1 Peter 1

Vu'a Anejijihina

Na Pita Jesu Keriso oni apasoru ea ka'ene iji pijihara ka'ene ani ani va'e Ponitasi Karesia Kapatosia Esia 'ee Pitinia ijino apiora'e rena hijujihi puna'e veju. Ehu nune ja nimaa rohunijaho Godi Amoho anejiji Hu nihena kimarena ijihuna'e ja iji pijihana. 'Ene Godoni 'Aveni venae ja marasahareje Huni 'aijara venae joni sisea pa'arehuna. Godira ja maiji vwihanie matauhunijaho joni vaji itu'ona parahuna.

Nimairoa Nimaa Nimai 'Ee Maranúajaho Ija'ina'e Namuna

Veje núni Natohwa Jesu Keriso oni Godia 'ee Omiji ta'aroha. Hura ni'ima'ura numirumana vajijino venume Jesu Kerisora kwama 'urinaji nimaa rojajihuna'e nú kú'o nahenume majama hihunijaho apejara. 'Ene aachi'a ka'ene 'ekahunijija papa'arehune sisea pane 'ee pasakarahunijija kahi akúpa 'ahi jona 'ajohau'e navu. Godira Huni harurijino 'ajoha'eju'e joni nimairoa vajijino ni'ajihajaho vea túchamaijino samaahirave kahuna'e amairiaramu. 'Enakúne ijihuna'e ja ni'ima'ura'e teamanaha. Iviamai ja muka tu'u'wi sisei hiju kaivo túna'ijaho ja teamanama parahuna. 'Ene joni nimairoa ijara korutia asimana'omo korutia ka'ene siserane 'ee pa'arehunijija veni vena kivuja'ina'e joni nimairoa vena kive roe areri rena parahuna. Jesu Kerisora ro'amani veijino ja ta'arorahe joni pinana veje 'urine 'ee joni iha ichutoi rehuna. Ja Hu pakavu vo ja Hu oja mahu 'ee ja Hu iviama pakavu vo ja Hu nimaa roju. Ijihuna'e ja ni'ima'ura temarasahe 'ee temara ka'ene niho'o ira areri pa'warahunijino aromahuna. Jara nimaa rojujihuni ehijaho joni 'avena ni'ajihe maranihuna. 10 Poropetiepo ike ni'ajúhunakaho hami same 'ee aposaravi'i maiji vwihanúhuna ka'ene joni rohunijaho 'waravara. 11 Ea irana ho vea iraki ijaho rehuniji henaka'i savari vajijino Keriso oni 'Avena ka'ene puni vaji hinajara raka ka'ene túna'i Kerisora haha hiana ka'ene apene 'ee Huni pinana ka'ene 'urihunijaho najahana. 12 Pu najahume kavajija pu pupusu pani'ajaravara. 'Enakaivo ja ni'ajihe ike uné raka ka'ene rejajija ea ka'ene vu'a maa maiu'ina 'waravi'inijipo Godoni 'Avena ka'ene akúpi 'ahi ranavume roajihuni vaji uneunecha ka'ene 'ona oji'inapo he'irono ura renaujija 'waravara.

Kara Ariramaa Hihuna 'Umenajina

13 Ijihuna'e hami vwihaha 'ee ojono joni oja 'ajo'arame joni nimaa roijaho maiji vwihanúana ka'ene Jesu Kerisora ro'amajino apena rohuni jihuni toi rana'avara. 14 Areri sesamaa ka'ene vu'ataa heji'inapo vejuja'ina'e re'avara kaivo ja paki'eje jara nitama hahapo itunavu'e pahena pakavi'i vejuja'ina pave'avara. 15 'Enakaivo Ea Arira Maa ka'ene ja iji pijihaji vare'ina'e re'avara. Joni kara vajijaho akume ariramaa'e re'avara. 16 Ijihuni maijaho Godoni ira vaji ika'ina'e vejara. Na ariramaakúna ja 'u'o ariramaa'e hi'avara. 17 Ja Hu Oma ka'ene ronu kwino pareji'ina 'ee eha ariramaa vajihuna 'wa'avajaho jara iraka ka'ene iki mwe'i hine ve'avajija Huni hura vena'avara. 18 Ja nihena kavuja'ina'e ja kú'o 'imenaume maraniajaho sahu jopuni tamaniji vene 'ee korutia siruva 'imenae maranihuna pana. 19 'Enakaivo ja Keriso oni 'aa ka'ene mavarasa'inijino 'imenae 'ekara. Hu areri sipia ka'ene niho'o chiha titana 'ee matana pa'aja'inijina. 20 Nitama mai'o mwe'a paveji'ini Hu iji pijahume hinana'omo vea túchamakino jonijihuna'e ranavume roana. 21 Ja Huni vajijino Godi nimaa rojara. Ijihuni maijaho Hura vejume Hu kwamajaho 'urinana 'ee Huni pinana vejume 'urinana. Ijihuna'e jara nimaa rojujaho Godoni vaji navu. 22 Ja nimai ijihuni ira hena vejume joni oja maa renajihuna'e nimaa nimaa vwehu jona oja mi'avara. 'Ene oja vamaa kami rene roe oja 'ekara'avara. 23 Godoni Ira mai'o hiji'ina ka'ene majama nama vahuni vaji kú'o nahenaara. Ijihuni maijaho ja 'ina ka'ene pa'arehunijaho pana kaivo papa'arehunijino ja kú'o nahenaara. 24 Ijihuna'e ea maho'o sinara sa'ina 'ee puni pinanijaho sinara puni sonapo jaraa navuja'ina. 'Ena'omo sinarapo sarasa'eju'e sonijija uha arihu ja'ina. 25 'Enakaivo Natohwi jihuni Irijaho majama nama va'una'omo ijaho Ira ka'ene ja najahajina.

Copyright information for `MCQ