1 Corinthians 13

Asaguong ini vothung ako i sivenga nge Oni Riringa ile sungong alavusnga.

Aro ve tho leng leng nge rumrem alavusnga okei tomo nge enselre okei, aveto ok sagu tokokoere avele, aro tho ranga ve ini kom ako i tang polpol. Na aro ve tho ripot a God ile riong ranga ve ini a God ile riong elnga, na aro ve lemik mire nge a God ile riong inkinenga alavusnga, na aro ve lemik mire nge ur alavusnga, na aro ve lek lemioong i engeng i pavurvur ako aro tho ria tetere naro o pamu, na aro ve tho pavurvur nge ur areken omanga, aveto ok sagu tokokoere avele, aken tho ini toko polpolnga. Na aro ve tho sung lek ur elonga alavusnga a toko le ur avelengare nge, na aro ve tho sungpot nik peti a tokokoere nge mo o ongsises i, aveto ok sagu tokokoere avele, aro lek omaing aken aro i opoal tho avele.

Aro ve toko e ia sagu tokokoere, aro iopo i vurpol virial avele. Naro i oma inga vothung sivenga a tokokoere nge, naro i theseal avele, naro i papomnga isivenga avele, naro i magon avele, naro itelnga pla avele, naro ilemi i voth inga nge isivenga avele, naro ilemi kling virial avele, naro ilemi i voth nge vothung kerenga ako o oma i a i nge, kene avele, naro ini plong nge vothung kerenga, aveto ilemi sivenga nge a God ile riong nunganga. Na toko e ako ia sagu tokokoere, aro i el inga matheong ako o oma i a i nge, na aro ve tokokoere ole omaing i velpol ini vothung kerenga a i nge, aro ilemi ve o oma vengveng a i nge avele, na i paninal evelelnga nge areko o tongporum nge vothung sivenga omanga, na i mit engeng nge matheong alavusnga ako i velpoltun i.

Vothung ako nge asaguong aro ile vusonga avele, aveto omaing nge a God ile riong ripotnga, aro i vus, na omaing nge keiong rel relngare ripotnga aro i vus, na tokokoere ole mire aro i vus mun. Eneke ponange lemir mire nge ur alavusnga ako aro God i oma i, kene avele, lemir mire inga nge epipee. Na aro ve God i sung ile riong a it nge, aro lemir mire inga ako nge epipeere. 10 Aveto nge nang ako aro God i pavus ile omaing alavusnga, aro lemir i nine nge ur alavusnga. Maken Oni Riringa ile sungong ako i sungu i a it nge ponange, aro i penthal. 11 Na aken i ranga ve ini wainlanga ako i poma na ile mire i motu. Na nge ako rongan tho ini wainlanga, tho leng leng ranga ve ini wainlanga, na lemik mire ako ranga ve tho ini wainlanga, na lemik rum ako ranga ve tho ini wainlanga, lamako tho aolonga ol, mako tho modop ol wainlangaing a vothung aken. 12 Na wainlangaing a vothung i ranga ve ini Oni Riringa ile sungongre ako aro o vus tova ve God i pavus ile omaing alavusnga. Na ponange lemir i nine avele, ranga ve ako te the nge thealu ako i nine avele. Aveto panen aro te thopol vengveng a God itheki. Na ponange lemik mire nge epipee, aveto panen aro lemik mire nge ur alavusnga, ranga ve ako God ilemi mire nge ur alavusnga ako a tho nge.

13 Nge wop lemi ake God i sis ve aro te panes vothung or me ake, aro ler lemioong i engeng nge a God, naro te men sial nge ur sivesivengare ako aro God i sungu i a it nge, naro ar sagu tokokoere, na vothung ako i aolonga nge vothung or me aken ini asaguong.

Copyright information for `MBH