Romans 4

Ááváramu Áánútun-aaiyavai áraire siróntavai arupí umái máyáane Áánútu siráin-kwasai.

Ááváramu Yútaa-kwaasiya síkwáꞋnáma kwenááimo simátíménda ísáaro. Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

Ááváramu Áánútun-aaiyavena áraire siróntavena
Áánútu séna arupí umái máyaane siráiye
agaimaréna siráiye. Ááváramuna kaweꞋ-máyáíyávénamo Áánútumo sénamo arupí umái máyaane siráinkakai Ááváramumo kwená mayáíyávénamo áúma maéna iyúmba kwáísino. Ááváramu Áánútun-aaiyavena áraire siróntavena Áánútu séna arupí umái máyáane siráimba mindáyavena Áánútu aúrankaꞋa Ááváramu áúma maéna iyúmba íma kwáyombaniye.

moórá-aimba ísáaro. moóráwaina mayáí kwémayaawana meéyámbó kwétimimba íma úwoi kwétimivo miwítí mayáí awánéna meéyámbá kwétimiye. maarán-áímbá árair-aimban-iye. kaweꞋ-máyáí kwémayaundayavena arupí umái máyáawe-aimba Áánútu íma kwésivo Áánútun-aaiyaveta áraire kwésundayavenaya Áánútu séna arupí umái máyáawe kwésiye. sáwíꞋo uráundayaamo arupí kwéumasinkainta Áánútuman-iye. Áánútu kaweꞋ-máyáímó mairáantavena íma imáyáa éna Áánútun-aaiyavesa áraire siráantavena imáyáa éna arupí umátínkáiwai miwí tirunkó kaweꞋá kwéiye. mináíntávéna naaóváꞋá Tévíti aúváívimba agaimaréna séna

Áánútu sáwíꞋo uráawaiti sáwí-imayaa maitiyuwéna íma imáyáa úmae íyísana tirunkó kaweꞋá kwéiye. sáwíꞋo uráawai Áánútu íma imáyáa úmae íyísana tirunkó kaweꞋá kwéiye
agaimaréna siráiye.

mináímbá túraꞋo kárámaimo araaꞋénamo uráawai Yútaa-kwaasiyavenawe suꞋmai íma séna ímo túraꞋo kárámaimo araaꞋénamo uráawaiyavenagwaraꞋa Tévíti séna miwítí sáwí-imayaagwaraꞋa maitiyúwáísana tirunkó kaweꞋá kwéiye-aimba siráiye. óꞋomba mináímbá séꞋa Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

Ááváramu Áánútun-aaiyavena áraire siróntavena Áánútu séna arupí umái máyaane siráiye
agaimaréna siráiye.
10 Ááváramu áúraꞋa íma kárámai araaꞋéna urónkaꞋa Áánútu kwentávéna séna arupí umái máyaane séna 11 Áánútun-aaiyavena áraire siróntavena arupí umái máyaandawai ómpo enáúraꞋa kárámai araaꞋéna uwó súwana mirá uráiye. miráumai túraꞋo ímo kárámaimo araaꞋénamo uráawaigwaraꞋa Áánútun-aaiyavesa áraire kwésentavena Áánútu séna arupí umái máyáawe kwésiye. miwí Ááváramumo mirámó siráintemba Áánútun-aaiyavesa áraire kwésesa pósa Ááváramuntavesa kentáá síkwáꞋnáraamban-iye kwésewe. 12 súraꞋo kárámaimo araaꞋénamo kwéundawaiya kwemá kentáá síkwáꞋnáma iyéyá kwésune. súraꞋo kárámaimo araaꞋénamo kwéundayavetaawe suꞋmai ímanivo Ááváramumo mirámó siráintemba Áánútun-aaiyaveta áraire kwésundayavetaawe Ááváramuntaveta kentáá síkwáꞋnáma iyéyá kwésune. Ááváramu áúraꞋo ímo kárámaimo araaꞋénamo urónkaꞋa Áánútun-aaiyavena áraire séna máyomba póna Yútaa-kwaasiye óꞋonkaa-kwaasiye Áánútun-aaiyavesa áraire kwésewai tíkwáꞋnáman-iye.

Áánútun-aaiyavai áraire sewáí Áánútu simái asirámakaimba timínín-kwasai.

13 naaóváꞋá Áánútu Ááváramuntavena simái asirámakon-aimba séna ewé enaísaavutantamba ónááowaiye amápaꞋ-marama kentí maramá kwáyáiye siráiye. Ááváramu Áánútuna ámáámba kwakóntavena ímanivo kwenááiyavena áraire súwana Áánútu séna arupí umái máyaane súntavena Áánútu Ááváramuntavena simái asirámakon-aimba siráiye. 14 Áánútu simái asirámakon-aimba Mósesimbo simámakain-amaambo kwégwaraawaiyavena íma siráivo Áánútun-aaiyavesa áraire kwésewaiyavena siráiye. mirámó ímo uráinkakai Áánútun-aaiyavesa áraire kwésewai úwoiyavesa sesinó. Áánútu simái asirámakaimba úwoiyavena sisinó. 15 ámáán-aimba kwáyáísasa arááíráantavena moórá-amba Áánútumo áwááꞋo sénamo sáwí-meyambo timínín-amba paáruraiye. ámáán-aimbo ímo kwáyáinkakai íma arááísísina. ámáán-aimba kwáyáiye.

16 Ááváramu Áánútun-aaiyavena áraire siróntavena simái asirámakon-aimba siráiye. miráumai Ááváramu aísaavutantambo ónááowai Áánútun-aaiyavesa áraire sénááowai Áánútu úwoi túwaꞋnaa ena simái asirámakaimba timíníye. Áánútu Mósesimbo simámakain-amaambo ísaraawaiye suꞋmai ímanivo Ááváramumo Áánútun-aaiyavenamo áraire siróntemba Áánútun-aaiyavesa áraire kwésewai kwemá úwoi kwétuwaꞋnaa-iye. Áánútun-aaiyaveta áraire kwésundawaiya Ááváramu kentáá síkwáꞋnáraamban-iye. 17 Áánútu aúrankaꞋa Ááváramu máyowana maarán-áímbá simái agaimaréna séna

óꞋon-oꞋon-kwaasi tíkwáꞋáma
óne Áánútu siráiye
agaimaréna siráiye. Áánútu púwómpinkembo kwéusasintinkaiwai éna kwemó aaimó sisanamó ímo kwáyáin-tantaakomo kwévaariwain-aaiyavena Ááváramu áraire siráiye.
18 kwaási ímo paáronaaon-tantaatavena Áánútu Ááváramuntavena súwana Ááváramu áraiꞋa mirá íníyena siyé siráimba póna óꞋon-oꞋon-kwaasi tíkwáꞋnáman-iye. Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

enaísaavutantambo ónááowai
sáwíva-kwaasi paáronaaowe
agaimaréna siráimba pósa paáruraawe.
19 ááéma Ááváramu anónuꞋmai karéna ména sáwívar-ima 100 ima maisuwéna máyowana awainínkó Séraa ageínímbá máyowana póna íma imáyáa éna Áánútuntavena asiramái imáyáa kwéena 20 Áánútu simáímo asirámakon-aintavena áraire séna íma kaer-ímáyáá éna asiramái ména Áánútu áwíꞋa mósá maréna 21 séna Áánútumo simáímo asirámakainten-umai kanaán-umai iyámpói simíníye séna 22 miráumai Áánútun-aaiyavena áraire siróntavena séna arupí umái máyaane siráiye.

23 arupí umái máyaane siráimba íma Ááváramuntavenawe suꞋmai siráivo 24 kentááyávénagwaraꞋa mirán-áímbá siráiye. Ísóigo Ísumba pukáimpinkemba Áánútu usásinankaraiwain-aaiyaveta áraire súndayavenaya séna arupí umái máyáawe kwésiye. 25 kesáámó sáwíꞋo uráundayavenaya kentáásí sáwí-meyambo maisiyuwáníntavenaya Áánútu Ísu Káráísitimba aiꞋmarówana kuména kumpuwúwana Áánútu kwenaúrankaꞋa arupí umásinkanintavenaya pukáimpinkemba usásinankaraiye.

Copyright information for `KZE