Matthew 19

Mengen i kamus ani osongon

(Mk 10:1-12)

Taun a Iesu kala kamus ta mengen ta keve bil ke kala papelek a Galilaia na kala pasal ane si palpal Iudaia si mang palpal i Iordanes. Na petau lava kipo using ia na kan lapo vil ato iria e iang.

Na mang keve Parisaio kimela serei singina si kari me atoktokngai ania. Na kila sui ia ta, “Au si kara saupai kana kapo ainak ani tauan si kamus si kana aina si saka keve tukulai an?” Na kala ngenget iria asukang ke, “Sa, parik mitapa tataot ta vo asisinong angkata asinong iria tauan na aina?” Na kala antok ta, “Nang tukulai ina na tauan ka papelek a tamana ve rinana na kame ago kuvul ve kana aina, na kilongla sikei palau a pukun. Sukana vang, parik kilonglapa anguan pongua an, kilong lapo sikei. Asukang na sa na God katala pala kuvul ia, ka ago ta mangsikei ka luang ia.” Na kila sui ia ta, “Au man asukang, marai sa na Moses kata saupai taigenen ka salik kana mengen i misag, le na kala asok suai ania?” Na kala antok iria ta, “Using a vingami kapo kitmat, na Moses kata ainak animi si kirikai suai ani kami keve aina. Sikei parik katapa asukang ke le si taun i asisinong. Napo antok imi ta man a si katala kamus si kana aina, man parik katapa atogon panik, na kala osongon a mang anu, sukana kapo abis a lau rikek.” 10 Na kana keve nat kila antok ta, “Au si man nia vanang kapo selen ani tauan na aina, kapo ro nganing asi ago ta osongon an.” 11 Na Iesu kala antok ta, “Io, mengen ang, parik ta ri vap aongos ki ainak ania, sikei riria voiang kipo angkokoai. 12 Napo mengen asukang ke ta mang matan tauan parik kipa osongon using kita akau asereiai aniria asukang, na mang matan using ri vap kita kavak iria, na mang matan marai vainagoan i metekuku. Nia kapo angkoai si luk ani mengen ke, ka luk ia.”

Iesu kapo amatung kunga si ri nat kavulik lik

(Mk 10:13-16; Lk 18:15-17)

13 Na kimela serei singina ta ri natlik ani ka amatung kunga singiria na ka sokotuk singiria. Na keve nat i akalit kilapo ki iria. 14 Sikei Iesu kala antok, “Mi lomon suai ani ri nat lik ane singig. Ago ta atakun an aniria, using a matan vap val ria, kakaria vang na sinsinongan si vainagoan ang e metekuku.” 15 Na kala amatung kunga singiria, na kala pasal.

Natung tauia

(Mk 10:17-31; Lk 18:18-30)

16 Na mangsikei a igenen kamela serei singina na kala sui ia, “Katakai i akalit, na abis a saka lau roron an asi atogon ani to asikei?” 17 Na kala antok ia ta, “Marai sa na kupo sui iau ta sa kapo roron? Kapo togon palau a sikei a igenen kapo roron. Man kupo buk palak nei sinsinongan i to asikei, ku uli longong ani keve asok tapai.” 18 Na kala sui ia, “Saka keve asok tapai an?” Na Iesu kala antok ta, “Ku ago ta daung an, ku ago ta putuk osongon an, ku ago ta tainau an, ku ago ta posposo akapau an mete saupai. 19 Ku mamaila aro ani tamam ve rinam naku vinga ro taun a tungam val kupo vinga ro taun pok ua.” 20 Na igenen tanginang ang kala antok ia ta, “Riria aongos nata using arukup iria. Mang sa lak napo kudik ina?” 21 Na Iesu kala antok ia ta, “Si man kupo buk ani ku talupus aro, ku pasal na kuan atos ta kam keve togtogon na ku alis ani ri vap logo ani kakam a togtogon roron e metekuku. Na kume using iau.” 22 Taun a igenen tanginang ke kala longong asukang ke, kala pasal mamakus aliu, using katapo atogon kana togtogon lava.

23 Na Iesu kala antok kana keve nat i akalit, “Napo antok atutuman imi ta vola kitmat luai ani igenen tauia si palak nei vainagoan i metekuku. 24 Naka anguan mengen an animi, palak ang si igenen tauia ane nei vainagoan ang si God, ka kitmat luai ani papalakan si kamel nei malang i sangum.” 25 Taun a keve nat i akalit kila longong asukang ke, kilapo aunai taping na kila sui, “Au man asukang na si kala sapang?” 26 Na Iesu kala tun iria na kala antok ta, “Ani ri vap kapo kitmat, sikei ani God, keve bil aongos kapo angkoai.” 27 Na Petero kala antok ta, “Arai, namem tala papelek a keve bil aongos asi kamem using anim. Asukang na ka atogon a sa animem?” 28 Na Iesu kala antok iria, “Napo antok atutuman imi ta si kuli rina tanginang, si taun ang man a igenen i pukun kala sinong si kana miminaungan i sinsinongan, io nami mita usiusing iau, mi an sinong lak si 12 na sinsinongan asi kami saupai ani 12 na patvap i Israel. 29 Na man a si kata papelek kana lu, keve tasina, keve tauna, tamana vo rinana, kana inatus, kana keve matang, using a asan ig, kan atogon a tauia tavirimok luai ani sa kata papelek ia, na ka luk kana sinsinongan i to asikei. 30 Sikei, vap miang kitapo aino, kime aimung. Na riria kitapo aimung kian aino.

Copyright information for `LCM