1 Timothy 6

Veje pwea ka'ene puni mama'ini jihipuni harura hari hijujija puni hura vena'avara. 'Ejakame núni Godijihuni iha 'ee núra vu'a ka'ene najahujaho areri paninamue 'waru'avara. Ea irahipo puni mama'inijija nimaa roji'ina'e re'avajaho puni hura vena'avara. Pu núni vwehiji jihuna'e puni kaukara hami hami veje pu ijara ni'aji'amana. Ijihuni maijaho pu nimaa roji'ine 'ee oja mihi'ina. 'Enakúne vu'a kija 'warame naja'amana.

Najahi'ina Ira Asina 'Ee Kukua Rukina Nimaa Nimaa Rehunijina

Ea irara Jesu Keriso ka'ene núni Natohwi jihuni vu'a ka'ene núra 'waravu ja'ina'e pana kaivo ani'ina najahe 'ee Godoni ura ija'ina'e panajaha ka'avajaho hu huhusu vwihane kehi kehi onujihuna'e pahena pakavi'ina. 'Enakaivo huni ura ijija niho'o sisearune 'ee ninakaraarune 'ee aposaraarune 'ee ira ikihi 'eke ninakarame aposaramuna. 'Ene ijipo veju'e ajiname 'ee 'uraarame 'ee ira sisea 'wame 'ee ea 'ahopuna'i vwiha sisea vwihajura. 'Ene hura hara ea ka'ene vwiha sisesa ijihi pu'úmo vu'a nimaijaho are'i kaivo vwihajujaho Godi ura renujihi ve'avajaho unenu 'aho'a 'ekahuna'e vwihajura. Godi ura renuja'ina'e hijujara nú eha mamaa múhe nú ijara areri retúhuna. Ijihuni maijaho nú unenu pina pa'a maisu roara'omo nú unenu pina pa'a vahuna. 'Ena'omo nú 'iruma 'ee ateha rukina'e re'avajaho niijipo nú teamanu'eje nú hihuna. 'Ene ea ka'ene kukua rukina rehuna ura renaujija ijipo venau'e sisea ani ani'ina vaji arihe 'ee itunavujara venau'e majikari haha hianame 'ee junahuni 'unama ka'ene pua'e pivahinamie pa'arehuna rejura. 10 Ijihuni maijaho monia oja mihujaho sisea ani ani'ina puni chinuma. 'Ene ea 'aho'a monia ura renaujihuna'e puni nimairoa are'i kaivo va'e haha hianame temuka piunivura.

Ori'ini Ichá'ina'e Hine Vehuniji 'Waramajina

11 'Enakaivo a Godoni eijihuna'e 'unama ija'inijija juha'amana. 'E'ikaivo arira maiji 'ararihae vene 'ee Godi ura renuji vene 'ee nimaa rone 'ee oja 'ekarame masuani ajuarame mamaa'e ve'amana. 12 Nimairoa vajijino 'arasaraa ka'ene nimaiji 'ara'amana. 'Ene majama hihuna ka'ene a ijihuni vaji 'umenaara 'ee ara ei riri epuni una'i ira mamaa ka'ene 'waramajaho ija kisi 'una'amana. 13 'Ene na Godi ka'ene uneunecha maho'o veju'e mai'o hijura 'ee Jesu Keriso ka'ene Ponachasi Pairati oni una'i ira mamaa ka'ene rone nahama 'warama jihuni una'i 'waravu. 14 'Enakúne ike vu'a ikija sisea titana rukina rone ea panamahe 'wara'eje a ija kisi 'unama va'e núni Natohwa Jesu Kerisora ro'amajino 'e'u'amana. 15 Godiho Huni vea 'ahi Jesu ka'ene merajihi'ina 'ee Huhusu 'ajohai'ina ka'ene kini epuni Kinia 'ee natohwe puni Natohwijaho ranave rohuna. 16 Majama hihunijaho Hununa'i namu 'ee Hu hanaji'ina vaji hiju'e ea areri Huni una'a pava'ura. 'Ene ea Hu pakavi'ina 'ee Hua'e kahuna areri pana. 'Ene harura 'ee hura vejujaho maho'o majamano Huna. 17 Ea ka'ene monia 'ee kukua rukina ronare'e iviasi iki mwe'i hijujija 'warave pakehi kehi o'avara. 'Ene puni nimaaroijaho pairechave ijí puni monia ho kukua kajihi puni toi na'avara. 'Enakaivo Godoni toi irechave na'avara. Ijihuni maijaho Hura uneunecha maho'o núra 'eke temarasahuna vajúhuna. 18 'Ene 'warave mamaa vene 'ee mamaa'e vejujara pununa'a rarena parani'amana. 'Ene ea swara rukina rene 'ee ea vajihuna amariarama para'avara. 19 Ja ija'ina'e ve'avajino pu uneunecha mamaa túnahuna opo amairiarame avahuna. 'Ene ijaho hia mamaa ka'ene pura apehunijina. 20 Oo Timoti iraka ka'ene a vajahajaho hami 'ajo'amana. 'Enakaivo mwe'a ikihipuni ira'atijaho juha'amana. 'Ene henaka 'wa'i kaivo ira'atijino 'uraujija pataarora'amana. 21 'Ejume ijihi ea 'aho'a nimaa vejujija puni nimaaroijaho are'i kaivo ani ruva'ara. Maiji vwihaniujaho ahu'umuna.

Copyright information for `MCQ