Romans 2

Áánútu aaivimbá kwémaitinkain-kwasai.

évakarawai tuwánésa sésa sáwíꞋo kwéowai sáwí-meyamba mayánááowe kwésewai simátíménda ísáaro. mirámó kwésemba keinárawakwaraꞋa mirá-sáwíꞋá kwéomba póna aaivimbá maitinkáínaꞋa sáwí-meyamba mayánááowe. mirá-sáwíꞋó kwéowai Áánútu aaivimbá maitinkéna sáwí-meyamba tímímba kwemó arupí umáímo mirámó kwéin-ainta ísaraumne. évakarawai tuwánéꞋa séꞋa sáwíꞋo kwéowai sáwí-meyamba mayánááowe kwésemba mirá-sáwíꞋá kwéomba póꞋa Áánútu aaivimbá íma maisinkéna sáwí-meyamba simíníye íma seró. sáwíꞋa kwéowana Áánútu arumbá umátinkena íma ááéma sáwí-meyamba tiména timuꞋmaréna máyáiye. mindáyaveꞋa úwoisan-tantaaꞋan-iye íma seró. sáwíꞋo kwéomba tuwéꞋa ÁánútumpaꞋa ténááontavena arumbá umátinkena timuꞋmaréna máyáiye. ánivo kemá tirunté maréꞋa sáwíꞋo kwéomba íma tuwéꞋa ÁánútumpaꞋa íma kwétewe. mirá-sáwíꞋá úmae kwéiyontavena Áánútumo áwááꞋo sénamo arupí-sawi-meyambo timínín-kanaa tínana Áánútu ávááraumai sáwí-meyamba timínana anómba íníye. minkánáá tínana amáparawai miwítí mayáíyávéna kaweꞋ-méyáné sáwí-meyane anondá timíníye. kaweꞋá úmae kwéiyesa sésa Áánútu kentáá súwíꞋa mósá maréna ságamasinkenaya maíꞋmaiꞋo ónaunda-ita umásinkaniye kwésewai Áánútu aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa ónááoniꞋa umátinkaniye. kesáyáváíyé suꞋmai imáyáa ésa kawer-áímbá tínaaemba umámesa sáwí-aimba kwégwaraawai Áánútu ávááraumai áwááꞋa tiyéna sáwí-meyamba timíníye. sáwíꞋo kwéowai Áánútu tíꞋa índaiꞋa umátinkena umbai-yántááꞋá tiména Yútaa-kwaasiye óꞋonkaa-kwaasiye mirá éna 10 kaweꞋó kwéowai Áánútu ságamatinkena túwíꞋa mósá maréna paru umátinkena Yútaa-kwaasiye óꞋonkaa-kwaasiye mirá éna 11 íma taaínkaar-umai-meyamba timínívo arupí umai-meyamba timíníye.

12 óꞋonkaa-kwaasi Áánútu naaóváꞋó Mósesimbo simámakain-amaamba íma isésa sáwíꞋa kwéontavena máyáawaina ááimba Áánútuna némpaꞋa maíꞋmaiꞋa ónááowe. Yútaa-kwaasi Áánútu Mósesimbo simámakain-amaamba isésa arááíséntavena Áánútu minámáánkóná ááinkwaraꞋa aaivimbá maitinkáníye. 13 Áánútu Mósesimbo simámakain-amaamba isésa ímo kwaráíyanamo éna Áánútu arupí umái máyáawe íma síníye. 14 Áánútu óꞋonkaa-kwaasi kwená ámáámba íma simátímakowasa miwítí imáyáavinkembo minámáámbó kwarésamo ombá minámáámbá ísaraan-kwaasiraamba kwéowe. 15 mirámó kwéomba Áánútuna ámáámba miwítí imáyáavimba kwáyáísasaraamba máyáawana tirumpimbá aaí kwéna kaweꞋó ontávéna mináínkó séna kaweꞋá kwéowe séna sáwíꞋo ontávéna sáwíꞋa kwéowe kwésiye. 16 moórá-kanaamo tínanamo éna Áánútu Ísu Káráísitintavena sínana kwemá kwaásiti imáyáa aúpár-ímáyáá taaímbarena aaivimbá maitinkáníye. áséi-kwasaimo kwésimatimunda mináínkwáráꞋá kwésimatimune.

Yútaa-kwaasi Áánútuna ámáámba tokáundaya póna kwésuwaꞋnaa-iye siráan-kwasai.

17 Yútaa-kwaasiya úne kwésewai ísáaro. Áánútu Mósesimbo simámakain-amaamba ísaraundaya póta kaweꞋá umáíya máyaundaya Áánútuna kwaásiya úne séꞋa kentúma mósá kwémaraawe. 18 minámáámbá ísaraantaveꞋa Áánútumbo arááímo tainíꞋo kwéon-aimba iséꞋa kaweꞋó kwéon-tantaare sáwíꞋo kwéon-tantaare kanaán-umai taaímbareꞋa 19 asiramái séꞋa kawer-ámbó ímo awánaraan-kwaasi kanaán-umai agaráátinketa túnkain-ayampaꞋo máyáan-kwaasi kanaán-umai sáma kwégamatinketa 20 tááꞋa íma ísáan-kwaasi kwéagaraatinketa iyámpóíraaniꞋa on-kwáásí kwéagaraatinkaundayaawe kwésewe. Áánútu Mósesimbo simámakain-amaamba ísaraantaveꞋa imáyáa éꞋa séꞋa amápar-aimba iséta árair-ainta kwésune-imayaa kwéeꞋa póꞋa mirán-áímbá kwésewe.

21 évakarawaimo kwéagaraatinkaamba keinárawakwaraꞋa mináímbá kwáráaro. umóyámbá íma orómó kwésemba keinárawakwaraꞋa íma mirán-oro. 22 aarai-úmóyáné kwaai-úmóyáné íma orómó kwésemba keinárawakwaraꞋa íma mirán-oro. kampar-ísóígó sáwí-yantaaꞋa iyémó kwésemba keinárawakwaraꞋa sáwíꞋa kwéeꞋa minkámpár-ísóígóná naaúmpaꞋa sáwíꞋa kwéomba mindá iváꞋá túwáaro. 23 Áánútu Mósesimbo simámakain-amaanta ísaraumne séꞋa kentúma mósá kwémaraambanivo minámáámbá araaiséꞋa sáwíꞋa ombá kwaási tuwánésa sésa Áánútu áwíꞋa sáwíꞋa kwéumankaawe kwésewe. 24 mindáyavena naaóváꞋá Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

Yútaa-kwaasi sáwíꞋa kwéontavesa óꞋonkaa-kwaasi
tuwánésa Áánútumba simái sáwíꞋa kwéumankaawe
agaimaréna siráiye.

25 Yútaa-kwaasi ontávéꞋa túraꞋa kárámai araaꞋéna kwéeꞋa séꞋa Áánútuna kwaásiya úne kwésewai Áánútu Mósesimbo simámakain-amaamba kwáráamba Yútaa-kwaasi ombá mindá kaweꞋá kwéumatinkaivo minámáámbá íma kwáráamba Yútaa-kwaasi éꞋa túraꞋa kárámai araaꞋéna uráamba mindá íma kaweꞋá umátinkaisaꞋa úwoi-kwaasiraamban-owe. 26 óꞋonkaa-kwaasi íma túraꞋa kárámai araaꞋéna kwéowai Áánútu Mósesimbo simámakain-amaamba kwárááwanamo imbá Áánútu séna Yútaa-kwaasiraamba éꞋa túraꞋa kárámai araaꞋéna kwéowairaamba éꞋa kesí kwaásiraamban-owe kwésiye. 27 Áánútu Mósesimbo simámakain-amaamba agaimarówaꞋa Yútaa-kwaasi iséꞋa túraꞋa kárámai araaꞋéna uráambanivo minámáámbá arááíraamba pósa óꞋonkaa-kwaasi íma túraꞋa kárámai araaꞋéna kwéowai minámáámbá kwégwaraawaimo ésa aaivimbá maitinkánááowe. 28 túraꞋa kárámai araaꞋéna kwéowai mindáyavenawe suꞋmai íma Yútaa-kwaasi Áánútuna kwaási-uramban-ovo Áánútun-amanko miwítí sáwí-imayaa maitíyukaiwai Yútaa-kwaasi Áánútuna kwaási-uramban-owe. agaimakáin-amaanko íma mirá kwéumatinkaivo Áánútun-amanko mirá kwéumatinkaiye. mirámó kwéon-kwaasiyavesa óꞋon-kwaasi íma aamoí kwéumatinkaavo Áánútuwe suꞋmai aamoí kwéumatinkaiye.

Copyright information for `KZE