2 Corinthians 2

Mako lemik altet ol inga ve aro tho es mun a thomu nge wot avele, eneke aro vene mo tho palemara thomu ako ranga ve tho oma i nge thomu nomenga. Eneke aro ve tho oma thomu alavusnga mo thomu alavusnga lomumu sivenga avele, aken aro omu e avele aro i palemi sivenga tho. Mako tho wat malueng engenga a thomu nge mo aro thomu o eksing lomu mimiong mo aro ve tho es a thomu nge, aro thomu o palemi kerere tho avele, aveto aro o ria inga tho nge ur ako i palemi sivenga tho. Na lemik inga ako ve, aro thomu o panes inga ur areko tho wat i a thomu nge ako ranga ve thomu o oma i lale, aken aro it alavusnga aro lemir sivenga nge. Na tho wat venen aken, eneke lemik kerere na thekik einga i teel nge thomu, nako tho wat malueng aton a thomu nge. Na tho wat i a thomu nge ve aro tho palemi kerere thomu avele, aveto tho wat i ve aro lomumu mire ako ve, ok sagu rintet thomu.

Pol i ria or ve aro olemi simikal toko kerenga aken
RP Nomenga toko e ako i teltun a Pol ve ini pakeke le apaltetonga. Na Pol i nin Korin angare ve aro o paomelal i nge ile riong aken na o oma i lale.
ile vothung kerenga aken.

Na toko aton i palemi kerere thomu, i palemi kerere mos tho avele, aveto i palemi kerere rintet inga ake ini thomu. Na i palemi kerere thomu alavusnga tie. Aken tho ri nunganga. Na paomelaling ako thomu pulua o sungu i a i nge, i pavurvur nge i, eneke i eksing lale. Naro lomumu simikal ile vothung kerenga aken naro thomu o paengeng ilemi. I sivenga avele ako aro lemi kerereong i pamatu i. Make tho ri engeng ve aro thomu o pathengal i a i nge ve omu sagu i. Na tepun mun re ake, make tho wat a thomu nge, i vene: Tho sis ve aro tho tongporum thomu tova thomu o panes ur alavusnga ako tho ri nge eve avele. 10 Na toko e ako lomumu simikal ile vothung kerenga, tho mun lemik simikal mun ile vothung kerenga. Na lemik ve ile vothung kerenga a tho nge ini ur polpolnga na lemik simikal i lale ako a Krais itheki, eneke tho sis ve aro lomu menong i sivenga werer. 11 Na tho oma venen aken, eneke i sivenga avele ako aro Satan ile mong it, eneke lemir mire senu nge ile vothung ako aro i pakerenga ler esong nge.

Pol i sis ve aro i thopolo a Taitus.

12 Na nge wop lemi ako tho es ma tho velpol a Troas, Toko Pomnga i thep lek sovengalo ako aro tho panongpol a Krais ile Panongpolong Sivenga a or nge. 13 Aveto lemik i ngo senu avele, eneke tho thopolo vet teik a Taitus mo i ria tho nge lomu menong, kene avele, mako tho paioal or ma tho alpo mun a Masedonia la.

Pol i es a Masedonia na i thopolo a Taitus na i nongpol ritetong sivenga nge Korin angare ole menong, mako i risea a God iion nge.
RP Na Pol ile riseaing ake i pavurvur nge vonge or limainga. Na nge vonge or limainga i rurum werer nge ur ako i velpol a i nge ako a Masedonia.

14 Them risea God iion roro, eneke i pathengal tokokoere ako lemem mong ur ako i ngo roal them nge lemem omaing a i nge, eneke them ini a Krais ile. Na them es nge pen elonga na them panongpol na tokokoere olemi mire ol nge a God. Na God ilemi sivenga nge lemem omaing, eneke lemem panongpolong i ranga ve ini ur ako i una vro a pen elonga na tokokoere o una i. Na tokokoe areko o nongal lemem riong, lemem panongpolong aken i ranga ve ini ur ako i una vro na o una i na i pathengal or nge mimiong ako aro ile vusonga avele. Aveto tokokoe areko o nong sirik lemem riong, lemem panongpolong aken i ranga ve ini ur ako i una plot ma o una i na o lel okime nge na o es, mako rinong i sangpolo ol or. Na toko e avele ile engenging i pavurvur nge omaing aken, 17 aveto tho pavurvur, eneke tho ranga ve ini toko puluanga ako o panongpol nge a God ile riong mo aro o el umtun nge, kene avele. Tho oma venen aken avele. Na tho ini a Krais ile na lek riong alavusnga i nunganga a God itheki, na tho panongpol thomu ranga ve ini toko ako God i pakeu tho me.

Copyright information for `MBH