2 Corinthians 13

Túchamaa Onúno Piuharahuna 'Ee 'Ajorumajina

'Ene ikaho nuni 'aha no'opisu ijí na ja ki'irono vu'u. 'Ene vu'a nimaijija ea no'ohe'ina ho no'opiso avavukame iji'a roe nimaa'e rejura. Na nimarako vea ka'ene na ja pu'úmo hijuti veijino ona aruna mihuta. 'Ene kú'o na ijaho ja pu'úmo pahiju vo na nimarako 'warave ja hehuna. 'Ea ka'ene nimarako sisea vejajija 'ee ea maho'o ijija 'u'o Na kú'o roujaho ea pina paasinahuna kaivo eha mihuna. Ijihuni maijaho ja Kerisora nuni vaji 'waramu jihuni maiji ka'i 'ahiu'e savu kaivo Hu joni vaji harura pa'ana'e rehuna pana vo niho'o joni vaja kajaho harura ni'ima'ura'e renu. Ijihuna'e Hu nimaa ajuaranana vajijino korosi 'ahi 'anaara. 'Enavo Godoni harurijara reju'e Hu majama hinu. Ijihuna'e nú 'u'o Huni vajijaho ajuasina kaivo nú Hu hu'úmo hihuna. Ijihuni maijaho Godoni harurijaho jonuna'i ranavume vu'ajihuna'e. Ja nimairoa vajijino hiju ho pa'ajaho ojono mina vene ka'avara. 'Ene ja ojono piuha'arame kaha. 'Ú ja Keriso ka'ene joni vaji hinujaho mai'o pakavu raka? 'Ene ja vejuro'i ma irijino Godoni ea 'wavara'e re'ira'omo 'ari'ava. 'Ene na nimaa vejujaho ja hena kú'avajaho nú vena kúvajaho pa'arihara'e kú'eja. Nú iviamaa Godoni siporua 'ojukame ja sisea paveju. Núra ika'ina ka'ene vejukaho núra raka ka'ene najahajara mamaa'e rejakame avahuna pana kaivo nú ura renujaho vea ka'ene núra arihune sa'ina'e kú'avajaho ja 'unama ka'ene aririji vehuna'e ura renukame avaju. Ijihuna'e nú unenu'u pina nimaiji niname vehuna pana kaivo nú nimai jihuneru vejura. Nú temarasahu jihuni maijaho vea ka'ene nú harura pa'arenujaho ja niho'o harura renau. 'Enajihuna'e nú ike 'u'o siporua 'ojura'omo ja vena'e mahou'ina'e renahuna. 10 Ikehuni maijihuna'e na ijaho pahiju vo na uneunechakija vene 'waravura. 'E'ira'omo vea ka'ene na ijí hi'ujaho na nuni harura ka'ene Natohwijara mihajaho paapene ja ira kisina 'warahuna. Ijihuna'e na ja ni'ajihe emarene 'urihuna kaivo ja pavena'e arihuna. 11 'Enajihuna'e vwehu nune túchamaijaho temarasaha 'ee vena'e mahou'ina'e reha. 'Ene ni'ajaraha 'ee oja sonahiaha 'ee vwiha nikwinu rene matausahe hiha. 'Eje Godoni oja mihi'ina 'ee matausahi'inijara ja pu'úmo nahuna. 12 'Ene akuavuri 'unamijino 'ajosara'avara. 13 'Ene nimaa roji'ina maho'okipo 'ajoravu. 14 Natohwa Jesu Keriso oni maiji vwihanii'inijaho 'ee Godoni oja mihujaho 'ee 'Avenijihi pu'úmo ahuvujaho maho'o ja pu'úmuna. Nijina.

Copyright information for `MCQ