Matthew 3

Akuskus si Ioanes katakai i asing tauia

(Mk 1:1-8; Lk 3:1-9,15-17; Io 1:19-28)

Si pangau i taun ang, Ioanes katakai i asing tauia kata serei nei ring varasai palau e Iudaia na kame lapo akuskus asukang ke, “Mi lomon pokai using a vainagoan i metekuku kalapo angasungai.” Kana na igenen ke, Esias kata mengen aino tatana asukang ke,Kalingana i mang igenen kapo songosongo e nei ring varasai palau asukang ke. Mi usausa na selen ani Volava, mi itoiton ta selen korong ania. Ioanes katapo alak vakup i ung i kamel, na katapo ngenge ta pauk i vongo, na katapo angan bivo ve murungan i nei uten. Na vap i Ierusalem na aulitai aongos i Iudaia na i ngere sung ang e Iordanes kimela mengen amalangas ta kari keve lau rikek, na kala asing tauia iria si sung ang e Iordanes.

Si taun ang kala arai ani ri Parisaio ve ri Sadukaio sipo pasal taun ania si kana me asing tauia aniria, na kala antok iria ta, “Nami na mamain ta natnat i kene. Si nang kata antok imi si kami sip pelek ani marala vo serei ang? Sikei mi uai asereiai tapai ani lau bil voiang ka atai amalangas ta mitala lomon pokai. Na mi ago ta angmemengenai musik an ta mipo angtivu aro ve Abaram. Using napo antok imi ta God kapo angkoai si luk ani keve iat ke na ka asereiai ani keve tivuna i Abaram tatana! 10 Kaput nang kalapo tung usausa si tukul i ei. Keve ei ang vanang parik kipa uai ta uai roron, asi tanga suai dong ani kut. 11 Nau napo asing tauia imi ta laman asi akanangai ta mitala ming, sikei nia vopo aimung ig, kapo tavirimok anig, napo tav ro angkoai luai ve asosokai palau vopo sunguk ani pauk i kakina. Nia vanang kame asing tauia imi ta Malanganto Gogoai ve kut ni. 12 Kalapo tung usausa asi kana irang suai ani keve katui i kon na kan sinong kuvul nei lu. Sikei ka suluk suai ani mung nei kut vo tav angkoai si mat ang.”

Asing tauia ani Iesu

(Mk 1:9-11; Lk 3:21-22)

13 Au le na Iesu kala serei le Galilaia sime asing tauia ania ta Ioanes e Iordanes. 14 Sikei Ioanes kapo atokngai si kana atakun ania na kala antok, “Nau vanang, napo ro ani numai asi kam asing tauia anig, au na kana kume lapo serei singig?” 15 Na Iesu kala polpol ia, “Lomon suai ania na ka asukang. Kapo ro anirung si abis ania asukang ke si vil apunuk ani mamain ta bil korong aongos.” Au na kala ainak. 16 Na e mung i asiang tauia, na Iesu kala kiklak le nei sung na akorong palau metekuku kala tavas na kala arai ani Malanganto i God kapo pasiang asukang val uk na kame lapo gon singina. 17 Na kalinga le metekuku kala antok, “Kana kag nat ro, napo buk alava ia. Napo uruk luai ania.”

Copyright information for `LCM