Romans 7

Áánútun-amanko agaráásínkarain-anta kwégwaraunda-kwasai.

kesí kwaásiyono. amáparawai ámáán-aimba ísaraamba póꞋa simátíménda ísáaro. úwoimo máyáankaꞋa ámáán-ainko kárákwiraimba póna puwíyamba mináínkó íma kárákwiyiniye. ámáánkomo siráintemba aarakwáꞋó ombá awaikómó aúvamaimo máyáinkaꞋa awainínkó kwesé tarúmai máyáísana awaikómó púwísanamo imbá tarúmaimo máyaayamba kwéanasaiye. awaikómó máyáinkaꞋa aaraigómó óꞋon-kwaasigoe námae kwénaaisanamo imbá sáwí-inimban-iye kwésevo awaikómó puwínanamo éna ámáánko siráintemba óꞋon-kwaasimo mayánímbo éna kanaán-iye.

kesí kwaásiyono. miráumai keinárawatavenawe séna Ísu Káráísiti pukáimba Áánútumo Mósesimbo simámakain-amaamba imáyáa éꞋa Ísu Káráísitiye tarúmaimo máyáantaveꞋa pukáaraꞋnaraambo umáímo máyáamba minámáánkó íma tátokaivo Ísu Káráísitiye tarúmai máyáawe. Áánútu Ísu Káráísitimba pukáimpinkemba usásinankaraiwai Ísundei-iꞋa umái méꞋa póꞋa Áánútuna mayáí kwémayaawe. ááéma sáwí-imayaayaveta sirááíyavetaamo uráundarata íma mirán-oro siráin-amaamba iséta imáyáa éta ivátuweta sáwí-imayaayaveta sirááíyaveta éta sáwíꞋa éta puwónaunda-amba kwaréta miráyá uráunda ívéꞋa Áánútu sáwí-imayaago tátokaimpinkenta iyásínkáísanaya Áánútumo Mósesimbo simámakain-amaanko íma tátokaisata ááéraan-amba Mósesimo agaimakáin-amaankona aambá íma kwaréta aúná-amba Áánútun-amanko agaráásínkarain-anta kwégwaraumne.

Áánútuna ámáámbo ímo kwáyáinkakai sáwí-mayaigona ááimba íma isáúsino siráin-kwasai.

mináímbó imáyáa éꞋa simátíménda ísáaro. Áánútumo Mósesimbo simámakain-amaantaveꞋa sáwí-amaamban-iye íma seró. minámáán-áímbó ímo kwáyáinkakai sáwí-mayaigona ááimba íma isáúsino. túran-anda íma oró. minámáánkómó ímo mirá siráinkakai súran-andamo úndayaveꞋa sáwíꞋa kwéune íma súsino. minámáánkó séna túran-anda íma oró siráimba kempímbá sáwí-imayaa kwáyáimba póꞋa minámáámbá araaisénáe séꞋa súran-anda ávááraumai uráumne. minámáánkómó ímo kwáyáinkakai sáwíꞋo kwéunda íma imáyáa éꞋa sáwíꞋa kwéune súsino. ámáánko íma mirá oró siráimba íma iséꞋa kaweꞋá umái máyaumne-imayaa éꞋa méꞋa naaémba minámáámbá ísaraunda araaisénáe séꞋa arááíraunda 10 mindá puwónaundawai úne. minámáámbó kwakáundarakai kaweꞋá umái máyausino. minámáámbá arááíraundawai póꞋa puwónaundawai úne-aimba ísaraumne. 11 minámáánkó séna íma mirá oró siráimba kempímbá sáwí-imayaago kwéna póna kampaꞋá simásiyuwaisaꞋa mináímbá araaisénáe séꞋa arááíraunda póꞋa puwónaundawai úne.

12 miráumai Áánútumo Mósesimbo simámakain-amaan-aimba íma mirá oró-áímbá Áánútun-aai arupí-aimba kawer-áímbán-iye. 13 minkáwér-áínkó íma puwónaundaiꞋa umásínkaraivo kesí sáwí-imayaago puwónaundaiꞋa umásínkaraiye. sáwí-imayaayaveꞋa siráái kwétaimba póꞋa minámáámbó araaisénáe séꞋo arááíraunda puwónaundawai éꞋa kesí sáwí-mayaigona ááimba ávááraumai sáwíꞋa úwaꞋa awánaraumne. minámáánkó séna íma sáwíꞋa oró siráimba póꞋa kemó sáwíꞋo uráunda kesí sáwí-imayaago anómba sáwíꞋa úwaꞋa awánaraumne.

sáwíꞋo kwéundawaiya tátokain-kwasai.

14 ámáámba Áánútumpakemba kunkáivo kemá marapákén-kwáásí únana sáwíꞋo kwéundawai tátokaisaꞋa minímáyáágóná mayáí kwémayaumne. 15 kaweꞋó úndayavena kwésinkaisaꞋa mirá ónáe súndanivo íma mirá kwéune. sáwíꞋo úndayavena íma kwésinkaisaꞋa íma mirá ónáe súndanivo mirá kwéune. mirámó kwéunda íma kawer-ímáyáá kwéune. 16 íma sáwíꞋa ónáe súndanivo mirá-sáwíꞋó kwéundayaveꞋa séꞋa Áánútu siráin-amaamba kawer-ámáámbán-iye kwésune. 17 sáwíꞋo kwéunda íma kemá mirá kwéumpo sáwí-imayaago kempímbá kwáyáísaꞋa sáwíꞋa kwéune. 18 marapá-kwáásí únda kanaán-umaimo kaweꞋó únda kempímbá íma kwáyáísaꞋa awánaraumne. kaweꞋó úndayavena kwésinkaisaꞋa íma kanaán-umai kaweꞋá kwéune. 19 kaweꞋá ónáe séꞋa úndanivo íma mirá éꞋa íma sáwíꞋa ónáe séꞋa úndanivo úwoi sáwíꞋa kwéune. 20 íma sáwíꞋa ónáe súndanivo mirá-sáwíꞋá kwéunda íma kemá mirá kwéumpo sáwí-imayaago kempímbá kwáyáísaꞋa sáwíꞋa kwéune.

21 maarán-áínkóná ááimba kwáyáiye. kaweꞋá ónáe séꞋa úndanivo sáwí-imayaago tavisímae kwéiyisaꞋa 22 kesirumpimbá Áánútuna ámáántaveꞋa aamoí kwéundanivo 23 moórá-ainkona ááimba kempímbá kwáyáísana sáwíꞋo ónáe súndawai kembá tavisisaná Áánútuna ámáámba kawer-ámáámbá póꞋa kwaránáe súndawai tavisisaná sáwíꞋo ónáe súndawai tavisimái tátokaiye. 24 eéséꞋá kwéunana sirunkó sáwíꞋa kwéisaꞋa máyaundayaveꞋa séꞋa sáwíꞋa kwéeꞋa puwónaundaiꞋa kwéundavinkemba nááwa siráníyono kwésunana 25 Ísóigo Ísu Káráísiti síráísaꞋa ÁánútuntaveꞋa súwi kwésune.

miráumai kesirumpinkén-ímáyáá kwéeꞋa séꞋa Áánútuna ámáámba kwaránáe súndanivo kesúgoma sáwí-imayaavinkemba sáwíꞋa kwéiye.

Copyright information for `KZE