Romans 16

kaweꞋá umái máéro siráin-kwasai.

moórá-ininko áwíꞋa Vípi kesímánaakaanta éna Áánútuna kwaási Sénkíriyaa-naopakewai kwétuwaꞋnaa-isaꞋa kwenáái simátimune. keinárawate kwesé Ísóigona kwaási ontávéꞋa kentópaꞋo kwínímba aamoí umánkeꞋa keséya maiyó séꞋa évaka-tantaaꞋo kwempímbó ímo kwáyáinda áwaꞋnaa oro. sáwívarawai túwaꞋnaa ena kenkwáráꞋá súwaꞋnaa intávéꞋa póꞋa áwaꞋnaa oro.

moórá-ininko áwíꞋa Párísiraawe awaikó áwíꞋa Ákwíraawe kaweꞋá umái máékaiyo kwésimatimune. mindáraiye kewé Ísu Káráísitina mayáíyá kwémayaumne. ááéma sínkamiyakai puwúyavo-imayaa íma ésarai súwaꞋnaa uráayaꞋa aamoí kwéumatinkaumne. kewé suꞋmai ímanivo óꞋonkaa-kwaasi óꞋon-oꞋom-baravakewai Áánútuna kwaásigwaraꞋa aamoí kwéumatinkaawe. mindáraiti naaúmpaꞋa Áánútuna imáyáa ésa torupamái kwémaewaiyaveꞋa kaweꞋá umái máéro kwésimatimune.

moóráwai áwíꞋa Épinitasi kwemá kesí kwaási-iꞋa kwéintaveꞋa kaweꞋá umái maiyó kwésimamune. kwemá Ésiyaa-maravakewai aivaꞋá Ísu Káráísitin-aaiyavena áraire siráiwaiman-iye.
moórá-ininko áwíꞋa MáríyaantaveꞋa kaweꞋá umái maiyó kwésimamune. kwemá keinárawatavena imáyáa éna anóm-bayai kwémayaiye. kaeꞋá Yútaa-kwaasi túwíꞋa Ádónaikasiye YúníyasinteyaveꞋa kaweꞋá umái máékaiyo kwésimatimune. kemá Ísu Káráísitin-aaiyaveꞋa íma áraire siráundaraꞋa áraire siráayawai Ísuna aantá-kwaasiyomba minkáéꞋnárai tuwánaraan-kwaasirai ésarai ááéma kesé ándáma uráaiye.

moóráwai ÁmpíríyetasintaveꞋa kaweꞋá umái maiyó kwésimamune. kwemá kesí kwaási-iꞋa éna Ísóigoe tarúmai máyáiye. moórá ÉpáanintaveꞋa kaweꞋá umái maiyó kwésimamune. kwemá kesé Ísu Káráísitina mayáí kwémayaiye. moóráwai kesí kwaási-iꞋa iwáímá áwíꞋa SítékisintaveꞋa kaweꞋá umái maiyó kwésimamune. 10 moóráwai Ápérísi Ísu Káráísitina aampaꞋá asiramái kwégwaraiwaintaveꞋa kaweꞋá umái maiyó kwésimamune. Árísítopurasina akúntávéꞋa kaweꞋá umái máéro kwésimatimune. 11 moórá Yútaa-kwaasigo áwíꞋa ÉrótiyoninteyaveꞋa Násísáasina akúmbá Ísu Káráísitina kwaásiyeyaveꞋa kaweꞋá umái máéro kwésimatimune.

12 moóráwai Táráívinae moóráwai Táráívosiye mindárai Ísóigona mayáí kwémayaayawaiyaveꞋa kaweꞋá umái máékaiyo kwésimatimune. moóráwai Pésísi Ísóigo Ísuntavena imáyáa éna anóm-bayai kwémayaiwaintaveꞋa kaweꞋá umái maiyó kwésimamune. 13 moóráwai Árúvusi Ísu Káráísitina mayáímó kwémaenamo usáyaaitaraiwainte anówa kesinóraamba uráin-ininkoteyaveꞋa kaweꞋá umái máékaiyo kwésimatimune. 14 évakarawai túwíꞋa Ásínkiritasiye Vírígonowe Émísiye Pátáropasiye Émásiye miwísé Ísóigona kwaási máyáawaiyaveꞋa kaweꞋá umái máéro kwésimatimune. 15 évakarawai túwíꞋa Vírórógasiye Yúriyaawe Néríyasiye kwenámáánaakowe Órímpasiye miwísé Áánútuna kwaási máyáawaiyaveꞋa kaweꞋá umái máéro kwésimatimune.

16 keinárawapimba moórá-morawaiti imáyáa kwéeꞋa tiyáámba tíméro. Ísu Káráísitina kwaási amáparawai keinárawatavesa sésa kaweꞋá umái máéro kwésimatimewe.

17 kesí kwaásiyono. maarán-áímbá asiramái simátimune. évakarawai simátímakaunda-aimba íma kwaꞋmái sésa kampar-áímbá kwésimatimewasa isésa taaínkaar-esa évakarawai kawer-ámbá tuwésa sáwí-ampaꞋa kwégowe. kárákwiyeꞋa mirán-kwáásí tínaaemba umátíméro. 18 mirán-kwáásí kentáásí Ísóigo Ísu Káráísitina mayáí íma kwémaesa sáwí-imayaayavesa tirááíyavaimo om-báyáí kwémaesa kampaꞋá simátiyuwanae sésa kwaasái kwésimatimesa simái tirumbá kwéairaraawasa ímo kaweꞋó umáímo aaimó ísáawai minkámpár-áíntávésa áraire kwésewe. 19 keinárawaꞋo áséi-kwasaimo asiramáímo taagwiyávón-aimba amáparawai kwéisaantaveꞋa imáyáa éꞋa aamoí kwéumatinkaumne. kaweꞋ-máyáíyávéꞋa imáyáa úmae iyéꞋa sáwí-mayaiyaveꞋa íma imáyáa kwéomba mindá sirááíma kwétaiye. 20 Áánútu paru kwéumasinkaiwaiya túwaꞋnaa ínaꞋa sáwíyankaꞋa Sáátáánigomba usáyaaitanaaowe. kentáásí Ísóigo Ísu úwoi túwaꞋnaa úmae íyíntaveꞋa námúnaa kwésune.

21 kesé mayáí kwémayaiwai áwíꞋa Tímóti kaweꞋá umái máéro kwésimatimiye. évaka-Yutaa-kwaasi túwíꞋa Árúsiyasiye Yésónowe Sósipataawe kaweꞋá umái máéro kwésimatimewe.

22 kemá Tétíyasi Póro sin-áímbá maanáúváí kwéagayeꞋa keináraware kesé Ísóigona kwaási úndayaveꞋa kaweꞋá umái máéro kwésimatimune.

23 moóráwai áwíꞋa Káyási kaweꞋá umái máéro kwésimatimiye. kwená naaúmpaꞋa kwégwaunasa Áánútuna imáyáa kwéon-kwaasi mindáúmpáꞋá torupamái kwémaewe. moóráwai áwíꞋa Érásátasi kwená naaópakewaiti óntankaꞋa kárákwiraiwai kaweꞋá umái máéro kwésimatimiye. moóráwai áwíꞋa Kótasi Áánútuna kwaásigo kaweꞋá umái máéro kwésimatimiye.

[
24 kentáásí Ísóigo Ísu Káráísiti úwoi túwaꞋnaa úmae íyímba árair-aimban-iye séꞋa námúnaa kwésune.]

25 Áánútu áwíꞋa anómba úmae íyóno. Ísu Káráísitin-aai áséi-aimba kwésimatimun-aimba ísareꞋa áraire kwésemba póna Áánútu kanaán-umai asiramátínkáimba póꞋa kwenááiyaveꞋa asirayán-ímáyáá kwéowe. naaóváꞋá Áánútu mináséí-kwásáí aúpáꞋá makówasa kentáá síkwáꞋnáwe miwí tísaavutantamba uráawaiye mináínkóná ááimba íma ísaraawe. 26 Áánútun-aai simátímakaawai mináímbá agaimakáawe. Áánútu maíꞋmaiꞋa kwéiwai ívéꞋa paáriniye kwésimba pósa amápaꞋ-maravaken-kwaasi mináínkóná ááimba isánááowe. mináíntávésa áraire sésa taagwiyavónááontavena mináínkóná ááimba paáruraiye. 27 Ísu Káráísitimo uráintaveta Áánútu áwíꞋa anómba úmaeta kwéiyune. Áánútu mimbórá-Ísóígó ména kweyáá amápa-tantaatavena ísaraiwai kwenáwíꞋa anómba úmaeta kwéiyundaya árair-aimban-iye.

kemá Póro súnda-aimba ánásaiye.

Copyright information for `KZE