John 17

Jisas i nong nge isivenga.

Lama Jisas i ri venen aken ma vus, mako ipo watha a Pen a Urvet la, ma i nong ve,

 • “Vovo, nang i velpol lale, papomnga Tum mo aro Tum i papomnga wong.
Eneke ong paeso toko alavusnga a isa thewo mo aro i sung mimiong ako aro ile vusonga avele nge areko ong sung ir a i nge. Na mimiong ako aro ile vusonga avele kene mirenga ako ve, olemi mire nge wong, engom inga ako ini a God nunganga, na olemi mire mun nge a Jisas Krais, ako ong pakeu i me. Na tho papomnga ong ake ru a ulue nge ako tho pavus omaing ako ong sungu i a tho nge ve aro tho oma i. Vovo, nomenga ako ong pavelpol ulue rongan na tho voth tomo nge wong na lek kimaing kene i aolonga, na ponange aro ong papomnga werer tho ranga ve ako tho voth tomo tel nge ong.

Jisas i nong nge ile wainlangaere.

 • “Na nge tokokoe areko o panes vothung ulue anga, ong sungpot pelie a tho nge, ma tho panine olemi nge wong. Na toko areken ini lom na ong sungu or a tho nge na o panes lom riong lale.
Na olemi mire lale ako ve, ur elonga ako i velpol a tho nge, kene i es inga ako a ong nge me. Na riong ako ong sungu i a tho nge, tho sungu i a or nge lale, ma o elo i a olemi. Na olemi mire ol nge ako tho es a ong nge me, na olemio ako ve, ong pakeu tho me. Tho nong ve aro ong opoal or, na tho nong nge areko o panes vothung ulue anga, kene avele, aveto tho nong nge areko ong sungu or a tho nge, eneke or ini lom. 10 Na areko ini lek, or ini lom. Na areko ini lom, or ini lek. Na tokokoe areko o thopol ako lek mimiong i voth a or nge, aro o pasea tho. 11 Na i toth ako aro tho es a ong nge wot, naro tho voth a ulue avele, aveto rongan o voth a ulue. Vovo ong ini toko riringa, na sivengom wong theal or nge lom engenging, nge engenging ako ong sungu i a tho nge, theal or mo or ini omole inga ranga ve ako it aini ini omole inga. 12 Na nge wop lemi ako tho voth tomo nge or, tho theal senu or nge lom engenging ako ong sungu i a tho nge. Ma oa e avele i penthal, aveto ini inga omole ako ilemi altet ma i penthal ranga ve ako lom erere i ri nge ma i velpol nunganga. 13 
 • “Na i toth ako aro tho es a ong nge wot, aveto rongan tho voth ake ru a ulue, make tho ri lek nongong ake mo aro lek lemi sivengaing aro i vual a olemi.
 • 14 Na tho, tho sung lom riong a or nge lale, mako tokokoe areko o panes vothung ulue anga, oni silal or, eneke o panes toko ulue angare ole vothung avele, ranga ve ako tho mun tho panes toko ulue angare ole vothung avele. 15 Na tho nong wong ve aro wong eltetpot or a ulue ake avele, tho nong inga wong ve aro wong paseral or nge a Satan ako ile vothung elonga i kerenga rintet. 16 Na or ini areko o panes vothung ulue anga kene ole avele, ranga ve ako tho ini areko o panes vothung ulue anga kene ole avele. 17 Lom riong kene i nunganga, aro lom riong nunganga aro i oma or mo o velpol ini lomngare. 18 Na tho pakepot or a tokokoe areko o panes vothung ulue anga, ranga ve ako ong pakepot tho a tokokoe areko o panes vothung ulue anga. 19 Na tho sung tho a wong nge mo aro tho opoal or mo aro lom riong nunganga aro i oma or mo o velpol ini lomngare. 20 

  Jisas i nong nge toko lemioongare.

  • “Na tho nong inga nge oenga ole avele, ave tho nong mun nge areko panen aro o nongpol ole panongpolong mo olemio ol nge tho.
  21 Tho nong ve aro or alavusnga aro or ini omole, Vovo aro o teo a it aini nge ranga ve ako tho teo a ong nge na ong teo a tho nge, mo aro tokokoe areko o panes vothung ulue anga, aro olemio ve ong pakeu tho ake me. 22 Na tho papomnga or ranga ve ako ong papomnga tho mo aro or ini omole ranga ve ako it aini ini omole. 23 Tho teo a or nge, na wong teo a tho nge, naro or ini omole ol mo aro tokokoe areko o panes vothung ulue anga aro olemi mire ako ve, ong pakeu tho me na om sagu or ranga ve ako om sagu tho. 24 
 • “Vovo, wong sung tokokoe areke a tho nge lale, na tho sis ve aro o voth tomo nge tho nge pen ako aro tho voth nge, mo aro o thopol ok malamling pen a urvet anga ako i tolilis ako ong sungu i a tho nge, eneke om sagu tho nomenga nge wop lemi ako ong pavelpol ulue rongan.
 • 25 
 • “Vovo wong ini God vengvenga, tokokoe areko o panes vothung ulue anga olemi mire nge wong avele, ave lemik mire nge wong, na lek tokokoe areke, olemi mire ako ve, ong pakeu tho me.
 • 26 Na tho panine olemi nge wong lale, naro tho pesrou avele nge olemi paninenga, mo aro asaguong ako om sagu tho nge, aro i voth a olemi, naro tho, tho teo mun a or nge.” Jisas i el sisisong na i rin lama i los werera mun (Vonge 18-20)
  Copyright information for `MBH