1 Corinthians 16

Nimaa Roji'ina Ka'ene Pivusahi'ina Puni Swarijina

Na iviamaakaho monia ka'ene akuavi'inijihi puna'e ichá'ina'e nianahuni 'unamiji rone 'wara'i veju. Ja areri nara Karesia puni sosiji naja'eme 'unama ka'ene vejaja'ina'e ve'avara. 'Enakúne hura kwinu kwino vea amurijino veje ja ea 'oi'oi jara ichá'ina monia 'ekuri 'unamijino kivi'i karaa irechame 'ajohi'i va'avara. 'E'irakúne vea ka'ene nara vu'ujaho ja monia paahuma niana'avara. 'Ene ja ea irahija'e iji pijihe hi'avajija vea ka'ene na vu'ujaho na ma asura vene mihe pu joni swara 'eke Jerusaremi va'avara. 'Enareje na 'u'o vahuna areri re'amajaho nú pu pu'úmo vahuna.

Porura Raka Ka'ene Vehuniji Vwihanajina

Ijihuni maijaho na Masatonia vu'e 'e'unareje iji'a jona vuhuna. 'Ene vinaho na ja pu'úmo ijí atuata vea kajaho hihuna. 'Ejakame iji'a ja na ranamie na ichá vahunijaho vahuna. Na iviamaa roe ja kivi'i asitaha vahuna ura pareniu. Ijihuni maijaho na vwihajujaho Natohwijara ruha aremi'amajaho na 'aha josu ja pu'úmo ijí hihuna. 'Enakaivo Penitikosi huni veijaho na majaa Epasasi hihuna. 'Ene nara kaukara vehuna nuni vwicha ni'ima'ura'e jarau'e namu kaivo naka maho'o mapoka ani reju. 10 'Ene iviamaa Timotira roe ja pu'úmo hi'amajaho paveje tea ju'amana. Ijihuni maijaho areri nara vejuja'ina'e hu Natohwi jihuni kaukara venu. 11 Hura vu'amajaho ja pakame sena'avara. Ijihuni maijaho vwehu núna 'aho'ijihi pu'úmo hu rohuniji na 'ajaha hiju. 12 'Enakaivo núni vwea Aporasi hu vwehi pu'úmo vuhuna'e na ni'ima'ura 'ejahauta. 'Enavo hu iviasa vuhuna ura parenu. 'Enakaivo hu vea irakijino areri re'amajino vuhuna.

Vwiha Túchamaa Vajihe 'Ee 'Ajoramajina

13 'Enakúne nia niri'i hine 'ee nimairoa vajijino kisi namine 'ee ata kairasahe parupo hijuja'ina'e hiha. 14 'Ene veje iraka ka'ene ja maho'o vejujija ojiji'i ve'avara. 15 'Enakaivo vwehu nune ja Sitepanasi oni kachi'ina nikivura. Pu Akea opuni 'ina amurijina. 'Enajihuna'e pu hine ea ka'ene nimaa roji'inijihi ni'ajihi'i hijujihuna'e na ja 'ejahie 'waravu. 16 'Ena'omo ja ea ija'ini jihipuni hari hine 'ee ea maho'o ka'ene kaukara vajakino ni'ajihe kaukara vejujihi puni hari 'u'o hi'avara. 17 Na niho'o Sitepanasi ho Pochunatasi ho Akeakasi ijano roajipo na oja sonahie paranu. Ijihuni maijaho pura jonuna'i iraka ka'ene areri pa'ajija ni'ajihara. 18 Ijihuna'e pu jaai naai venume núni oja sonahúana. Ijihuna'e ea ijá kajihija nia hami kiame hura vena'avara. 19 'Ene Esia vaji sosi ka'ene navujipo 'ajoravu. 'Eju'e Akwira'o Pisira'o ni'ina'e ojiji'i Natohwi jihuni vaji 'ajoravu 'ee puni sei sosijara 'ajoramu. 20 'Ene vwehipo maho'o ja 'ajoravu. 'Ene akuavuri 'unamijino 'ajosara'avara. 21 Ike 'ajoravukaho nara Porura nuni iji veju. 22 'Ene ea irara Natohwiji oja pama'amajaho veje hu siripavuri vajijino hi'amana. Natohwe roa! 23 'Ene Natohwa Jesuni maiji vwihanii'inijaho ja pu'úmuna. 24 'Ene Jesu Keriso oni vaji ja ea maho'o na oja mihe 'ajoravu. Ameni.

Copyright information for `MCQ