1 Corinthians 3

1Brāļi, arī es nevarēju ar jums runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem, kā ar bērniem Kristū. 2Es jums devu pienu dzeršanai, ne cietu barību, jo jūs vēl nevarējāt, bet arī tagad vēl nevarat, jo jūs vēl esat miesīgi, 3Kamēr starp jums pastāv skaudība un ķildas, vai jūs neesat miesīgi un nedzīvojat kā miesīgi cilvēki? 4Jo ja kāds saka: Es esmu Pāvila, bet cits: Es esmu Apolla, vai tad jūs neesat cilvēki? Jo kas ir Apolls vai kas ir Pāvils? 5Tie ir Tā kalpi, uz kuru jūs esat ticējuši tā, kā Kungs katram to devis. 6Es dēstīju, Apolls laistīja, bet Dievs deva augumu. 7Tāpēc ne tas ir kas, kas dēsta, un ne tas, kas laista, bet Dievs, kas audzē. 8Bet dēstītājs un laistītājs ir līdzīgi. Katrs saņems savu algu saskaņā ar savu darbu; 9Jo mēs esam Dieva palīgi, jūs esat Dieva tīrums, Dieva celtne. 10Saskaņā ar Dieva žēlastību, kas man dota, es kā gudrs namdaris ieliku pamatu, bet cits uz tā ceļ. Bet lai katrs pielūko, kā viņš uz tā ceļ. 11Jo citu pamatu neviens nevar likt, kā to, kas jau likts, tas ir Jēzus Kristus. 12Vai kāds uz šī pamata ceļ zeltu, sudrabu, dārgakmeņus, koku, sienu, salmus, 13To parādīs katra darbs. Kunga diena to atklās, jo tā parādīsies ar uguni, un kāds kura darbs ir, to pārbaudīs uguns. 14Ja kāda darbs, ko tas cēlis, pastāvēs, tas saņems algu. 15Ja kāda darbs sadegs, tas cietīs zaudējumu, bet pats tiks pestīts, bet gan kā caur uguni. 16Vai nezināt, ka jūs esat Dieva svētnīca un ka Dieva Gars mājo jūsos? 17Ja kāds Dieva svētnīcu apgāna, to Dievs iznīcinās. Jo Dieva svētnīca ir svēta, un tā esat jūs. 18Lai neviens sevi nepieviļ! Ja kāds uzskata sevi gudru šinī pasaulē, tam jātop neprātīgam, lai kļūtu saprātīgs. 19Jo šīs pasaules gudrība ir Dievam neprātība. Jo ir rakstīts: Es notveršu gudros viņu viltībā. 20Un atkal: Kungs zina gudro domas, ka tās ir tukšas. 21Tāpēc neviens lai nelielās ar cilvēkiem! 22Jo viss ir jūsu: vai tas būtu Pāvils, vai Apolls, vai Kēfa, vai pasaule, vai dzīvība, vai nāve, vai tagadne, vai nākotne, viss pieder jums; 23Bet jūs piederat Kristum un Kristus - Dievam.
Copyright information for Latvian