Romans 10

maanáímbó simátíménda ísáaro. kesí kwaási Yútaa-kwaasi sáwíꞋo umáímo máyáapinkemba Áánútu iyátinkanintavena ávááraumai sirááíma kwétaisaꞋa ÁánútumpaꞋa áísaa úmaeꞋa kwéiyune. Yútaa-kwaasi Áánútuna mayáí mayánáe sésa karuwaaꞋá kwéombanivo Áánútun-aaigona ááimba íma ísaraamba tuwánaraumne. Áánútumo kwenaúrankaꞋo arupímo kwéumatinkain-amba íma awánésa kampar-ántávésa árair-amban-iye sésa pósa Áánútuna árair-amba íma kwégwaraawe. ámáámba kwaráúndayavena Áánútu kwenaúrankaꞋa arupí umásinkaniye sésa Yútaa-kwaasi kwáráan-amba Ísu Káráísiti séna minámbá ánásaivo kesááiyavesa áraire sewáíyávéna Áánútu kwenaúrankaꞋa arupí kwéumatinkaimbanivo Yútaa-kwaasi minámbá íma kwégwaraawe.

Áánútu Mósesimbo simámakain-amaamba kwáráananaya Áánútu arupíya umásinkaniye kwésen-aintavena naaóváꞋá Mósesi agaimaréna séna

minámáámbó amápaꞋo kwaráíyawai
kaweꞋá umái ménaaowe
siráiye.
Áánútun-aaiyavesa árairemo kwésewaimo arupí umátínkáin-aintavena agaimaréna séna

maarán-áímbá íma seró. nááwa kwíyómpaꞋa irénawa Káráísitimba áíꞋmaena kumíníyo.
nááwa pukáan-kwaasi máyáapaꞋa kuréwa Káráísitimba áíꞋmaena tíníyo. mirán-áímbá íma seró. Áánútun-aai kentirumpimbá egwaaꞋá kwáyáísaꞋa kwésewe
agaimaréna siráiye. Ísu Káráísitin-aaiyaveꞋa áraire seró-áímbá kwésimatimundayaawe.
mináímbá maarán-áímbán-iye. Ísu kentáásí Ísóigoman-iye avoraꞋó simátimeꞋo kentirunkákémbó séꞋo Ísu pukáimpinkemba Áánútu usásinankaraiyemo síyanamo éna sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba Áánútu iyátinkaniye. 10 Áánútun-aaiyaveta kesirumpintá áraire kwésundaya kwenaúrankaꞋa arupíya kwéumasinkaintaawe. avoraꞋó mináímbó kwésimatimundaya sáwíꞋo umáíyaamo máyaundavinkenta kwéiyasinkaiye. 11 Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

siráintembo íníwaimpaꞋo agevamáímo ménaaowai íma tigaeyávésa ónááowe siráiye.
12 mináímbá amápa-kwaasi Yútaa-kwaasiye óꞋonkaa-kwaasiye Áánútu aúrankaꞋa mimbóráíꞋa kwéontavena siráiye. Áánútu amáparawairaꞋa kárákwiraiwai éna súwaꞋnaa ínkwáe sésamo simámén-kwaasi anón-kaweꞋa kwéumatinkaiye. 13 Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

Ísóigontavesa sésa sáwíꞋo umáímo máyaundavinkemba siráníyone kwésewai amáparawai mirá íníye
agaimaréna siráiye.

14 Áánútu íma máyáiye-aimbo sewáímó ombá súwaꞋnaa uwo íma kanaán-umai kwésewe. Áánútun-aaimo ímo ísáawaimo ombá mináíntávésa áraire íma kanaán-umai kwésewe. Áánútun-aaimo ímo kosimátíméwasamo ombá mináímbá íma kanaán-umai kwéisaawe. 15 ímo tiꞋmárááwasamo ombá íma kanaán-umai kogwésimatimewe. Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

áséi-kwasaimo kosimátíméwai
aamoí kwéumatinkaawe
agaimaréna siráiye.
16 mináséí-kwásáí kwéisesamanivo évakarawai arááíraawe. mindáyavena naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai áwíꞋa Áísáya agaimaréna séna

Ísóigo kawer-áímbá kosimátimunasaya
mináíntávésa íma áraire kwésewe
agaimaréna siráiye.
17 Ísu Káráísitin-aaimo simátíméwasamo isésamo ombá kanaán-umai áraire kwésewe.

18 Yútaa-kwaasi Ísu Káráísitin-aai áraiꞋa áꞋa ísaraawe kwésune. mindáyavena naaóváꞋá Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

amápaꞋ-maravaꞋa kwénaaesa simátímúwana
mináínkó kóyáwé uráiye
agaimaréna siráiye.
19 Yútaa-kwaasi Ísareri-kwaasi mináínkóná ááimba áꞋa ísaraamba mindá árair-aimban-iye. naaóváꞋá Mósesi Áánútumo siráin-aimba agaimaréna séna

Yútaa-kwaasi óꞋonkaa-kwaasiyaveꞋa séꞋa úwoi-kwaasiman-owe siráamba miwíyávéꞋa kesí kwaásiman-owe sénaundayaveꞋa áwááꞋa kwétiyeꞋa tirunkó sáwíꞋa umátinkaniye
Áánútu siráiye Mósesi agaimaréna sirówana
20 naaémba Áísáya íma ááꞋa kwégowana agaimaréna séna Áánútu séna

nóra simáíya ÁánútumpaꞋa ténaumno-aimba íma kwésewaitopaꞋa paáruraumne. Áánútumba agaráásínkáaro-aimba íma kwésewaitopaꞋa paáruraumne séna
21 Ísareri-kwaasiyavena séna túwaꞋnaa ónaumne séꞋa kesópaꞋa teró símae kwéiyunasa kesáái araaisésa kembá tínaaemba kwéumasuwaawe
Áánútu siráiye Áísáya agaimaréna siráiye.

Copyright information for `KZE