Hebrews 1

God kata lapo mengen si kana nat

Aino God katapo mengen taun a keve tivura si keve katakai i kus amalangas si mamain ta selen na taun angpetpetekai. Au na kana, si akamusai i taun ke, kata lapo mengen si kana nat, voiang kata so akalitai ania ta nia ka taukai i keve bil aongos. Na le singina, nei pangau ke kata abis ia. Kapo amangai ani minaungan laba i God na e pukun ina kapo vil atutuman aongos luai ani kana laulauan. Kitmat i kana mengen kapo teng akit aongos a keve bil. Kata serei asi me vil adaus anira si kara lau rikek. Au kana vang kanlapo sinong si kana sinsinongan lava e pangkul luai e palso. Na kapo tavirimok ani ri angelo using kata poso asan ro luai ania ani ri angelo.

Nat i God kapo tavirimok ani ri angelo

Arai, mang saka angelo an God kata antok ia ta,Kupo kag nat. Kana naka asereiai anim na napo tamam, na,tarung uli angtama? Na kapa, si taun ang God kata alis kana posong sang ane kuli rina, kata antok takapo ro kana keve angelo aongos ki soturungai singina. Ani ri angelo kapo mengen ta,Kata asok kana keve angelo ani ki sang val malu na ki anini kana mengen. Sikei ani kana nat ta,Numai God, kam sinsinongan ka ago asikei. Kam lau korong kapo kam kitmat i saupai ani kam matan vap. Kupo buk a lau korong na kupo mirik ani putuk saupai. Si oring suke God, kam God, katala tiu a patum ta rul sain roron i uruk, akanangai anim ta ku lakat aniria kipo auai ve numai. 10 Na,numai Volava, kuta kirkirangai ani kuli rina si tutapongai. Au na metekuku kapa, kapo avibisan i ngono kungam. 11 Ki tamit lak, sikei numai ku tokos. Ki kavang val vakup ipo kavat, 12 na ki lun ia, na kala matung asi sakol. Sikei numai, parik kupa sakol. Ku uli ago asikei. 13 Au mang saka angelo an God kata antok ia ta,Ku sinong e palso ig na naka vil kam petau ani kime koskosai i ngono kakim? 14 Kapo kovek using kipo vap ipo asok palau, ani ki abis papakangai aniria vap ang a God katala atotogon iria ta to asikei.

Copyright information for `LCM