Romans 12

Áánútuna mayáí kwémayaan-kwasai.

kesí kwaásiyono. Áánútu ávááraumai arumbá umátínkáintaveꞋa maarán-áímbá asiramái simátimune. keinárawaꞋa kentúma ÁánútumpaꞋa kwéameꞋa kwentávéꞋa imáyáa kwéeꞋa kwená mayáíyé suꞋmai kwémayaiyana aamoí umátinkaniye. mirámó éꞋo éꞋa kwená imáyáa áraiꞋa mósá maránááowe. marapá-kwáásímó sáwíꞋo kwéontemba íma mirá éꞋa Áánútu kwésin-aintaveꞋa owé síyana kentí imáyáa aúnáiꞋa umátinkainaꞋa aúná-kwaasiraamba umái ménaaowe. mirámó éꞋo éꞋa Áánútumbo arááímo kwétain-aimba iséꞋa Áánútumo aamoimó kwéin-aimba iséꞋa kaweꞋ-máyáí-áímbá iséꞋa kwená kasenku-ímáyáámó kwéimba isánááowe.

Áánútu úwoi súwaꞋnaa uráintaveꞋa maarán-áímbá simátimune. kentúma íma maé iyéꞋa anón-kwaasiya úne íma seró. Áánútu túwaꞋnaa isaꞋá íma kwaásiti asirayánkáꞋán-ivo Áánútuna asirayánkáꞋá kwená mayáí kwémayaamba mindáyaveꞋa imáyáa éꞋa kentúma íma maé íyóro. kentúwawaaꞋa imáyáa oró. tíyayaanko kwená mayáí kwémayaisana moórá-mora-yantaako mirá kwéisata miráumai kesáá sáwíva-kwaasi méta Ísu Káráísitiyeya tarúmai mimbórá-kúwawaaꞋa maꞋmái máyaunanaya Áánútu úwoi súwaꞋnaa isatá moórá-morawaiya kentáásí mayáí mayánaundayavena Áánútu asirayámbá siménaya Áánútu asirayámbó timénamo kesáái simátímaꞋmae nááóromo siráinda árair-aimban-iye séꞋa mirán-oro. asirayámbó timénamo túwaꞋnaa orómó siráindawai mirán-oro. asirayámbó timénamo kesí aambó agaráátínkáaro siráindawai mirán-oro. asirayámbó timénamo asiramátínkáaro siráindawai mirán-oro. kentí náaindaambo taaímbaimo kwétimewai kaweꞋá kwéovo mirán-oro. kárákwiraawai kaweꞋá kwéovo mirán-oro. kaweꞋó kwéumatinkaawai aamoí kwéiyapakemba mirán-oro.

moórá-morawaivimbo tirumbó kwétimemba íma kampaꞋá síyamba áraiꞋa tirumbá tíméro. sáwí-mayai tínaaemba umámeꞋa kaweꞋ-máyáí tátoraaro. 10 Ísu Káráístina kwaási ontávéꞋa mimbórá-ákúnkááníꞋa éꞋa póꞋa moórá-morawaivimba tirumbá kwétimeꞋa moórá-morawai túwíꞋa mósá máráamba karuwaaꞋá éꞋa máéro. 11 ÍsóigompaꞋa imáyáa kwéeꞋa íma tívón-káínaꞋa tiyáántán-kwimai Ísóigona mayáí karuwaaꞋá oró. 12 Ísu Káráísitimo kumíníntaveꞋo amuꞋmaréꞋo máyáamba tirunkó aamoí ínana umbai-yántááꞋó kentópaꞋo kwáyáimba íma imáyáa éꞋa asiramái méꞋa ÁánútumpaꞋa námúnaa símae iyéꞋa íma agándáaro. 13 Áánútuna kwaási ímo toómbó makéwai túwaꞋnaa eꞋa namu-kwaasímó tíyaꞋo éꞋa toómbá naambá tíméro.

14 sáwíꞋo umátínkáawaiyavaꞋa ÁánútuntaveꞋa sáwíꞋa umátinkaao íma séꞋa kaweꞋá umátinkaao seró. 15 aamoimó kwéowaise kegwáráꞋá aamoí oró. iviꞋó kwétaawaise kegwáráꞋá iviꞋá taaró. 16 mimbórá-ímáyáá umái méꞋa anón-kwaasiya úne íma séꞋa moórá-morawai túwaꞋnaa eꞋa úwoi-mayaigwaraꞋa máyáaro. kesáváí-ímáyáámó ombá keyáá kawer-ímáyáágwárá-kwáásíyá úne íma seró.

17 sáwíꞋo umátínkarewaꞋo éꞋa anondá íma mirá umátínkáaro. kwaási túrankaꞋa kaweré suꞋmai umái máéro. 18 amáparawaivimba paru umái ménae séꞋa tiyáántán-kwimai miráumai máéro. 19 sáwíꞋo umátinkaiyaꞋo éꞋa anondá íma mirá éꞋa méwana Áánútu anondá sáwí-meyamba timíníye. mindáyavena Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

Ísóigo séna sáwíꞋo íyawaina anondá-meyamba timénaunda mindá kendéímán-iye. sáwí-mayaiyaveꞋa meéyámbá timénaumne siráiye
agaimaréna siráiye.
20 mináímbá imáyáa éꞋa maarán-oro. Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

namuro-kwáásímó tááimo kwétinkaimbo éꞋa toómbá tíméro. namuro-kwáásímó nontávénamo kwétinkaimbo éꞋa tíméro. mirámó íyasamo ésa sáwíꞋo umátínkáantavesa tigaemá íníye
agaimaréna siráiye.
21 sáwíꞋo kwéowaina ááimba íma usáyaaitanivo kentí kaweꞋ-máyáígó sáwí-mayaigomba usáyaaitaino.

Copyright information for `KZE