Romans 13

kárákwiraan-kwasai tísamaivimba áíkwiyon-kwasai.

amáparawai marapáꞋó kárákwiraan-anon-kwaasi tísamaivimba áíkwiyoro. Áánútumo asirayámbó ímo tímakainkakai íma kárákwiyi-mayai mairáasino. Áánútu miráumaimo kárákwiraawai usásintinkaraiye. marapáꞋó kárákwiraan-anon-kwaasi Áánútu usásintinkaimba póꞋa miwí táái iséꞋa íma arááíséro. araaisíyambo éꞋa Áánútu aúrankaꞋa sáwíꞋa éꞋa sáwí-meyamba mayánááowe. kaweꞋó kwéowai kárákwiraan-anon-kwaasiyavena íma tááꞋa kaisasá sáwíꞋo kwéowai kárákwiraan-anon-kwaasi táároi kwéinkaisewe. kárákwiraan-anon-kwaasi táároi íma inkaisénáemo séꞋo éꞋa kaweré suꞋmai íyasa aamoí umátinkanaaowe. kárákwiraan-anon-kwaasi túwaꞋnaa íyaꞋa kaweꞋá umái ménaaontavena Áánútu miwímá usásintinkaraiye. sáwíꞋo éꞋo éꞋa miwí táái inkaíséro. asirayámbá tokáamba pósa sáwíꞋo íyawai sáwí-meyamba timénááovo inkaíséro. Áánútu usásintinkaraimba pósa sáwíꞋo kwéowai sáwí-meyamba timénááowe. mindáyaveꞋa marapáꞋó kárákwiraan-anon-kwaasi tísamaivimba áíkwiyoro. Áánútu áwááꞋa síníyeyavaiye suꞋmai ímanivo arupí-aintaveꞋa kárákwiraan-anon-kwaasi tísamaivimba áíkwiyoro. miwí mirám-báyáímó kwémayaamba mirám-báyáí mayánááontavena Áánútu usásintinkaraimba póꞋa táákísi óꞋon-oꞋon-takisi orómó síyaꞋa arupí umái mirá éꞋa anón-kwaasi túwíꞋa mósá márááro.

moórá-morawaivimba tirumbá kwétimen-kwasai.

óntambo tímakaiyaꞋa amatááma íma maéꞋa ááéma tíméro. moórá-morawaivimba tirumbá kwétimeꞋa mirámó ombá Áánútu Mósesimbo simámakain-amaamba kwégwaraawe. Áánútu Mósesimbo simámakain-amaanko séna aarai-úmóyáné kwaai-úmóyáné óꞋon-oꞋon-tantaare íma oró. tínkamiyasamo puwónááoniꞋa íma oró. túran-anda íma oró. mirám-baaran-amaankona ááimba maarán-iye.

kesáváí-ímáyáámó ontembá
kentí kwaásiti imáyáagwaraꞋa oró.
10 miwítí kwaásiti imáyáamo kwéowai íma sáwíꞋa umátinkanaaowe. miwítí kwaásivimba tirumbá kwétimewai Áánútu Mósesimbo simámakain-amaamba kwégwaraawe.

11 Ísu Káráísitimo kumínín-kanaa sáwíyankaꞋa tínaꞋa Ísumo kumínín-kanaamo ímo imáyáamo ontembá íma éꞋa kárákwiyoro. Ísu Káráísitin-aaiyaveta áraire siráundarata Áánútumo siránín-kanaa sáwíyankaꞋa tínímba póta máyaundaya ívéꞋa minkánáá sáwíyankaꞋa tíníye. 12 marapáꞋó túnkain-ayampaꞋo máyáamba kwéanasaimba póꞋa sáwíyankaꞋa kwíyómpaꞋa ságayan-ayampaꞋa ménaaovo mindáyaveꞋa sáwí-mayai tínaaemba umámeꞋa tiyáántán-kwimai kaweꞋ-máyáí maéꞋa máéro. 13 ságayan-ayampataamo máyaunda-kwaasiyaamo kwéundantenta mirá kwéeꞋa kaweꞋá umái máéro. íma torupamái méꞋa uwoꞋaóꞋ-nómbá kwéneꞋa uwoꞋaóꞋá oró. aarai-úmóyáné kwaai-úmóyáné íma kwéeꞋa aaisané íma kwéseꞋa kaweꞋ-máyáímó kwémayaantaveꞋa kentirunkó íma simái sáwíꞋa umátínkáaro. 14 sáwí-imayaayaveꞋo tirááíyaveꞋo kwéomba íma owé séꞋa tínaaemba umámeꞋa Ísóigo Ísu KáráísitintaveꞋa séꞋa kentááráꞋá kárákwiyuwo seró.

Copyright information for `KZE