Romans 14

kwaásiti mayáígómbá íma simái sáwíꞋa oró-kwásái.

maísáaro. Ísu Káráísitin-aaiyavesa áraire kwésesamo ímo asiramáímo kwégwaraawaiyaveꞋa íma tiyuwéꞋa keséya máéro séꞋa miwítí óꞋon-oꞋon-imayaayaveꞋa íma aaisambá simái taaínaaro. Ísu Káráísitin-aaiyavesa áraire kwésewaivinkemba évakarawai sésa amápa-tomba kwénaundaya kanaá kwéiye sewasá évakarawai Áánútuna aampaꞋó ímo asiramáímo kwégwaraawai sésa kígauvaken-tone suꞋmai néta póí-amaꞋa íya nánaumne sewasá amápa-tombo kwénaawai póí-amaꞋo ímo kwénaawaiyavesa íma simái sáwíꞋa umátínkáaro. kwenááiyavesa áraire kwésesa póí-amaꞋa kwénaawaiyavena Áánútu séna kesí kwaásiman-owe siráimba pósa kígauvaken-tone suꞋmai kwénaawai póí-amaꞋo kwénaawaiyavesa sáwíꞋa kwéowe íma seró. moóráwaina mayáí-kwáásígóntávéꞋa sáwíꞋa óne íma seró. íma keinárawaꞋnein-ivo kwená anón-kwaasigondei póna kweyááríkaꞋa séna kaweꞋ-máyáí maé sáwí-mayai maé kwéone kwená anón-kwaasigo kwésiye. Ísóigo kanaán-umai áwaꞋnaa ínímba póna kaweꞋ-máyáí kwémaena asiramái méniye.

évakarawai moórá-mora-tawaiyavesa sésa anóm-bonoꞋo sií-táwain-ivo amápa-tawai úwoi-kanaaman-iye sewasá évakarawai sésa amápa-tawai mimbórá-táwairaaniꞋan-iye kwésewe. amáparawai imáyáa ésa moórá-aimbo arupí-aimbo sésamo ésa mináímbá mirán-oro. évakarawai moórá-aimbo arupí-aimbo sésamo ésa mináímbá mirán-oro. évakarawai Ísóigo áwíꞋa mósá maránáe sésa moórá-tawaiyavesa anón-tawaiman-iye sewasá évakarawai Ísóigo áwíꞋa mósá maránáe sésa toómbá ÁánútunopaꞋa súwi simái kwénaawe. évakarawai Ísóigo áwíꞋa mósá maránáe sésa évaka-tontavesa íma nánaumne sésa kwénaan-tontavesa ÁánútumpaꞋa súwi kwésewe. métaamo puwónaundayaawe íma kendéíyáánivo Áánútundein-iye. máyaundaya Ísóigontaveta imáyáa kwéeta máyaunda póta púwóndaya Ísóigontaveta imáyáa kwéeta puwónaumne. máyaundayaawe puwónaundayaawe Ísóigondei-ita kwéune. Ísu Káráísiti pukáan-kwaasirare úwoimo súvamaimo máyaunda-kwaasirataawe kárákwiyinintavena pukéna usásinkaiye. 10 mindáyaveꞋa imáyáa éꞋa Ísu Káráisitina kwaási ontávéꞋa moórá-morawaiti mayáí awánéꞋa sáwí-mayaiman-iye íma séꞋa íma simái sáwíꞋa umátínkáaro. Áánútu amáparawai máyáawaina ááimba tísaa ínínkaꞋa Áánútu aúrankaꞋa amáparawaiya máyaundayavenaya póna sísaa íníntaveꞋa mindáyaveꞋa kwaásiti mayáígómbá íma simái sáwíꞋo oró. 11 mináíntávéna Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

Ísóigo séna máyaundayaveꞋa séꞋa kesúrankaꞋa amáparawai kívairesa kesí imáyáa mósá marésa avoraꞋá sésa áraiꞋa emá Áánútuma óne sénááowe Áánútu siráiye
agaimaréna siráiye.
12 miráumai minkánáámó tínímba Áánútu aúrankaꞋa amáparawaiya kesáámó máyaundawaina ááinta simámenaundayaawe.

kentáásí mayáígóná aambá kawer-áné suꞋmai awánésa íma sáwí-amba kwaráígwáe siráin-kwasai.

13 mindáyaveta imáyáa kwéeta moórá-morawaiti mayáí awánéta sáwí-mayaiman-iye íma séta maarán-ímáyáá éta kesí kwaási kesí mayáí awánésa sáwíꞋa ónáe seváínivo kaweré suꞋmai ónáe séta mirá ónaundayaawe. 14 Ísóigo Ísuwe tarúmai máyaunda póꞋa maarán-áímbá árair-aimba iyé-áímbá ísaraumne. amápa-tomba kwáyáimba íma sáwíꞋa isasá náíyanamo éna íma sáwíꞋa umátinkanivo kampaꞋó sésamo naananá sáwíꞋa umásinkaniye sésamo náíyanamo éna sáwíꞋa umátinkaniye. 15 évakarawaimo mintómbá íma nánaumnemo sen-tómbó náíyasamo ésa mináímbó sewáí tuwánésa mintómbó náíyantavesa sáwí-amba kwaránááowe. mirámó kwéomba sáwíꞋa éꞋa tirumbá íma kwétimewe. mirán-tómbó kwénaamba miwíyáváíyé séna Káráísiti pukáiwai tuwánésa sáwí-amba kwáráavo séꞋa kárákwiyoro. 16 kawe-tántááꞋán-iye séꞋo kwéomba évakarawai tuwánésa simái sáwíꞋa umásínkáavo séꞋa kárákwiyoro. 17 Áánútu kentááráꞋá kárákwiraimba mirám-baaran-tone noné naawasá íma naawasamó kwéomba ímanivo Áánútu kentááráꞋá kárákwiraimba maará kwéiye. kwenaúrankaꞋa arupí umái paru umái máyaunanaya Áánútun-amanko kwésuwaꞋnaa-isana sirunkóyá aamoí kwéiye. 18 mirámó kwéomba Ísu Káráísitina mayáí kwémayaawana Áánútu aamoí kwéumatinkaisasa tuwánésa sésa kaweꞋá kwéowe kwésewe.

19 mindáyaveta imáyáa éta paru umái méta moórá-morawai asirayámbá timénáe séta siyáántán-kwimaiya mayáíyá máyáano. 20 évakarawaimo kampaꞋó sésamo mintómbá naananayá sáwíꞋa umásinkaniye sewaꞋó ombá mintómbá nánáe séꞋo néꞋo ombá tuwánésa sáwí-amba kwáráavainivo kárákwiyoro. Áánútumo kentirumpimbó kwémayaim-bayaigomba sáwíꞋa iváínivo kárákwiyoro. amápa-tombo naambá mindá kanaán-ivo évaka-tombo kwénaambo tuwánésa sáwí-amba kwáráamba sáwíꞋa umátinkaamba mindá sáwíꞋan-iye. 21 póí-amare ándá-aran-done óꞋon-oꞋon-tone kwénaundamo suwánésa sáwí-amba kwáráavo séꞋa miwíyávéꞋa imáyáa éꞋa mintómbó kwénaamba ivátiyuweꞋa mirámó ombá kaweꞋá kwéowe. 22 mintántáátávéꞋo imáyáamo kwéomba Áánútune suꞋmai simáméro. kentirumpinkén-ímáyáánéímó kwéomba íma sáwíꞋa kwéune kwésevo kentirunkó kaweꞋá iníꞋa kwéowe. 23 évaka-tontaveꞋa kaer-ímáyáá tokéꞋa nánaum. íya nánaumno kwésewai kentirumpinkén-ímáyáágó íma naaó kwésinaꞋo néꞋo éꞋa Áánútu aúrankaꞋa sáwíꞋa ónááowe. kentirumpinkén-ímáyáágó kaweꞋán-iye ímo kwésisasamo mirámó ombá sáwíꞋa kwéowe.

Copyright information for `KZE