1 Peter 5

Godoni Ehija Teamana'eje Ni'aji'avara

Na 'u'o erutai joni vaji eruta 'waravu. Kerisora siseisei hinajaho na kavuta 'ee pinana ka'ene 'urihuni jihuni pwinana'a apehuna 'waravu. Godoni sipia ka'ene joni vaji hijujija uranie 'ajoha'avara. Ea 'ahopo 'waravu jihuna'e 'ajoahuna pana kaivo ijaho Godoni ura ijihuna'e ura rena'eje 'ajoha'avara. 'Enakaivo monia ho uneunecha 'ekahuni jihuna'e 'ajoahuna pana kaivo ura rena para'eje 'ajoha'avara. 'Ene jara sipia ka'ene 'ajoha'avarono irechamiajija 'ajoha'avara kaivo joni 'unama mamaijino vene najahi'i 'ajoha'avara. 'Enakúne vea ka'ene Sipia 'Ajoha'ina Natohwijara ro'amajaho ja pinana mamaahuni i'esa ka'ene majama nahuniji 'ekahuna. Ja ea maiu'ine 'unama nikwinu'ina kajino ja ea mama'ina puni hari hi'avara 'ee masuani ajuarasahe hijujino ea kwinu kwino same hi'avara. Ijihuni maijaho Godiho ea ka'ene kehi kehi vejujija ninamauna. 'Enakaivo ea ka'ene masuani hijujija maiji vwihaniujaho vajihuna. 'Enajihuna'e masuani ajuarasahe Godoni ija ka'ene harura rukima'uri jihuni hari va'akame Hura Huni vea 'ahi ja 'eke taaroma'amana. Joni temuka maho'o Hu vaja'avara. Ijihuni maijaho Hura ja 'ajohauna. Ojono 'ajoarame nia hami niri'i hi'avara. Joni naka Setaniho raioni puna'i atavi'i ea pina kame mwatume i'isú'irono niria parane onu. 'Enakaivo joni nimairoa vajijino kirasa'ika'i hu tanu'ura'avara. Ja nihena kavuja'ina'e vwehu jona 'aho'a mwe'akino 'unama nikwisu'ina kajino siseisei hiju. 10 Ja ma'uako siseisei hi'eje Godi ka'ene maho'o maiji vwihanii'inijara Huni pinana ka'ene majamano navi'ina ka'ene Keriso oni vaji 'umenaajara Hura Huhusu venae ariramaa rene nimaa rena parane harura mihe ata kirasa'avara. 11 Harura ka'ene aneja púsa pa'ajaho Huna. Ameni.

Túchamaa 'Ajoramajina

12 Siveniasi núni vwea ka'ene uchaha pa'ajara ni'ajihe asura ikaho venana. 'Enakaivo na asura ma'u'uakaho ja ni'ajihe 'warame veju. Ikaho Godoni maiji vwihani'ina ka'ene nimaijinakúne kirasahe kisima'ura'e rene nami'avara. 13 Joni ma'ina ka'ene Papirani ja pu'úmo iji pijahajara 'ajoravu'e 'ee nuni hariha Makara 'ajoramu. 14 'Enakúne oja 'ekaravuri 'unamijino ura mina vene 'ajosara'avara. Ja ea ka'ene Keriso oni vaji hijujija matauvi'inijaho ja pu'úmuna.

Copyright information for `MCQ