1 Timothy 3

1Tas ir patiess vārds: ja kas alkst bīskapa amata, tas tiecas pēc laba darba. 2Tātad bīskapam jābūt nevainojamam, vienas sievas vīram, sātīgam, prātīgam, cienīgam, godājamam, viesmīlīgam, mācītam, 3Ne dzērājam, ne kauslim, bet lēnprātīgam, ne ķildīgam, ne mantkārīgam, 4Bet labam sava nama pārvaldniekam, kam bērni paklausa pilnīgā tikumībā. 5Bet ja kas nemāk valdīt pār savu namu, kā tas gādās par Dieva Baznīcu? 6Ne jaunam ticībā, lai nekļūtu lepns un neiekristu velna tiesa. 7Viņam jābūt labā slavā pie tiem, kas ir ārpusē, lai neiekristu neslavā un ļaunā gara slazdos. 8Tāpat diakoniem jābūt godājamiem, ne divkosīgiem, ne pārmērīgiem vīna lietotājiem, ne negodīgas peļņas kāriem, 9Tādiem, kas ticības noslēpumu glabā tīrā sirdsapziņā. 10Bet tie iepriekš jāpārbauda un, ja viņiem pārkāpumu nav, tad lai kalpo. 11Tāpat sievietēm jābūt cienījamām, ne mēlnesīgām, sātīgām, visā uzticīgām. 12Diakoniem jābūt vienas sievas vīriem, kas labi valda savus bērnus un savu namu; 13Jo tie, kas labi pilda savu pienākumu, iegūst goda vietu un stipru cerību ticībā, kas ir Kristū Jēzū. 14šo es tev rakstu, cerēdams drīzumā nākt pie tevis; 15Bet ja es aizkavējos, lai tu zinātu, kā jāizturas Dieva namā, kas ir dzīvā Dieva Baznīca, patiesības balsts un pamats. 16Un patiesi liels ir dievbijības noslēpums. Tas ir parādījies miesīgi, apliecināts garā, eņģeļi to skatījuši, tautām tas sludināts, pasaulē ticēts, godībā uzņemts.
Copyright information for Latvian