uwóvíꞋa kwéowe. 29 óꞋon-oꞋo-sawi-imayaago miwívímbá anómba isasá sáwíꞋo kwéomba íma agandésa túran-anda ésa sáwíꞋa umátinkesa kaweꞋ-máyáímó kwémayaantavesa tirunkó simái sáwíꞋa kwéumatinkesa tínkamowasa púwówasa aaisambá sésa kampaꞋá simátiyuwesa simái sáwíꞋa kwéumatinkesa kwantánaanta-aimba símae kwénaaesa 30 túwíꞋa kumínkwáe sésa kampar-áímbá kwésesa Áánútumba tíyámba kwéumankesa sáwí-aimba kwésimatinkesa kampaꞋá séꞋa anón-kwaasiya úne sésa túma maé iyésa aúná-sawi-mayai mayánáe sésa mirá ésa tinóvowi táái araaisésa 31 tirumpimbá kawer-áímbá íma kwáyáísasa simáímo asirámakainiꞋa íma ésa miwítí kwaásiti imáyáa íma ésa tirumbá íma umátinkesa mirámó kwéomba 32 Áánútu ámáámba símarena séna mirá-sáwíꞋó kwéowai puwónááowe siráimba isésa íma ivátúwáamba mirá úmae iyésa íma agandésa mirámó kwéowaiyavesa aamoí kwéowe.

Copyright information for `KZE