James 4

Toko ako ia sagu vothung ulue anga ini a God ile ngarang.

Na ur nekenga i patea punpeling nge riong, na volpeling ako ru a thomu nge, e? Aken ini lemi rumong kerenga ako i vurpol ma i pun tomo pel nge lemi rumong sivenga. Na thomu o sis rintet ur puluanga elnga, aveto thomu o el vet i avele. Na thomu o so rin toko, na o theseal ole ur, aveto thomu o pavurvur nge ur aken elnga avele. Na thomu o vol pel na o patea sisoing nge ur pelie elnga, aveto thomu o el i avele, eneke thomu o nong a God nge avele. Na nge ako thomu o nong nge ur e, thomu o el vet i avele, eneke lomumu i sivenga nge avele, ako ranga ve thomu o sis ve aro o papomnga inga lomu lemi rumong kerenga nge.

Thomu o mothong a God lale, ranga ve ini seng ako i mothong iewo, na i ngo pelekpol tomo nge toko elonga. Lomumu mire senu ol ako ve, toko ako ia sagu vothung ulue anga, akennga ini silal a God. Maken toko e ako i panes vothung ulue anga ranga ve ako i panes ithanga, akennga i velpol ini a God ile ngarang. Naro thomu o mothong tova lomumu ve, riong ako God ile erere i ri nge kene ini ur polpolnga, ako i ri vene: “God ilemi i engeng rintet nge ioni ako i pango i a it nge.” Aveto God ile themosaling ako i sungu i a it nge, kene i engeng rintet. Maken God ile erere i ri vene,

“Na God i paesu areko o paesa oion roro.
Aveto i sungu ile themosaling
nge areko o paruru or.”
Gutpela Sindaun 3:34

Maken aro thomu o paesu thomu ruru a God isa thewo. Aro thomu o mothong a Satan ile tongporumongre, maken aro i lo lelpot thomu. Aro thomu o eso totho a God nge, naro i eso totho a thomu nge. Na i sivenga ako aro thomu toko le vothung kerengare aro thomu o pariri thomu. Na thomu toko lemi aini ainingare aro thomu o eksing mo lomu lemi rumong i omoletet inga a God nge. Naro lomumu kerere na o tang nge lomu vothung kerengare. Na thomu tokokoe areko o ngenge sise, aro lomu ngenge siseong i eksing mo thomu o tang ol. Na thomu areko o men senu nge lomu vothung kerenga, aro thomu o mothong ol lomu men senuong aken, naro lomumu kerere ol nge lomu vothung kerenga areken. 10 Naro thomu o paesu sivengomu a Toko Pomnga itheki, aken aro Toko Pomnga aro i paesa thomu roro.

Aro te mothong tova te oma riong kerenga nge thengengerre.

11 Titeikre, o mothong tova keumu paenal pel. Na aro ve toko e ikei paenal itein eve i avrum ile vothung, akennga ikei paenal nge a God ile patorong na i avrum ile patorong aken, ako kathnga i sivenga. Na aro ve ong avrum a God ile patorong venen aken, akennga wong panes i avele, aveto ong paesu patorong aken nge ako ong avrum kathnga nge ako i sivenga. 12 Na God ienga inga ako i sung patorong a it nge me, na ienga mun inga ini riong nongpolnga ako i pavurvur aro i pamimi toko, eve i pakerenga toko. Aveto wong, wong ini ao ako ong avrum thongongomre ole vothung, e?

Te mothong tova lemir simikal a God nge ler omaing elonga.

13 Thomu o nongpol, thomu tokokoe areko o ri ve, “Ponange eve lelken aro te pe nge rem e ako mo te voth nge tovu po omole, naro te kath sovengalo pelie ako aro te el umtun puluanga nge.” 14 Na thomu o ri venen aken, aveto lomumu mire nge lomu mimiong ako ve, lelken aro i vava? Lomu mimiong i ranga ve ini songen ako aro i velpola na palolo avele, nako i penthal werer mun. 15 Aveto i sivenga ako aro thomu o ri inga ve, “Tova ve Toko Pomnga i sis ve aro te oma vene, aro te mimi palolo mo aro te oma venen aken.” 16 Aveto ponange thomu o risea thomu nge lomu magoning aken, aveto riseaing areko i venen aken ini vothung kerenga. 17 Maken aro ve toko e ilemi mire nge vothung sivenga e ako i sivenga ako aro i oma i, aveto i oma i avele, akennga ini vothung kerenga re aken.

Copyright information for `MBH