Acts 16

Timotira Poru'o Sairasi Pu'úmo Va'ajina

'Enarena hu Tepi 'ee Risitara 'u'o roana. 'E'eme tisaiporua pina ijí hinuna. Huni ihijaho Timotina. Huni ohijaho Jua 'ee hu nimaa roji'ina kaivo huni omijaho Kuriki. Ea ka'ene nimaa roji'inaka Risitara hine Aikoniami hijujija Timoti ta'arohare'e hu ea maa 'wavura. 'Ejumakame Jua mapoka ka'ene ijino hijujipo hejajaho huni omijaho Kuriki orijihuna'e Poruho ura Timotira hu hu'úmo va'amarono hu apene sisa 'uhuahara. 'E'eme pu va'e arara kajino vai'i raka ka'ene Jerusaremi apasorua 'ee emakinijipo 'warahunaka 'wama amairiajaho ve'avarono 'warama apena ojara. 'Ejume hu sosia ni'ajihume puni nimairoa kisina re'eme veku veku ea roe ahumahi'i namana.

Turoasi Vaji Porura Masatonia Ora Visoni Kamajina

'Enareja pu Esia vu'a pa'wara'avarono Godoni 'Aveni rarejume pu va'e Pirijia useme 'ee Karesia usevara. 'Ejume pu va'e Maisia va'areja pu ura Pitinia va'i 'ahiana kaivo Jesuni 'Aveni tanu'urihana. 'Ejume Maisia asime pu kami Turoasi roara. 'Enarena ijino na'i Poruho visoni kavume ea pina Mesatonia ori arini namiji'i ijá 'wama A Mesatonia roe nú ni'ajúha 'wamana. 10 Poruho visoni kajaho kavume pa'are'eme ni'aha kwino 'urine 'unama ka'ene Mesatonia vahuniji samana. 'Ena'omo Godi ura nú va'e Huni vu'a maa maiu'ina ea ka'ene Mesatonia hijuji najahuna ura reju'e nú 'umenuu.

Piripai Vaji Ritiara Godoni Ea Renajina

11 'Ena'omo nú va'e sisima 'ahi ajime Turoasi rena arira va'e Samataresi usevara'omo ijihuni sú'u kajino va'e Niaparisi usevara. 12 'Ejara'omo ijí rena va'e Piripai usevara. Ijaho Mesatonia opuni kwaa ni'ina'omo nitama Romuupo 'ajohara'omo nú ijino na'ia makacharo hijara. 13 Sapati veijino nú ari vwicha asima tohurori vwihajajaho siporua 'ohuni tinia namu ro'ika'i va'ara. 'Ene nú va'e asuma hine napara ka'ene ijino ahuvajihi vu'a 'waravara. 14 'Enakaivo napara pina huni iha Ritiane 'ee hu Taiataira ora kaivo hu ateha avi'ina vene ea 'aho'a 'imenauna 'ee Godi oja mahi'ina'omo Natohwijara huni oja jaraume Porura 'waramajaho hene venana. 15 Hua 'ee huni kachi'ina toi samaume 'urinareja ijá 'iama Ja na kive na Natohwi jihuni ea nimaa'e ki'avajaho roe nuni sei hiha 'iamana. Nú huni sei va'e hi'avarono hu niho'o 'ejahúana.

Piripai Tipura Ari Tipurea 'Ajohi'ini Godoni Ea Renajina

16 Na'i pini nú va'e siporua 'ojuri ruhijino va'iro va'i kavume napara pina ea pipuni pwea'omo hu piunúmana. Ijí napara kajaho 'avena sisea ajivi'ina'omo ijí 'avena sisea kajara hu veju'e hu vu'a ka'ene mai'o rehunijija 'warame 'ee huni natohwijihuni monia mapoka'e venahuna. 17 Ike napara kajara nú Poru'i pu'úmo 'ararihua roi'i ajira ijá 'umena Ike ea kijahija Godia ka'ene Ichuto Maijihuni pwehija pu nú Godira ni'ajihuni 'unamiji najuhu 'umenana. 18 Hu na'ia mapoka ijaiharu vejume Poru hene sevume hu ta'arohe 'avena sisea kajaho ijá 'wama Na Jesu Keriso oni ihi 'urahi'i 'waravukúne ro 'e'una 'wamana. 'Ejume nijakaru roe 'e'unana. 19 Vea ka'ene huni mama'inijipo kavume pura monia'e kú'o 'ekahuni 'unama pa'arejumakame pu Poru'o Sairasi'o iji 'unirame irisamie maketia vejuri tinijino va'e emakipo hijari una'ijino irechamiara. 20 'Enareja pu 'eka va'e 'otua heji'ina mama'ini jihipuni va'e ijá 'iava Ike Juakipo núni ara ikaho veju'e niho'o puruva rene namu. 21 Pu no'o tamana ka'ene nú Romu ora pavejuji nú ve'avarono pu roa 'waruvara 'iavara. 22 'Ejukame ea mapoka ka'ene ijí ahuma hija kajija pu 'u'o namahara. 'Eju'ukame 'otua hiji'ina ea mama'ina kajipo 'urine ateha jahenahe isokuni'i 'waravume hisi apene hijihara. 23 'Enareja pu hijihareja iji'a pu tipurai irechamiareja ea ka'ene tipura 'ajohi'inijara hami 'aiha venahuna 'waravara. 24 Hu ijí hinarena hu pu no'o irechamiume tipura ara ka'ene vamaa kahino hijara. 'Ejumakivi'i hu 'eke puni mumora kamorame irechamiume hijara. 25 'Ejara'omo na'ia rimai Poru'o Sairasi'o hine siporua 'one 'ee javaa vene Godi ta'arohi'i hi'eme tipura ea 'aho'ijaho hine heji'i hijara. 26 'E'eme ni'aha kwino mwe varivura ni'ima'uri roarena ijí tipura ara kajaho niho'o erapo 'unamapene 'usivuja re'eme vwichaka mapoka kajaho ni'aha kwino tirausahe 'ee senia ka'ene mumora 'ahi kamoravajaho ni'aha kwino rausahe arihara. 27 'E'eme ea ka'ene ijí tipura ara kaji 'ajohi'inijaho 'uriji'i kamajaho vwicha mapokijaho tira'usunaha navuma kimarena hu vwihanajaho eaka mapoka ka'ene tipura ea kajija ni useme juhaha va'ara ronarena hu 'urine huni so'wa ta'arohe apene ori'ini pija'ara'i venana. 28 'Enakaivo Porura ajira ijá 'umena A orono pa'anaara'amana. Nú ikeho hijukúnina 'umenana. 29 'Ejume tipura ara 'ajohi'ina kajara ajira ijá 'umena Ira ape roa 'umejume ape roumakivi'i ninuma vaji va'e hu jume simavi'i 'ona apene arihe Poru'o Sairasi'o puni nini namana. 30 'Enarena hu pu no'o aherame va'e ma'ahi 'e'une ijá 'iama Eakije! Na ichá'ina veje Godi na ni'ajihe maraniama 'iamana. 31 'Ejume pu hu ijá 'wava Jesu ka'ene Natohwiji nimaa rojakama'e aa'e oni kachi'ina 'u'o ni'ajihe maraniama 'wavara. 32 'Enareja pu Natohu ijihuni vu'a hua 'ee ea 'aho'a ka'ene huni sei hijajija najahara. 33 'Ejumakame ijí na'ia rira kajino hu pu no'o aherama va'e puni túpa 'aha 'ai sama nama kajaho somahana. 'Ejume pu ni'aha kwinu hua 'ee huni kachi'ina kajihi pu'úmo 'unirame toi samaara. 34 'Ejume hu pu no'o aherame huni sei va'e 'iruma vajihume pu ijara. 'Ejume hu 'ee huni kachi'ina pu'úmo Godi nimaa rojajihuna'e pu ni'ima'ura teamanavara. 35 'E'eme vea nituvume sú'o ea ka'ene 'otua heji'ina 'ajohaujipo hirisima irechamiume pu roe ijá 'iava Ike eakija irechamie va'a 'iavara. 36 'Ejume ea ka'ene tipura ara 'ajohi'inijara vu'a kajaho hene roe Poru 'waramarena ijá 'wama Ea ka'ene 'otua heji'ina 'ajohujipo nú ja irechamie va'avarono 'waruvara. 'Enakúne ike tipura arakaho are'i kaivo 'urine va'aha. 'Ejakame joni oja masuani na'avara 'iamana. 37 'Enakaivo Poru pu ijá 'iama Nú Romu ora kaivo pu nú unenu'u pina sisei veje 'otu vetúhuna pana. Pu majikari nú 'anúara. Eaka mapoki jihipuni nia 'ahi. 'Enareja pu 'ekua roe tipurai samuara. 'Ena'omo iviamaa pu nesi 'wamonu va'o nú irechamú'irono avajo? Niho'o areri parenu. Pu opuipo roe nú aheruma va'e ma'ahi irechamúhuna 'iamana. 38 'Ejume hirisima kajipo vu'a kajaho roe ea ka'ene 'otua heji'ina puni 'ajoha'inijihi 'waravara. Pu ijá 'iava Pu Romu ora 'iavume hejajaho pu niho'o tea junavara. 39 'Ejume pu temukavume va'e 'ajorame nirisamu va'ume irechamiume pu ma'ahi va'ara. 'Ejume pu ijá 'iava Nijinakúne va'ajiha 'iavara. 40 'Ejume pu tipura rene usema Ritia oni sei va'ara. 'Eji'i kivume ea ka'ene nimaa roji'inijija ijino hijuma kimareja pu vu'a ni'ajihe 'waramareja iji'a va'ara.

Copyright information for `MCQ