2 Thessalonians 2

Ea Sisemaijina

Vwehu núne núni Natohwa Jesu Kerisora roakame núra ahume Hua'e piunahuniji 'wara'i veju. Ja heje 'avena sisei pini 'wara'ena ho emaapo 'wara'eja ho núra asura vene 'waravu 'iavi'i Natohwi jihuni vea niroana 'iava he'avajaho joni oja pahwa'usahe 'ee joni vwiha papuruva reti'amana. Ja paveje ea 'ahopo 'unama ani ani'inijino ja pisivi'ava. Ike vea ikaho mai'o paro'eje maraku'ijaho emaapo Godi túchahae vahuna. 'E'eje ea sisea ka'ene uneunecha tirakuji'ini jihuni harihijara roakavi'i iji'a vea kajaho rehuna. Hu ori'ini ta'arosarame 'ee uneunecha ka'ene godia 'wame 'ee uneunecha ka'ene godia roji'i oja mihujija ninamahuna. 'Ene huni tinia Godoni Temiporua vaji apene hu Godia 'iavi'i hihuna. Na vea ka'ene ja pu'úmo hiji'i ijí rona 'waravujaho 'ú ja pavwihajo? Irakijara Hu iviamaa tanu'urahe namujaho ja niheju. 'Ena'omo huni vea ape'eje hu roe samaahirahuna. Ike siseakaho niji hemi kaukara venu kaivo Hu tanuma hinuna'omo hu aperu vahuna. 'E'eje iji'a ea siseijaho roe samaahirahuna kaivo vea ka'ene Natohwijara ro'amajino Huni ira ohoa 'ee Hura ro'amani harurijara 'anae pa'arehuna. Ea kajaho Setani oni harura vaji aacha ira'ata 'ee uneunecha ka'ene ea areri pavehunijaho vehuna. 10 'Ene sisea ira'ata kajino maho'o ea ka'ene kwamasahunijaho pisimisahuna. Ijihuni maijaho pu nimaa ka'ene pu maranihunijaho oja pamahe 'ee paapejara. 11 Ijihuna'e Godira pu puruva retihunijaho ranave roakame pu ira'atiji nimaa rohuna. 12 Pu maho'o eha apehuna. Ijihuni maijaho pu sisemaiji ura rena para'ika'i nimaijaho panimaa rojara.

Ja Maranihuna Iji Pijihajina

13 'Enakaivo vwehu núna ka'ene Natohwijara ja oja mihukije nú na'ia mapoka jonijihuna'e Godi teimani 'wavura. Ijihuni maijaho nitama anejijino Godira ja maranihuna'e iji pijihana. 'Ene 'Avenijara somahume ja nimaijaho nimaa rojara. 14 Godoni vu'a maa maiu'ina ka'ene nú ja 'warava jihuna'e Hu ja iji pijihana'omo núni Natohwa Jesu Keriso oni hanaji'ina pwinana apehuna. 15 'Enajihuna'e vwehu núne ata kaisi namine 'ee iraka ka'ene núra iri 'waravara ho asuri vene 'waravajija ija kaisi 'una'avara. 16 'Ena'omo iviamaa núni Natohwa Jesu Kerisora Huhusune 'ee Godi ka'ene núni Omijara maiji vwihanúani vajijino oja múhe 'ee majama matauma hihuna 'ee nimairoa mamaa múhana. 17 'Enakúne kaukara mapoka mamaa ka'ene jara vejujaho ira ke veje joni oja sonahie 'ee harura mi'eje ve'avara.

Copyright information for `MCQ